Nie tylko turystyka – branże priorytetowe w strategii rozwoju Podlasia

Województwo podlaskie posiada idealne warunki do rozwoju turystki.

 

Liczne jeziora, czyste środowisko przyrodnicze, kompleksy puszczańskie, rozległe szlaki piesze i rowerowe oraz swoiste walory kulturowe. Jakkolwiek, powyższe atuty turystyczne pozostają niedocenione. Odrębność i dziedzictwo kulturowe Podlasian nie są wystarczająco promowane na zewnątrz.
Nie pozostało to bez znaczenia w procesie tworzenia strategii rozwoju regionu. Turystyka jest jednym z istotnych tematów, którego dotyka program rozwoju województwa podlaskiego na lata 2014- 2020. Na dotacje unijne mogą liczyć inwestycje głównie w turystykę eko, w tym przede wszystkim w turystykę zdrowotną.
Trzy dziedziny najsilniej obecnie nastawione na projekty unijne w województwie podlaskim to przemysł rolno- spożywczy, medycyna i ekoinnowacje. W pewnym sensie w każde z tych strategicznych pól rozwoju Podlasia wpisana jest niepowtarzalność kulturowa regionu oraz specyficzne warunki geograficzne. Przemysł rolno- spożywczy mocno koncentrować się będzie na żywności tradycyjnej, np. przetwórstwie łosia; medycyna dotyka wspomnianej już turystyki uzdrowiskowej; a ekoinnowacje- szeroko rozumianej ekoturystyki. Zatem turystyka nie funkcjonuje jako odrębna specjalizacja, ale jako ważny człon głównych dziedzin rozwoju województwa podlaskiego.
Warto przy okazji interpretacji kierunków rozwoju Podlasia zatrzymać się przy rolnictwie – tym nowoczesnym, ukierunkowanym na najwyższą jakość produktu. Sporo zmian szykuje się w tym obszarze – zmian niełatwych dla rolników. Rzetelne agro doradztwodoradztwo dla rolników jest więc teraz bezcenne. W mieście Suwałki usługi z zakresu doradztwa inwestycyjnego oraz rozliczanie projektówrozliczanie dotacji oferuje Mir- consulting.