Czy szczepionki skojarzone np. Infanrix Hexa i Pentaxim są bezpieczne?

CO USŁYSZYMY OD LEKARZA?

 

Że  są nowoczesne i zapewniają skuteczną ochronę równocześnie przeciw 5 lub 6 chorobom, zawierają inaktywowane lub wysoce oczyszczone antygeny oraz że nie są refundowane przez państwo. Jako argument za ich wyborem rodzicom przedstawia się przede wszystkim mniejszą liczbę wkłuć, na które narażamy dziecko. Usłyszymy też, że zdecydowana większość niepożądanych odczynów poszczepiennych  to odczyny łagodne,najczęściej obrzęk, bolesność, zaczerwienienie i gorączka. Takie informacje są przekazywane lekarzom na konferencjach sponsorowanym przez ich producentów. A czego lekarz nam nie mówi? 

 

NOP I POWIKŁANIA POSZCZEPIENNE

 

Rodzice nie są uprzedzani,że mogą po ich podaniu wystąpić również wymienione w ulotce i charakterystyce Infanrix Hexa: drgawki (z gorączką lub bez gorączki), kaszel, biegunka, wymioty, wysypka, zapalenie skóry, utrata apetytu, reakcje w miejscu podania, w tym stwardnienie, zlokalizowany obrzęk w miejscu podania,rozlany obrzęk kończyny, w którą podano szczepionkę, czasem z objęciem sąsiadującego stawu, nietypowy płacz, drażliwość, niepokój, nerwowość, uogólnione powiększenie węzłów chłonnych, zapaść lub stan podobny do wstrząsu (epizod hipotensyjno –hiporeaktywny), bezdech, obrzęk naczynioruchowy, obrzęk całej kończyny, w którą podano szczepionkę*, rozległy obrzęk, naciek w miejscu podania, pęcherzyki w miejscu podania, reakcje anafilaktyczne, reakcje anafilaktoidalne (w tym pokrzywka), reakcje alergiczne (w tym świąd), porażenie, neuropatia, zespół Guillain-Barré, encefalopatia, zapalenie mózgu i zapalenie opon mózgowych, małopłytkowość(trombocytopenii);

Ulotka Infanrix Hexa http://www.stopnop.pl/images/PDF/infanrix%20hexa.pdf

Charakterystyka Infanrix Hexa http://www.stopnop.pl/images/PDF/infanrix_hexa-druki-pl-04_03_2010.pdf

 

- oraz działania niepożądane wymienione w ulotce i charakterystyce szczepionki Pentaxim: drażliwość,zaczerwienienie,  stwardnienie, senność,biegunka, wymioty, utrata apetytu, gorączka, obrzęki obejmujące kończyny dolne,nerwowość, drażliwość, bezsenność, zaburzenia snu , nietypowy płacz,długotrwały nieutulony płacz, drgawki z lub bez gorączki, zespół hipotensyjno-hiporeaktywny, wysypka, rumień, pokrzywka, ból w miejscu podania, obrzęk twarzy, obrzęk naczynioruchowy,

obrzęk Quinckego, reakcja i wstrząs anafilaktyczny, zespół Guillain-Barré i zapalenie nerwu barkowego po podaniu szczepionki zawierającej toksoid tężcowy, bezdech.

Ulotka Pentaxim http://www.stopnop.pl/images/PDF/2012-09-07_Ulotka%20Pentaxim_23_08_2012.pdf

Charakterystyka Pentaxim http://www.stopnop.pl/images/PDF/2012-09-07_ChPL%20Pentaxim_11_07_2012.pdf

 

Szczepi się nimi stosunkowo krótko, bo od 2000 r., stąd w mniejszym stopniu poznano możliwe powikłania,które mogą po nich wystąpić niż w przypadku szczepionek stosowanych od dziesięcioleci.  

 

W Polsce powszechnie, za zgodą rodziców, podaje się szczepionki skojarzone, wielo ntygenowe, pełnopłatne. Najczęściej dzieci immunizowane są jednocześnie toksoidem błoniczym, tężcowym, antygenem krztuścowym-bezkomórkowym, polio oraz H. influenzae (szczepionka Infanrix-IPV+Hib, PENTAXIM) lub z dodatkowym antygenem wirusa WZW t. B (Infanrix hexa). Szczepienia te powtarzane są od drugiego miesiąca życia trzykrotnie co 6–8 tygodni. Dziecku do 6 miesiąca życia proponowane są także zalecane szczepienia przeciwko rotawirusom i pneumokokom (2–3 dawki). Łącznie z przeprowadzanym w pierwszej dobie życia szczepieniem przeciw gruźlicy i WZW B niemowlę otrzymuje 24–26 dawek antygenu obcogatunkowego. Nasuwają się jednak pytania: W jaki sposób na tak intensywną stymulację odpowie nie w pełni dojrzały, rozwijający się układ immunologiczny zdrowego dziecka i jego kształtujący się ośrodkowy układ nerwowy? Czy jest w stanie prawidłowo odpowiedzieć, z jednakowym efektem ochronnym, na tyle zróżnicowanych bodźców?Czy i jak zmieniają się objawy uboczne po szczepionce wielo antygenowej w porównaniu do uprzednio stosowanych szczepień?

