Fakhrizadeh

در برنامه سی ان ان امشب اسناد جدیدی از تلاش ایران برای ساخت بمب هسته ای نمایش داده شد

چیزی که بیش از هر چه نظر من را جلب کرد نام "محسن فخری زاده" در بالای این مدرک و همچنین تاریخ این مدرک 29 دسامبر 2005 بود. ماجرای آقای فخری زاده و نوت بوک او در حدود سه سال قبل توسط سازمان مجاهدین خلق فاش شد و ایشان توسط نشریه ی انگلیسی ساندی تایمز پدر برنامه ی هسته ای ایران نام گرفت: "سرویس های اطلاعاتی غرب معتقدند رژیم ایران در صدد تولید یک کلاهک هسته ای با توان نابودسازی هر شهری در خاورمیانه است که مسوولیت این برنامه بر عهده محسن فخری زاده مهابادی، مدرس فیزیک دانشگاه امام حسین تهران، قرار دارد و از این رو می توان وی را پدر تولید کلاهک اتمی ایران نامید". تا دیروز چنین می دانستیم که ایشان استاد دانشگاه امام حسین و یک محقق اتمی هستند، اما مطلب جالب دیگر که در نامه ی امروز هویدا بود سمت "رئیس حوزه توسعه کاربرد فناوری های پیشرفته" بود که شاید کمتر کسی از وجود چنین ارگانی در وزارت دفاع مطلع باشد

آیا باز هم سازمان مجاهدین خلق این مدرک را فاش نموده است؟ اگر این اسناد نشانگر تلاش ایران برای ساخت ماشه ی بمب اتمی است آیا این تلاش از سال 2005 آغاز شده است و این قضیه تا چه حد پیشرفت ایران را در مسیر برنامه اتمی اش نشان می دهد؟Created: 14/12/2009
Visits: 3017
Online: 1