Matematyka Kreatywna cz.X

Jeżeli świat jest snem, to co jest jawą? Czy Matematyka Boga, Liczby i Wyższe Wymiary sprawiają, że ten sen płynie, a nie widać niczego, co wszystko napędza?

 

d41fe80d77a90f20c4172e90e1f2c40d.jpg

 

SUPERLICZBY PIERWSZEGO RZĘDU

 

 

 

Ponieważ coraz więcej wiemy na temat superliczb i wyższych wymiarów, możemy się pokusić o przedstawienie ich struktury, takiej jaką mają w swojej naturze.

Wiemy już, że superliczby mają związek z 4-D i takimi związkami superliczb będziemy się teraz zajmować.

Przypomnijmy sobie teraz postać superliczby, do której wcześniej doszliśmy, idąc trudną dla nas drogą, krok po kroku.

Ja doszedłem kiedyś w dalekiej przeszłości do prawdziwej struktury superliczb, na samym początku moich dociekań, drogą intuicji, a tu w tym opracowaniu, przedstawić mogę tą postać dopiero w końcowej części rozważań.

Zaczęliśmy od formy superliczb, która upraszcza się do liczby 0 i 1.

Tą formą oczywiście było i 4. Można przedstawić tą strukturę w taki sposób, aby uwzględnić wszystkie dotychczasowe rozważania na temat All-wektorów, superliczb, wyższych wymiarów, dodatkowych symetrii i E-Transformacji:

 

d479a54812e1e16193cf1b0e0545a03b.gif

 

Jest w tym końcowym wyniku kilka spraw charakterystycznych, o których powinniśmy pamiętać. Mamy tu liczbę e i ona nam otwiera drogę do wyższych wymiarów. Nam oczywiście chodzi o 4-D. Drugą sprawą jest łatwość przekształcenia tej struktury do postaci i 4. Zapewnia nam to logarytm naturalny, który jest w potędze liczby e. Ale całość logarytmowanej struktury, musi przekroczyć pewien zakaz, o którym pisałem na początku. Tym zakazem jest logarytmowanie liczb ujemnych. Tu mamy wyraźnie i 2. To jest liczba ujemna, gdyż i 2= -1.

Dlaczego musimy przekroczyć ten zakaz?

Jest to bardzo istotny powód, o którym już wspominałem na początku, superliczby mają dodatkową symetrię i dla nich znak + lub – nie ma znaczenia. Dlatego przedstawiam właśnie taką strukturę, aby uwypuklić wszystkie najważniejsze cechy tych liczb.

Kwadrat, który pojawia się na końcu struktury może być w łatwy sposób przenoszony i możemy zapisać go również w ten sposób:

 

7a721e99825183e3975c60f9466b6780.gif

 

A także w ten sposób:

 

b077a49c75abca892e90a33e373d062e.gif

 

Ta ostatnia postać najbardziej mi się podoba, gdyż takie było moje pierwsze wyobrażenie o superliczbach.

Dodatkowo struktura, w której korzystamy z e do potęgi logarytmu naturalnego, daje nam możliwość wejścia, jak windą, w jeszcze bardziej skomplikowaną strukturę, która również musi spełnić dotychczasowe wymagania i przekroczyć znowu ten sam zakaz logarytmowania liczb ujemnych, ale w trochę innej formie.

Także superliczba pierwszego rzędu E-Transformuje się do 4-D i tam wchodzi w rezonans z innymi superliczbami wyższego rzędu i w ten sposób współtworzy następne superliczby aż w nieskończoność. Harmonizują te struktury superliczb dodatkowe symetrie w wyższych wymiarach i przenikanie się superliczb, jak w matrioszce.

 

 

C.D.N.