Najobszerniejsza praca (na świecie ?)

Andrzej Bobrowski i Krystyna Bobrowska "Średnie liczbowe".Praca liczy 90.163.728 stron formatu A3.Powstała w latach 2005-2011 w Ząbkowicach Będzińskich, w Braniewie i w Dębicy.

Andrzej Bobrowski i Krystyna Bobrowska "Średnie liczbowe".Praca liczy 90.163.728 stron formatu A3.Powstała w latach 2005-2011 w Ząbkowicach Będzińskich, w Braniewie i w Dębicy.

 

Miło mi poinformować wszystkich zainteresowanych,

iż powstała praca pisemna o rekordowej objętości, licząca ponad 90 milionów stron, a dokładnie: 90.163.728 stron. Tytuł pracy: „Średnie liczbowe”. Praca jest z dziedziny matematyki. Składa się z 93 części. Być może, jest to rekord światowy, a jeżeli nie, to z pewnością polski. Ta praca zawarta jest na kilku dyskach twardych przenośnych o łącznej pojemności około 4,8 TB (terabajta) pamięci, jest to równoważne ponad 1.000 płyt DVD po 4,7 GB (gigabajta) każda. Gdyby wydrukować tę pracę, to powstałoby ponad 90.000 tomów po 1.000 stron każdy ( 90.164 tomy). Licząc po 5 cm półki na każdy taki tom, na metrze bieżącym jednej półki zmieściłoby się 20 tomów, a na pięciu piętrach półek – 100 tomów. Czyli trzeba byłoby aż ponad 900 regałów (902), aby pomieścić całość tej pracy. Byłaby to zatem ogromna sala o wielkości powyżej 900 m2, czyli 30 m x 30 m (9 a). Pracę tę wykonałem kilka lat temu wspólnie z moją mamą, Krystyną Bobrowską. Blisko połowa tej pracy (40%) powstała w Ząbkowicach (Będzińskich) w Zagłębiu Dąbrowskim, a połowa (50%) w Braniewie, na Warmii; niewielka część tej pracy (10%) powstała w Dębicy, na Podkarpaciu.                                                  Pracę tę należałoby wydrukować w formacie A3, aby była wystarczająco czytelna (jest 60 wierszy na stronie, a w jednym wierszu mieści się ponad 175 znaków). Powierzchnia. Jedna strona miałaby wielkość 29 cm x 40 cm. 9 stron zajęłoby powierzchnię 1 m2, a całość – 10.000.000 m2 czyli 10 km2 = 2 km x 5 km (1.000 ha). Gdyby umieścić tę pracę na ścianie wysokości 2 m, to taka ściana musiałaby mieć długość 5.000 km, tj 1/8 równika. Objętość. W 1 m3 zmieściłoby się 9 x 20 = 180 tomów, czyli całość wypełniłaby objętość 500 m3 = 10 m x 10 m x 5 m. Potrzeba byłoby aż 8 sal magazynowych wielkości 5 m x 5 m x 2,5 m, aby pomieścić tę pracę. Masa. 1 tom ważyłby 5 kg, a całość 450 ton. Potrzeba byłoby aż 23 wagony 20-tonowe do przewiezienia tej pracy pociągiem.                        Pojedyncze karty ułożone wzdłuż (szerokość 29 cm) zajęłyby odległość 36.000 km, tj. 90% równika, a ułożone w poprzek (szerokość 40 cm) 27.000 km, czyli 2/3 równika. Tomy ułożone wzdłuż dałyby odległość 36 km, a ułożone w poprzek 27 km. Tomy ułożone wzwyż sięgnęłyby wysokości 4,5 km. Tomy ułożone obok siebie zajęłyby powierzchnię 10.000 m2, czyli 1 ha (100 m x 100 m).                      Całkowita długość linii tekstu na 1 stronie to 24 m, a całości pracy - 2.160.000 km, czyli 7 razy więcej, niż wynosi odległość z Ziemi do Księżyca. „Nitką” sporządzoną z tego tekstu (4 mm wysokości) można by opasać kulę ziemską 54 razy.       Idąc pieszo z szybkością 6 km/h obok takiej „nitki” trzeba byłoby ponad 40 lat bez przerwy, aby ją przemierzyć od początku do końca, a aż ponad 80 lat, czyli całe życie, idąc po 12 godzin dziennie, a 12 pozostałych odpoczywając.                                    Czas. Gdyby przepisywać tę pracę z szybkością 1 znak na sekundę, a jest ponad 11.000 znaków na stronie, to trwałoby to 1.000.000.000.000 (bilion) sekund bez przerwy, czyli 33.000 lat. Tyle samo czasu zajęłoby czytanie tej pracy z szybkością 1 znak na sekundę. Samo drukowanie na drukarce z szybkością 1 strony na sekundę zajęłoby ponad 1.000 dni, czyli 3 lata bez przerwy. Nikt nie jest w stanie przeczytać tej pracy pojedynczo. Trzeba byłoby 1.000 osób, które czytałyby ją po 12 godzin każdego dnia, co zajęłoby im 66 lat, czyli całe życie.                                                           Gdyby jednak wydrukować tę pracę w formacie A4, to wówczas byłoby dwukrotnie więcej stron, czyli 180.327.456, a tomów 180.328. Powierzchnia, objętość, masa pozostałyby takie same. A tomy ułożone w poprzek (szerokość 29 cm) dałyby odległość też 36 km, ale ułożone wzdłuż (szerokość 20 cm) – 54 km. Tomy ułożone wzwyż sięgnęłyby wysokości 9 km. Karty ułożone w poprzek zajęłyby odległość też 36.000 km, tj. 90 % równika, ale ułożone wzdłuż – 54.000 km, tj 11/3 równika. Potrzeba też byłoby ponad 1.800 regałów (1.804) do pomieszczenia tej pracy, czyli powierzchni bibliotecznej powyżej 1.800 m2(18 a), czyli 40 m x 45 m.

Czy jest ktoś inny na świecie, kto może się poszczycić podobnym osiągnięciem ??? Jeżeli jest, to niech mnie o tym powiadomi. Mam na myśli prywatną osobę, a nie instytucję państwową lub dużą firmę.                                                                                                                                                                  Andrzej Bobrowski

Informację o tym zamieściły: 

"Wiadomości Dębickie" 13.06.2013 r. pt. "Praca liczy 90 milionów stron"