O szczepionkach skojarzonych. "Bezpieczne szczepienia" DR N. MED. DOROTA SIENKIEWICZ KLINIKA REHABILITACJI DZIECIĘCEJ UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W BIAŁYMSTOKU 

Tutaj pełna treść: http://zdrowie.homeonet.pl/media/bezpieczne_szczepienia.pdf


Dostępne na rynku szczepionki wysoce skojarzone, podobnie jak inne szczepionki zostały poddane badaniom klinicznym, jednak warto mieć świadomość, że standardowo stosuje się podczas tych badań inną szczepionkę lub płyn zawierający adiuwanty zamiast neutralnego fizjologicznie placebo, co eliminuje z wyników część możliwych powikłań poszczepiennych.

 

Australijskie badanie wykryło rtęć w Infanrix Hexa. 

 

Rtęć w szczepionkach z australijskiego kalendarza szczepień dla dzieci.
J Toxicol Environ Health A. 2010;73(10):637-40. doi: 10.1080/15287391003613994.
Abstrakt
„Pomimo usunięcia tiomersalu, konserwantu produkowanego na bazie rtęci (Hg), ze szczepionek wymienionych w australijskim kalendarzu szczepień dla dzieci niektórzy badacze i rodzice nadal niepokoją się o bezpieczeństwo stosowania aktualnego programu, po części ze względu na obawę o obecność śladowych ilości rtęci w preparatach szczepionkowych. Celem niniejszego badania było dokonanie niezależnej oceny, czy w szczepionkach dla dzieci znajduje się rtęć. Za pomocą analizatora rtęci DMA-80 do bezpośredniego pomiaru rtęci przebadano osiem szczepionek podawanych dzieciom poniżej pierwszego roku życia na obecność rtęci. Siedem z 8 preparatów nie zawierało wykrywalnych ilości rtęci (powyżej 1 ppb), ale w szczepionce Infanrix Hexa wykryto rtęć na poziomie 10 ppb. Ponowne zbadanie oryginalnej próbki potwierdziło wynik. Następnie przeprowadzono także badania trzech dodatkowych próbek preparatu Infanrix Hexa (jednej z tej samej serii produkcyjnej i dwóch z innej serii). We wszystkich trzech próbkach wynik na obecność rtęci był pozytywny (średnio 9,7 ppb). Chociaż wykryte ilości rtęci są znacząco niższe od limitów określonych w przyjętych normach bezpieczeństwa, wyniki niniejszego badania ujawniają, że publiczne komunikaty na temat zdrowia, przekazy specjalistów oraz oficjalne dokumenty zawierają nieścisłe informacje na temat zawartości rtęci, przynajmniej w odniesieniu do jednej ze szczepionek podawanych dzieciom. W interesie zdrowia publicznego jest, by producenci szczepionek oraz instytucje odpowiedzialne za ich upowszechnianie, takie jak Therapeutic Goods Administration (pol. Ministerialne Ciało Doradcze ds. Wyrobów o Leczniczym Działaniu) i Federal Department of Health and Ageing (pol. Federalny Departament Zdrowia i Osób Starszych) zajęły się tą kwestią w trybie pilnym.” http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20391108

 

TRAGICZNE PRZYKŁADY NIEPOŻĄDANYCH ODCZYNÓW POSZCZEPIENNYCH i POWIKŁAŃ

 

Historia śmierci szcześciomiesięcznej Basi z Kutna to nie jedyny przykład tajemniczego zgonu niemowlęcia, który zbiegł się z podaniem na krótko przed szczepionki Infanrix Hexa 6w1.

Więcej: Wyciekł poufny dokument z GSK. Bezpośrednio po szczepieniu Infanrix Hexa zmarło 36 niemowląt. http://stopnop.pl/szczepionki/nop/158-wyciekl-poufny-dokument-z-gsk-bezposrednio-po-szczepieniu-infanrix-hexa-zmarlo-36-niemowlat

Tabela, gdzie wyszczególniono każdy z tych 36-ciu"przypadków", zakwalifikowanych jako SIDS (syndrom nagłej śmierci niemowlęcia). Niemal połowa zgonów nastąpiła w czasie jednej doby odszczepienia. http://vran.org/in-the-news/can-infanrix-hexa-kill-babies/

 

"Przedstawiamy sześć przypadków nagłej śmierci niemowląt, które miały miejsce w ciągu 48 godzin po szczepieniu sześciowartościowym. Badania wykazały zmiany w mózgu, a dane epidemiologiczne potwierdzają, że jest związek pomiędzy szczepieniem sześciowartościowym a nietypowymi przypadkami nagłej śmierci niemowląt. Jeśli zostanie to potwierdzone w badaniach systemowych, nasze odkrycia będą miały potencjalnie poważne konsekwencje kliniczne." http://sanevax.org/unexplained-cases-of-sudden-infant-death-shortly-after-hexavalent-vaccinations/

 

Śmiertelny przypadek 3-miesięcznej dziewczynki, która zmarław ciągu 24 godzin od szczepienia szczepionką sześciowartościową - dziecko zadusiło się na skutek ostrego obrzęku i rozedmy płuc. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18538957

