Luftwaffe utworzono w Związku Radzieckim

Konkretnie w Lipiecku na południe od Moskwy. Po zakończeniu I wojny światowej na konferencji wersalskiej sporządzono traktat pokojowy, na mocy którego między innymi powołano do życia Polskę i Czechosłowację. Traktat ten zobowiązał Niemcy do wypłaty kontrybucji i zakazał im utrzymywania i rozbudowy armii pancernej i lotniczej, a nawet prowadzenia badań nad budową takiej broni. Zwycięskie państwa Ententy zmusiły Niemcy do podpisania traktatu. Jedynym krajem, w Europie, który podczas tej wojny nie walczył z Niemcami i nie został zaproszony do Wersalu był Związek Radziecki.

Od 1925 roku Niemcy uchylały się od płacenia kontrybucji tłumacząc się ubóstwem. Tymczasem jednak w tajemnicy przed państwami zachodnimi wydawały ogromne sumy na stworzenie i funkcjonowanie tajnego ośrodka szkoleniowego Luftwaffe w głębi terytorium Związku Radzieckiego. Baza szkoleniowa w Lipiecku funkcjonowała 8 lat, od 1925 do 1933 roku, oprócz szkolenia niemieckich pilotów przeprowadzano w niej również eksperymenty z bronią chemiczną. Podobnie Niemcy rozwijali broń pancerną na poligonie czołgowym w Kazaniu. Rosjanie chętnie podjęli współpracę, bo mając świeżo w pamięci przegraną wojnę z Polską zdawali sobie sprawę, że okres świetności armii konnych już minął i zamierzali skorzystać z doświadczeń niemieckich konstruktorów i strategów dodatkowo zarabiając za udostępnienie gruntu.

2353220a0f3e0b19841c64bff9482bc6.jpg

Szkoda, że „eksperci” i doradcy naszego prezydenta nie są wynagradzani za wiedzę tylko za wierność. Gdyby któryś z nich się trochę w przeszłości uczył albo chociaż poszperał w Internecie pan prezydent mógłby odpowiedzieć dzisiaj Putinowi na zarzuty o to kto wywołał II wojnę światową i kto z kim współpracował. Nawet jednym słowem – Lipieck.