Moje Dziękczynne Credo

Niecodzienny prezent urodzinowy...

 

                                                                           Moje Dziękczynne Credo                        

(Rozważania Modlitewne)

 

OJCZE WSZECHRZECZY – ŚWIADOMOŚCI I ENERGII – WSZECHMOCNY I WSZECHOBECNY,

który obserwujesz wszystko, co powołałeś do istnienia i stworzyłeś kanwę i zasady, według których wiruje wszechświat – DZIĘKUJEMY CI za DAR rozumnego życia;

za łańcuch doznań różnorodnych możliwości;

za dociekliwą, wzrastającą w miarę działania, świadomość;

za niepohamowaną ciekawość w odkrywaniu wieloaspektowej i zaskakującej rzeczywistości;

za możliwość realizacji własnych  twórczych zamysłów.

 

Jako stworzeni „na Twoje podobieństwo”

nieśmiało domyślamy się, że jesteś WSZECHWIEDZĄCY,

lecz NIE WSZYSTKO WIEDZĄCY, dlatego materializujesz swoje monumentalne idee,

aby je weryfikować; i przeżywać w szczegółach razem z nami, dzieło Twego boskiego SUPERUMYSŁU.

 

Genialna konstrukcja świata dychotomicznego, komplementarnych dualizmów,

rodzi nieskończone implikacje w relacjach między różnymi bytami.

Zwłaszcza dana nam zdolność tworzenia DOBRA i ZŁA wyzwala możliwość mnogości wyborów,

a to w powiązaniu z przypisanym nam a priori prawem naturalnym, wolna wolą, emocjami, sumieniem i EGOcentryzmem – stanowi wartość, sens i smak życia.

 

DZIĘKUJEMY Ci również za przyrodzoną potrzebę przeżywania MIŁOŚCI, która – gdy nas ogarnie-opromienia ziemską egzystencję i antycypuje nasz beztroski błogostan po przekroczeniu materialnego wymiaru świata.

 

DZIĘKUJEMY Ci za Twoją oceniającą sprawiedliwość i afirmujące ją, a dane nam doświadczanie egzystencjalnej różnorodności w trakcie metempsychicznej wędrówki dusz.

 

Na koniec PROSIMY, byś miał nas w swej opiece i dozwolił ostatecznie zrozumieć konieczność czynienia dobra, abyśmy, zmęczeni ziemską wędrówką, mogli wreszcie wrócić do ŹRÓDŁA i zintegrować się energetycznie z Twoją współczującą i twórczą INTELIGENCJĄ.

 

Przeczuwamy, że mocna zasada antropiczna z jej wszystkimi konsekwencjami jest ostatecznym skutkiem przejawienia Twego boskiego zamysłu;

 i że  zakończysz ten Wszechświat z chwilą, gdy spełni się WSZYSTKO, co MOŻE się w nim wydarzyć.

A wtedy – zjednoczeni z Tobą – wspólną mocą naszego umysłu i naszej energii stworzymy, być może, nowe, inne, doskonałe UNIWERSUM… AMEN.

 

U progu Nowej Ery –

z życzeniami zdrowia, szczęścia i pomyślności w Dniu Urodzin ofiarowuje Katarzynie – OJCIEC.

Wrocław, 6 stycznia 2010

Piotr Stanisław Issel