 

„4 lipca 2013. sędzia sądu cywilnego w Pesaro uznał, że Ministerstwo Zdrowia jest odpowiedzialne za śmierć i przyznał rodzinie odszkodowanie w wysokości 200.000 euro oraz rentę 700 euro miesięcznie z kompensacją jeszcze do dalszego ustalenia. 6 miesięczna dziewczynka z Pesaro,umarła w swoim łóżku w lutym 2003 roku. Opierając się na opinii władz medycznych i konsultantów, sąd uznał związek przyczynowy między szczepieniem Infanrix Hexa a śmiercią dziecka.”http://www.ilrestodelcarlino.it/pesaro/cronaca/2013/07/04/914327-maxi-risarcimento-bimba-morta.shtml

 

Według informacji od Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi seria szczepionki Infanrix Hexa, którą otrzymała 2 dni przed śmiercią Basia z Kutna NIE ZOSTAŁA WSTRZYMANA ponieważ nie ma więcej doniesień o powikłaniach po niej. 
DLATEGO NIEZWYKLE ISTOTNE JEST ŻEBY KAŻDY KOGO DZIECKO MIAŁO PROBLEMY PO TEJ SZCZEPIONCE ZGŁOSIŁ JE DO URZĘDU. TUTAJ SZCZEGÓŁY: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych
Mamy świadomość, że problemy po szczepieniu są nagminnie ignorowane i bagatelizowane przez lekarzy. To zagraża bezpieczeństwu dzieci. Prosimy o opisywanie działań niepożądanych po tej szczepionce w komentarzach lub wysłanie wiadomości na biuro@stopnop.pl


Jak zgłosić niepożądany odczyn poszczepienny:https://www.facebook.com/events/175624659245429/
Jak zgłosić działanie niepożądane szczepionki dourzędu: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych
Napisz skargę! https://www.facebook.com/events/456408027815093/***********************************************************************************
Poniżej zebrany przegląd wpisów rodziców w związku ze śmiercią 6-ciomiesięcznej Basi po szczepionce INFANRIX HEXA (błędy oryginalne) – wpisy są zaledwie z trzech dni, więc można sobie w przybliżeniu wyobrazić skalę problemu przestępczego funkcjonowania systemu rejestracji NOP! Rejestr NOP, a tym samym teoria bezpieczeństwa szczepień jest absolutną fikcją, a faktycznie społeczeństwo ponosi gigantyczny ciężar zdrowotny, finansowy i społeczny skutków poszczepiennych !!!

Joanna Ch-R moje dziecko dostało żółtaczki po szczepionce na żółtaczkę, trafiło na tydzień do szpitala, gdzie lekarze nie widzieli związku pomiedzy wszczepieniem wirusow, a chorobą wirusową. Uparlam sie, zgłosiłam w sanepidzie. Sanepid odradził dalszych szczepień. Teraz, gdy w przychodni zmuszają mnie do zaszczepienia kolejnymi dawkami, odpowiadam, ze sanepid zabronił

Agnieszka O. dzięki bogu mam za sobą już szczepionki mojej małej jak na razie i dzięki bogu nie skusiłam się że na żadne płatne typu 3w1 czy cholera wie co...ale lekarze tak namawiali że czasem człowiek się czuł jak wyrodna matka aa i co po każdej szczepionce moja chorowała ...reakcja lekarza ŻADNA!!!! cytat noo tak mambyć to normalne.

Marta B. Mój synek po podaniu tej szczepionki krzyczał bez przerwy przez ponad trzy godziny. Miał duży obrzęk na udzie. W przychodni zignorowano te objawy gdy informowałam o tym przed kolejnym szczepieniem. Twierdzono że to normalne.

Anna L. obrzęk, bolesność, zaczerwienienie i gorączka podchodząca do 40 st a co na to lekarz? to normalne i dobrze że były odczyny bo widać że organizm walczy i nie ma po co histeryzować...

Kasia J. W ulotce jest napisane że może wystąpić bezdech a lekarz mojego dziecka powiedział ze to niemożliwe w momencie kiedy miałam ostra jazde po szczepieniach w postaci właśnie zaniku oddychania u dziecka. Wydrukuje ten teks i położę go lekarzowi na biurku przy najbliższej wizycie!!!!

moje dziecko utracilo przytomnosc i to ich g***o obchodzi mam dalej szczepic i nie gadac gupot bo to nie po szczepieniu

Ignacy Ig. I prawdopodobnie nigdy już nie zaszczepię. Niestety żaden lekarz - a wielu ich stanęło na naszej drodze z powodu zdrowia Ignasia, nie potraktował poważnie jego problemów jako NOP:(

Dorota Nc. gdy chore dziecko trafia do szpitala, winą za stan zdrowia obarczają rodziców- bo nie zaszczepili dziecka, gdy zaś wystąpił ewidentny NOP bardzo rzadko oficjalnie chcą uznać winę szczepionki, najczęściej winni są zawsze rodzice, tak było w naszym wypadku po wystąpieniu NOP u mojej córeczki- zakażenie wewnątrzmaciczne- chociaż nie wyhodowano żadnej bakterii, tylko uczciwy lekarz powiedział po cichu o niepożądanym odczynie poszczepiennym.

