Nie będę przepraszał Żydów

Jaka organizacja przez już dwa z górą tysiąclecia, wykluczała, potępiała, mordowała nie tylko ludzi ale i całe narody. No, jaka?

 

Dziś, po kolejnym “incydencie” w Jedwabnem, przez polską prasę, telewizornie i internet przelewają się fale przeoburzenia. Zewsząd dopadają nas  rozliczne “ochy”, “achy” i różnej maści, i politycznego kolorytu, “zacukania”.

A ja nie będę przepraszał Żydów.

Nie będę przepraszał po pierwsze dlatego, że po makabrycznym doświadczeniu holokaustu, Żydzi uczynili z niego cep obosieczny. I cep ten mówi wszystkim narodom Ziemi, że nie wolno krytykować Żydów, bo każda krytyka jest oczywistym przejawem antysemityzmu. Ergo, Żydzi nie podlegają krytyce i już.

Ale nie to jest tu ważne.

Ważne i zdumiewające jet to, że nigdzie nie przeczytałem i nie usłyszałem najmniejszego odniesienia do genezy antysemityzmu. Nigdzie! Nikt na ten temat nawet się nie zająknął.
b9722b1c57b29842c881805942544f71.jpg
Każda forma i rodzaj rasizmu jest mi głęboko obca. To jest w istocie “obłąkana ideologia”. Dzielenie narodów na lepsze i gorsze, mądrzejsze i głupsze już wielokrotnie w historii doprowadzało do kwesetionowania prawa tychże do istnienia. A jaka organizacja, pytam, wiodła w tym obłędzie prym? A jaka organizacja przez już dwa z górą tysiąclecia, wykluczała, potępiała, mordowała nie tylko ludzi ale i całe narody. No, jaka?

Przez tysiąclecia już, w Europie, a przez wieki w Polsce kler katolicki wsączał jad antysemityzmu w dusze narodów. Czego zwieńczeniam była całkowita akceptacja przez Watykan rodzącego się  w Niemczech faszyzmu, którego immanentną cechą była nienawiść do Żydów i wszystkiego, co żydowskie.

Dziś nie trzeba już nawet wychodzić z domu by poczytać sobie o genezie konkordatu zawartego przez Watykan z odradzającą się Trzecią Rzeszą.  I ogólnie o stosunku przewielebnych do faszyzmu, na zachodzie i komunizmu, na wschodzie.

Nihil novi sub sole!

A w Polsce? No jak to? Przecież każdy Polak-katolik wie, że to Żydzi zamordowali Zbawiciela! To wszak oczywista oczywistość! Żydzi czyli wysłannicy szatana i posłańcy piekieł. Żydzi, czyli Judasze, sprzedawczyki i zdrajcy! Czyż nie?

Kościół katolicki to organizacja, która, na przestrzeni wieków, nie ma równej sobie. Niem ma drugiej takiej, która ma na rękach krew milionów. I to nie jest przesada. To jest prawda. Do dziś skrywana, zakłamywana.

To jest jedna z tych prawd, których nie należy ruszać. Bo krytykowanie," matki naszej-kościoła" to grzech jest śmiertelny! I każdy wierzący człowiek wie, że spotka go za to kara wiecznego potępienia!

W oparach kadzideł, przy dźwięku dzwnów, szerząc strach i zabobon, z imieniem Chrystusa na ustach mordowali, torturowali, unicestwiali.

Przez wieki siali nienawiść, dzielili i rządzili.

Nie będę przepraszał Żydów.

Bo wciąż mam naiwną nadzieję, że przyjdzie taki dzień, w którym kolejny “następca św. Piotra”, “wikariusz chrystusowy”, i ziemski zarządca niebios, na ołtarzu w bazylice św. Piotra powie: Przepraszam was miliony! Przepraszam za nasze zbrodnie. Za wasze łzy i niewyobrażalne cierpienia.

I strzeli sobie w łeb.

Bo tylko wtedy ja powiem:  Szacun!