Modlitwa Żaby

Księga Opowiadań Medytacyjnych

 

Gdy brat Bruno modlił się pewnej nocy, w modlitwie przeszkodziło mu rechotanie żaby.Wszystkie próby zignorowania tego dźwięku zawiodły, krzyknął więc głośno przez okno:

-Spokój! Właśnie się modlę. 

Ponieważ brat Bruno był święty, jego rozkaz został natychmiast wypełniony.Każde żywe stworzenie zamilkło, aby zapanowała cisza odpowiednia dla modlitewnego skupienia.

Ale wtedy inny dźwięk przeszkodził modłom Brunona-wewnętrzny głos, który rzekł:

-Może Bóg jest tak samo zadowolony z rechotu żaby, jak z psalmów śpiewanych przez ciebie.

-Co może się Bogu podobać w rechotaniu żaby?-pogardliwie odparł Bruno.

Lecz głos nie poddawał się:

-A jak myślisz, dlaczego Bóg wymyślił ten dźwięk?

Bruno postanowił się tego dowiedzieć. Wychylił się więc przez okno i rozkazał:

-Śpiewaj!

Rytmiczne rechotanie żaby wypełniło powietrze wraz ze śmiesznym akompaniamentem wszystkich żab wokół.I kiedy Bruno słuchał ich dźwięku, ich głosy przestały go razić;odkrył, że kiedy już się im nie opierał, to tak naprawdę wzbogaciły one ciszę nocy. 

To odkrycie napełniło serce Brunona poczuciem harmonii ze wszechświatem i po raz pierwszy w życiu zrozumiał, co to znaczy modlić się.

Anthony de Mello-Modlitwa Żaby

Kilka słów o autorze:

Niewielu zgodziłoby się ze wszystkim, co mówił lub czynił, zwłaszcza po tym, jak przekroczył ustalone granice duchowego poszukiwania-ani też Tony nie oczekiwał uległego posłuchu, wręcz przeciwnie.Tym, co pociągało tak wielu w jego osobie i poglądach, było właśnie to, że prowokował wszystkich do zadawania pytań, do poszukiwań,do wydobycia się z utartych schematów myślenia i zachowania, z dala od stereotypów i do ośmielenia się bycia naprawdę sobą(...).W ciągu tych lat zmieniał się tak bardzo i na tak wiele sposobów, a mimo wszystko były w jego charakterze cechy stałe, które pozostały niezachwiane. "Wszystko to wydaje się należeć do innej epoki i do innego świata.Stwierdzam, że całe moje zainteresowanie skupia się teraz na czymś innym, na *świecie ducha*, i postrzegam wszystko inne jako błahe i bez znaczenia.Rzeczy, które odgrywały tak wielką rolę w przeszłości, nie wydają się już tak ważne.(...)Czy to złudzenie? Nie wiem.Lecz przedtem nigdy w życiu nie czułem się tak szczęśliwy, tak wolny...".

Parmananda R.Dwarkar SJ

 

Autor: Anthony de Mello