Teresa G. W książeczce mam wpisane taką : Infanrix IPV+Hib i nie wiem czy to dokładnie ta sama, ale po szczepieniu 10.01.2013 r. moja córeczka niespełna półroczna wtedy na drugi dzień dostała zapalenia oskrzeli. Lekarka wmawiała, że to nie od tego...

Aneta Marta Magdalena D. 6w1 nop-y u mojej corki m.in duszenie sie, problemy psychiczne itd. = decyzja nie szczepie. […] Moje dziecko jedynie uratowala modlitwa.

Monika O-P. A co do lekarzy z przychodni to już dawno pisałam, że pracują jak w fabryce. Miałam odwagę odmówić szczepienia dziecka i jest dziś ze mną. Dwa dni po stwierdzeniu, że dziecko można szczepić znalazło się ono w szpitalu z zapaleniem płuc, poważnymi bakteriami i znacznym przekroczeniem norm bilirubiny (ostatnie na papierze przeze mnie pokazywane lekarzowi). W szpitalu poinformowano mnie, że przy samych wynikach jakie pokazałam lekarzowi szczepienie winno być odroczone... Brak słów!!!!!!!!!!!!!

Natalia Śn. Ból w miejscu wklucia, do tego stopnia ze Córka na dotyk wzdrygiwala sie nawet przez sen. Przez dobę nie chciała nawet ruszyć nozka trzymając ciągle napiętą.

Monika K. U nas po obu dawkach: 1. wysoka gorączka (40st) przez równe 48h, 2. zmiana całkowita zachowania: przestała na kilka tygodni przesypiać noce, rozdrażnienie; budzenie się z krzykiem w nocy; 3. AZS (nie wiązane bezpośrednio z Hexą), 4. Ból w miejscu szczepienia i płacz przy najmniejszym dotyku tej okolicy przez 72h.

Agnieszka Jan.-Kw.17 grudnia moja córka była zaszczepiona infarix hexa, w 10 tyg życia. Dzień później straciła przytomność na kilkanaście sekund, zdrętwiała jej prawa rączka i nóżka, wylądowaliśmy w szpiotalu, neurolog wykluczył, że to po szczepieniu, badania usg głowy i brzucha, morfologia, mocz i eeg prawidłowe. Do dziś totalny brak odporności: najpierw jelitówka po szpitalu, potem katar, gardło, ogólne przeziębienie i osłabienie, a to już miesiąc temu. Czy dalej mamy szczepić? Termin kolejnego szczepienia za 2 tygodnie! 

Anetti E. A mozliwe,ze dziecko po szczepionce stalo sie nerwowe i nadpobudliwe? Moja corka dostala lacznie juz 3 dawki i zastanawiam sie czy to moze miec zwiazek ze szczepionkami

Aleksandra Gin. Po szczepionce Infanrix Hexa moja corka dostala ostrej biegunki trwajacej ponad tydzien. Do tego goraczkowala przez 2 dni. Pediatra zwalila wine na zabkowanie, co bylo totalna bzdura bo pierwszy zab wyskoczyl dopiero po 5 miesiacach. Zupelna ignorancja ze strony lekarza.

Magda Siko. Masakra jakas Szczepilam 2 dzieci szczepionka 5 w 1 i mój starszy syn non stop chory, 4 razy zapalenie płuc , mlodsza córka też ciągle chora ale nie szczepilam jej ostatnia dawka przypominająca ze względu na ciągle chorowanie i chyba tego nie zrobię poradzcie co robić ?????

Anna Gni. […] Moja córka ma teraz 20 miesięcy i przez prawie rok nie przesypiała mi nocy, budziła się z krzykiem, była (a raczej jeszcze jest ) nadpobudliwa. Wszystko to zaczęło się w styczniu zeszłego roku w parę dni po podaniu szczepionki 6w1. Zrobiliśmy jej serię badań wzdłuż i wszerz i wszystko ok więc najprawdopodobniej to przez szczepienie. […] ostatnie szczepienie we wrześniu tamtego roku skończyło się wysoką gorączką (40 stopni) i złym samopoczuciem, córka była bardzo nerwowa i marudna, całą noc krzyczała a ja nie wiedziałam jak jej pomóc

Katarzyna Moz. szczepilismy 6w1 infanrix hexa i nasz syn ma autyzm

Anna Lip. Gorączka ponad 39 stopni przez 4 doby, wyjątkowo oporna do zbicia. Całkowita utrata apetytu na miesiąc, gehenna z karmieniem. Synek zwykle bardzo pogodny i ożywiony, po szczepieniu był przez długi czas rozkojarzony, płaczliwy, rozdrażniony. Na szczęście szczepienia miał odroczone i pierwszą dawkę szczepienia miał w 6 miesiącu życia a nie w drugim, bo aż boje się myśleć, jak mogłoby się to skończyć.

Anna War.-To. Zaraz po szczepieniu silna opuchlizna szczepionej kończyny, utrzymująca się przez 5 dni, a potem bardzo ostry AZS.

