Narodowo-Społeczny Biologiczny Reaktor Jądrowy NSBRJ200.

Prezentacja nowych, ekologicznych technologii jądrowych.

 

Pierwsze reaktory tego typu zostały opracowane jeszcze w czasach ZSRR przez mołdawskiego inżyniera, akademika RAEN, Jurija S. Potapowa. Ich wartość została potwierdzona również w USA w testach w tamtejszych instytutach rządowych.
W Rosji konstrukcja ta została rozpowszechniona w kilku tysiącach egzemplarzy.
Nasze konstrukcje, mimo zewnętrznego podobieństwa, są samodzielnym rozwiązaniem.
Ich bazą są teorie i założenia techniczne sprzed ponad 40 lat (pocz. L.70-tych).
Były trzymane tak długo w tajemnicy ze względu na możliwe wykorzystanie militarne.
Tzn. mogą stanowić one zapalnik nowego typu dla tanich bomb jądrowych.
W tym wypadku CNF-zimna fuzja jądrowa zastępuje kosztowny i pomieniotwórczy zapalnik atomowy.
Jednak kompletna wiedza do tego potrzebna nie była znana w czasach ZSRR. Te same ogólne założenia teoretyczne posłużyły również do stworzenia zupełnie nowej klasy urządzeń obronnych nieznanych tradycyjnej nauce i technice. W tym artykule prezentowane są:

1. DRJ200 (NSBRJ). Narodowo-Społeczny Biologiczny Reaktor Jądrowy.

Założeniem tego projektu było rozpoczęcie praktycznego popularyzowania konieczności oparcia rozwoju naszego kraju na nowych zasadach technologiczno-społecznych. Opór jednak ciemnych mas Katolickich spowodował że powstało raptem kilka sztuk tego modelu przygotowanych na 90-tą rocznicę urodzin Karola Wojtyły. Szerzej można poczytać tutaj: http://nspap.livejournal.com/954.html
2. DRJ600.

Dynamiczny Reaktor Jądrowy klasy 600. Ten model wysokoefektywnego silnika wodnego powstał najwcześniej, bo już 6 lat temu.

Symbol "600" oznacza 600% sprawności przemiany energii mechanicznej głowicy w energię cieplną.  
Faktyczna całkowita sprawność energetyczna liczona od energii elektrycznej potrzebnej do uruchomienia procesu to 350% przy standardowych silnikich seryjnych klasy IE.2/2011, przy zastosowaniu silników magnetycznych klasy IE.4 sprawność całkowita może osiągnąć nawet 500%.

Są to najprostsze fakty możliwe do stwierdzenia po przprowadzeniu pomiaru. Zasadniczym przeznaczeniem oprócz taniego i ekologicznego ogrzewania może być wykorzystanie:
-wykorzystanie w kosmonautyce ze względu na znaczną siłę odrzutową tzw. "antygrawitacji" czyli sobodnych grawitonów.
W przypadku prototypowego modelu 11 kW tej serii jest ona ok. 100 miliardów razy większa niż energia wyjściowa LHC-Wielkiego Zderzaka Hadronów. Jednak nawet ta siła=0.5 kG, w porównaniu do konstukcji militarnych o podobnych gabarytach, to nic nie znaczący ułamek %
-bardziej praktyczne oraz wydawałoby się interesujące przeciętnego człowieka zagadnienie, to możliwość wykorzystania tej siły do błyskawicznego leczenia chorób, w tym jednostek terminalnych. Niestety, spotkało sie to również z powszechnym odrzuceniem, szyderstwem a nawet pogardą.

http://nspap.livejournal.com/1398.html