Paulina Ser. no i u mnie po szczepieniu mala stala sie bardzo nerwowa,nadpobudliwa, szybko wpadala w zlosc i spala 13h przez 2 tygodnie po szczepieniu...do tego pierwsze 2 dni goraczka 39 stopni i ogolne oslabienie organizmu.

Beata Si. moje dziecko dwukrotnie po szczepionce wylądowało w szpitalu...rozpoznanie śródmiąższowe zapalenie płuc wysoka gorączka, nikt nawet nie pomyslał choc sugerowałam, olali i tyle, […]

Magda Tokł. Synek po 6w1. 2 tygodnie nie spał-krótkie drzemki tylko na rękach i w dzień i w nocy. Non stóp płacz, gorączka,obrzek w miejscu wklocia. Lekarz przyszedł I powiedział że przesadzam. Po drugiej dawce infekcja dróg oddech z gorączka

Jolanta St. Mój Synek dostał NOP po III dawce Infarnix Hexa, to było 6 października 2010 r. 5 godzin po szczepieniu miał miejsce krzyk mózgowy, potem powoli wyłączały się w dziecku poszczególne funkcje wcześniej nabyte typu uśmiech na widok znanej twarzy, odwracanie głowy w kierunku słyszanego dźwięku, gaworzenie, zabawa grzechotką, dziecko miało 5 miesięcy. 10 dni po szczepieniu dziecko obłe, obniżone napięcie mięśniowe, brak kontaktu wzrokowego, brak reakcji na bodźce, jedyne objawy te krzyk, poza tym, wyginanie w literę C, zaparcia do 6 dni u dziecka karmionego wyłącznie piersią, stwierdzone opóźnienie w rozwoju. częste bardzo widoczne pulsowanie ciemienia.

Irena Kry.-Bi. mój synek ma opóźnienie mowy (w badaniu EEG we śnie wyszło zaburzenia w obszarze mowy i wyładowania padaczkowe) a nie całe 2 miesiące później wykryto nowotwór kości mięsak Ewinga! w 14 mieś.dostał 4 dawkę szczepionki przeciw pneumokokom Prevenar 13 a wcześniej dostał 3 dawki Prevenar. Na bilansie dwulatka zbagatelizowano jego brak mowy...więc napewno wyślę skargę!!!

Beata Si. Mój synek wyszedł ale...po tym pierwzym szczepieniu, w dniu porodu przeszedł zapalenie płuc, z czterem odmami, a po tych kolejnh tylko hospitalizacja, i leczenie antybiotykai wszystkie pobyty z rozpozaniem zapalenie płuc zmiany w obrazie RTg brak zmian osłuchowych

Anna Szlą. po 3 dawce Infarnix córka w ciągu dwóch tygodni przestała się rozwijać i zaczęły się pierwsze napady padaczkowe

Aleksandra Sech. Druga dawka Infanrix Hexa. 11 godzin później: zaczęło się od przeraźliwego płaczu. Uspokoiła się na dwie minutki i zaczęło się.. Zaczęła się dusić, nie umiała złapać powietrza. Najpierw zsiniały wargi, później cała buzia. Co jakiś czas łapała oddech i znowu go traciła. Później zaczęła tracić przytomność, ale na szczęście jakoś udało mi się ją 'ocucić'. Przed przyjazdem karetki wszystko ustało. W szpitalu PEDIATRA ją tylko osłuchała i stwierdziła, że pewnie zachłysnęła się śliną albo ścisnęłam ją za nóżkę..
Na wypisie widnieje 'niespokojna po szczepieniu'. Ani słowa o duszeniu się i sinieniu..

Jolanta Sta. STOP NOP - po tej szczepionce moje dziecko cofnęło się w rozwoju, było to dramatyczne, w wieku 7 miesięcy, położone na brzuszku ledwo dźwigało głowę, przez prawie rok odnosiłam wrażenie, że moje dziecko to oddychająca szmaciana lalka obojętna na wszystko. Walczyłam o rehabilitację, ale neurolog w moim mieście uważał, że wszystko jest w porządku. Dopiero neurolog we Wrocławiu wystawił skierowanie na rehabilitację. Pediatra bez cienia wątpliwości zgłosił NOP, był to drugi przypadek tego typu w jego przychodni. Walka o dziecko polegała na ponad rocznej żmudnej, ciężkiej rehabilitacji, którą dziecko bardzo źle znosiło, a ja miałam podejrzenia o autyzm, bo tak synek reagował na rehabilitację i nie było żadnej współpracy i tym samym nadzieje na wyzdrowienie blakły, jednakże walczyłam nieustannie. Jednocześnie prowadziłam odtruwanie homeopatyczne i pilnowałam diety. Pojawiły się sukcesy. Gdy dziecko skończyło ponad rok, pierwszy raz samodzielnie usiadło, zaczęło raczkować w wieku półtora roczku, a pierwszy samodzielny kroczek wykonało tydzień przed drugimi urodzinkami. Jednakże reperkusje tego szczepienia, chociaż może i wcześniejszych także, odczuwamy po dziś dzień i pewnie odczuwać będziemy. Dziecko bardzo często choruje, ponadto ma stwierdzoną alergię wziewną praktycznie na wszystko, przed nami dalsze badania, ponieważ problemy pokarmowe nie zostały rozwiązane, także podejrzewamy alergię pokarmową, do tego dochodzi nadpobudliwość, drażliwość, kłopoty ze snem. Aż trudno uwierzyć, że nasz przypadek może być osobliwy odnośnie zgłoszenia NOP do sanepidu. Jest wpis o NOP w karcie szczepień, jednakże lekarz odmówił odnotowania tego faktu w książeczce zdrowia dziecka i nawet dzwoniłam do sanepidu z pytaniem, czy jest jakaś możliwość, by zmusić lekarza, aby tego wpisu dokonał, i niestety, takiej możliwości nie ma.

Aneta Marta Magdalena Do. Wydaje mi sie ze szkodliwosc szczepionki nie jest zalezna od nazwy firmy lecz ze wszystkie 6w1 sa szkodliwe. Szczepilam dziecko 6w1 + rotovirus= 7 w 1 czasie w anglii/ tu nie podaja nazw firm/ a tez mialo mnostwo powiklan i nie tylko typu lekkie: goraczka, biegunka, wymioty lecz powazne typu duszenie sie, drgawki, jakby paraliz mowy, problemy psychiczne/ciagla machanie glowa,drapanie sie, dziwne ataki placzu, krzyku/ i wiele innych ponad 20..

Kornelia Izyd. SYN MOJEJ SIOSTRY PO SZCZEPIONCE 6W1 ZATRZYMAŁ SIE Z ROZWOJEM... DO TEGO BRAK APETYTU I WIELKI, WIELKI PŁACZ.... było to 6 lat temu, dzięki rehabilitacji dziecko jest dobrze rozwijającym się chłopcem bez powikłań. Ale nie chce myśleć co by było gdyby nie rehabilitacje.

Karolina Pię. raz w życiu zaszczepiłam niedoleczone dziecko. Pielęgniarka przekonywała mnie, że to tylko katar, nic się nie stanie. To było polio plus błonica-tężec-krztusiec. Następnego dnia, kiedy jechaliśmy w nocy do lekarza, z córką o prawie 39 st gorączki, która narzekała na silny ból lewej strony ciała, postanowiliśmy, że nigdy więcej nie zaufamy osobie namawiającej do szczepienia. Zaszczepienie dziecka z katarem skończyło się sześciotygodniową infekcją, przewlekłym katarem z gorączką, a finalnie- zapaleniem obustronnym ucha środkowego, co rozpoznaliśmy dopiero, kiedy córka przestała nas słyszeć. Nie wspomnę o takich atrakcjach podczas wcześniejszych szczepień, jak zachorowanie dziecka na różyczkę dokładnie 8 dni po szczepieniu na różyczkę. NIKT NIGDY nie donotował zgłaszanych przez nas silnych odczynów poszczepiennych...

Aneta Grzyb. Dziecko mojej koleżanki było całkowicie zdrowe, dostało szczepione skojarzona m. innymi na rotawirusa i dostało ostrego zapalenia płuc, później jeszcze inne zakażenie bakteryjne całego organizmu, leżało tydzień w śpiączce

Kamila J.-Ruch. A może w karcie szczepień wpisują czym szczepili i numer serii? Córka miała 16 dawek ostatnie szczepienia w 2009 roku dopiero pojawia się poprawa jej samopoczucia i ból głowy zelżal trochę ...w jednym skierowaniu mam diagnozę cephalitis- zapalenie mózgu...chciałabym sprawdzić te wszystkie ulotki szczepionki tylko skad mam wiedzieć które jak mam tylko daty w ksiazeczce dziecka...?

Anna Wa.-Śm.Jestem mamą 4 miesięcznej Natalii w listopadzie córka dostała pomimo kataru szczepionkę 5 w 1 . Około 2 godzin po szczepieniu dziecko miało 38.5 gorączki wieczorem już 40.0 stopni gorączki byłam bardzo przestraszona dzwoniłam w ten dzień do przychodni ale nikt nie odbierał . Na drugi dzień gorączka ustąpiła ale mała i tak jeszcze przez 3 doby zachowywała się nienaturalnie ciągle spała albo płakała . I moje pytanie czy dalej szczepić ? Odwlekam o od grudnia a po wczorajszej informacji na samą myśl o szczepieniu małej boli mnie żołądek . Poradźcie co robić ?

Ilona Głuch. Po szczepieniu dziecka wylądowaliśmy w szpitalu. W miejscu, gdzie powinno się pomagać czulam się jedyną odpowiedzialną za stan jego zdrowia. Mieliśmy DUZO szczesia. Teraz juz wiem, ze ząbkowanie tez jest przeciwskazaniem do szczepień!

Nasz synek poza rozpulchnionymi dziąsłami nie mial zadnych innych oznak. Do tego by zauwazyc 6 zębów musial byc potrzebny chirurg i radiolog o 2 w nocy na odziale dziecięcym. Nieoficjanie usłyszeliśmy, ze dziecko nie powinno zostac zaszczepione.

Badanie dziecka przed szczepieniem wygląda gorzej niż wizyta z psem u weterynarza!

Krzysztof Stef. Nasza córcia byla szczepiona w 3cim miesiacu zycia po raz ostatni. Od tamtego czasu zupelnie zrezygnowalismy ze szczepien. Badanie kwalifikacyjne do wspomnianego szczepienia wygladalo tak, ze w kabarecie lepiej by tego nie zagrali Lekarz spojrzal na dziecko i mowi: jest ok, mozna szczepic

Bożena Syn. Moje dziecko też zostało zaszczepione podczas choroby, kaszel i katar, a także osłabienie nie były dla lekarki przeciwskazaniem...Od razu zaczęły się problemy z górnymi drogami oddechowymi, powiększyły się migdały, wreszcie cieżkie zapalenie krtani, gardła, szpital, roczny katar, tysiące wizyt u wszelakich specjalistów, łapanie każdej infekcji-mimo dbania o wszystko. Postanowiłam, ze już nigdy nie zaszczepię. Dziś syn ma 3 latka, wycięte 3 migdałki, chronię go przed infekcjami, bo gdy coś złapie, to ciągnie się długo... Młodszy synek ma 1,5 roku, nie był szczepiony na nic, zachorował RAZ teraz po świętach, zniósł to dzielnie, a starszy męczy się nadal... I ja mam się tłumaczyć instytucjom, dlaczego uważam szczepienia za zło????!!! A pieniądze na lekarzy, cierpienia dziecka i zabraną mu odpornośc...KTO NAM TO ZWRÓCI???!

Beata Zab. U nas w przychodni to standard, kaszel, katar, stan podgoraczkowy- szczepimy. Na mnie patrzą jak na wariatkę, bo czekam aż dziecku nic nie będzie

Ania Mo. Niestety lekarze dają szczepionki nawet dziecku z chorymi oskrzelami, na antybiotykach. Mnie sie to zawsze przytrafia, ze chcą szczepic syna jak jest chory, a ja zawsze jako rodzic mówię im,ze uwazam,ze dziecko jest chore i lepiej poczekam ze szczepieniem aż wyzdroweieje...

Marta K. mam dziecko chore po szczepieniach ... nie zaufam im juz nigdy i dziecka wiecej zaszczepic nie dam!

Agata P.-G. a mnie zmusili do szczepień, zagrozili karą, konsekwencjami, wydzwaniali,zmuszali itp...tak w kółko

Martusia S. ja kiedys przed szczepionka zadzwonilam do przychodni ze cora ma stan podgoraczkowy. stwierdzili ze taka goraczka to nie goraczka i oni szczepia i nie przeloza mi wizyty. PO PROSTU NIE POSZLAM. (Warszawa przychodnia na Fieldorfa)

Kamila Elżbieta Ka. To ja wysle maile. Zaden z lekarzy ktorych prosilam nie chce zglosic nop po szczepieniu w czerwcu. A teraz dostalam kolejne wezwanie na szczepienie... predzej swieta zostane niz pojde! A nop sama zglosze!

Lilia N. chce zglosic nop zglaszalam go sanepidowi i lekarce ale mnie wysmiali 6 godz po szczepieniu infanrix hexa moje dziecko stracilo przytomnosc (3,5msc) powiedzieli ze to przez bakterie e.coli ktora wykryli w moczu podczas pobytu na o. dziecięcym

Zmora Dzi. Pierwsze dziecko - az do MMR którego nie wprowadziłam juz do organizmu dziecka. Od drugiego dnia zycia, alergia. Potem doszła astma i AZS. Ciągna się do dziś. Ciągle zapalenia pułuc, oskrzeli, temperatury maksymalne, CZD, alergolodzy, nawet psycholodzy, po jednym szczepieniu krzyk przez 24 godziny. Karetka przyjechac nie chciała. Nie wiedzialam wtedy że to był krzyk mózgowy prwdopodobnie. Średniak tylko wzwb - mam wyrzuty sumienia bo też średni poziom odporności aż do 4 roku zycia. Najmłodsza bez szczepień ma 10 mieisęcy. Starszaki w jej wieku juz byli po trzec lub czterech antybiotykach. Ta ledwo katarki z lekką gorączką jeden raz.

Beata W-r Marlena Kwaskowo Kubkowa wiem, że tak jest, bo doświadczyłam tego na własnej skórze. Jedno dziecko szczepione wg kalendarza (bo też mi się wydawało, że dobrze robię, a lekarz ma na celu dobro mojego dziecka) i cała masa różnych problemów zdrowotnych począwszy od początków sepsy po pierwszym szczepieniu w 1 dobie, skończywszy na strasznych bólach stawów i głowy. ŻADEN lekarz nie chciał przyznać NOP-a, a pojawiały się po każdym kolejnym szczepieniu. Ja wtedy nawet nie miałam pojęcia o istnieniu czegoś takiego jak NOP Dopiero rehabilitantka nas 'oświeciła', dalej już my z mężem zaczęliśmy zgłębiać temat sami. Drugiego dziecka nie zaszczepiliśmy w ogóle. Nie choruje W OGÓLE oprócz 3 dniowej, nie groźnej infekcji wyleczonej końskimi dawkami wit.C. Rozwija się super, szybko się uczy nowych rzeczy. Ze starszym dzieckiem jest pod tym wzgl duuuży problem, bo brak koncentracji, logicznego myślenia, trudności w kojarzeniu itp. Tak więc, reasumując brak informacji ze str lekarzy nt szczepień i ich szkodliwości, a nie tylko "różowości" oraz zwykła ludzka ufność rodziców do pediatrów często się tak kończy: 'mądry Polak po szkodzie'. Bo kto przestaje szczepić? W większości rodzice, którzy doświadczyli ciężkich uszczerbków na zdrowiu swoich dzieci. A naprawdę nie jest ich mało

Joanka A. ja przestalam szczepic...niestety zbyt pozno, moje najmlodsze dziecko po szczepionce przestalo sie prawidlowo rozwijac i przejawia cechy autystyczne...starsze dziecko po kazdym szczepieniu reagowalo silna alergia-zostalo tak na stale ,najstarsze dziecko przez 10 lat szczepione zgodnie z kalendarzem ma problemy z koncentracja i kojarzeniem, silne napiecia slepa i glucha bylam ale od ponad roku nie szczepimy sie na nic!!!
dzieci od tego czasu zdrowe, nie maja zadnych infekcji!

Joanna W. kiedyś miałam możliwość rozmowy z lekarzem, który powiedział mi dobitnie nie szczep więcej, na moje pytanie czy on szczepił swoje dzieci powiedział mi "absolutnie nie"

Beata Fr. piękny fragment znalazłam "Wykazano, że rutynowa rezygnacja ze szczepienia dzieci z powodu łagodnej choroby może istotnie zakłócić i utrudnić realizację programu szczepień. Jeżeli istnieje ryzyko, że rodzice nie zgłoszą się z dzieckiem ponownie w wyznaczonym terminie, należy dołożyć wszelkich starań, aby wykorzystać do szczepienia każdą nadarzającą się okazję."

Em Ce K. Dwa dni temu usłyszałam od koleżanki pielęgniarki, że nie wierzy w szczepienia, bo przekonała się na własnych dzieciach, że są nieskuteczne (podała przykład: córka była zaszczepiona przeciwko odrze - dawniej było to szczepienie pojedyncze, a syn nie dostał szczepionki MMR i to właśnie zaszczepiona córka przyniosła do domu pełnoobjawową odrę, a syn nieszczepiony wcale nie zachorował! W jednym domu miał styczność z chorą siostrą i nie zachorował, a "wysyp" odry w pobliżu ich miejsca zamieszkania dotyczył włąśnie dzieci zaszczepionych na odrę. Czy to nie dziwne?

Marta G. Moja córka ma 2 lata, gdysie urodzila tez chcieliśmy ją szczepić skojarzonymi ale osoba ktora pracuje przy tych szczepionkach powiedziala by tego nie robic, szczepie ''starymi'' i wydłużam maksymalnie czas mniedzy szczepieniami. W przychodni patrzec na mnie nie moga bo nie wykupuje platnych szczepionek. Ciesze sie ze nie uleglam naciskom pani doktor.

Kamila Jó.-Ruch. niestety w małych miescinach nie spotkalam się z wpisywaniem nazw szczepionek i nr serii w książeczki dzieci jest tylko data szczepienia... postaram się zeskanowac i wstawić to co mam w ksiazeczce zdrowia dziecka na fb...

Agnieszka Wrób. Przekładałam 3-cie szczepienie synka 3 razy z powodu przeziębień. Jak w końcu dotarłam na szczepienie pani doktor była oburzona, że mamy aż 3-miesięczny poślizg. Oczywiście usłyszałem komentarz, że przy przeziębieniu można szczepić.

Bożena Pi.-Tor. niestety sama znam przypadek że jeśli jest gorączka i dziecko jest markotne i jest po szczepieniu to mówią ze to normalne i nigdzie nie zgłaszają dopiero jak umrze to jest afera

AgnieszkaJ.K.: 30 godzin po szczepieniu 6w1 Infarix Hexa (dziecko 2,5 m-ca) - utrata przytomności, brak kontaktu, wyprężenie prawej rączki i nóżki, natychmiast szpital, badania pod kątem padaczki, ale także ogólne. Po 3 dniowej obserwacji wypis do domu, po szpitalu jelitówka i miesiąc ciągnące się przeziębienia, kaszel, katar.... Niekompetentni lekarze, z którymi się spotkaliśmy, do tej pory nie zgłoszony niepożądany odczyn poszczepienny, ale walczymy.
(przy pomocy pań z sanepidu udało się doprowadzić do zgłoszenia NOP i ukarania lekarza)

Agata L.: U nas po Infanrix Hexa i Rotarix obniżenie napięcia w osi, wzmożone napięcie w rękach i nogach, dziecko ciągle senne. brak kontaktu wzrokowego. Po drugiej dawce, na której podanie się zgodziłam mimo złych doświadczeń - biegunka, zatrzymanie rozwoju motorycznego i jeszcze większe napięcie. Dziś nam diagnozują mózgowe porażenie dziecięce, a zmian w mózgu nie ma.


Marcin Z.: Problemy zdrowotne u Emilki wystąpiły niecałe dwa dni po podaniu ostatniej serii szczepień Infarnix Hexa, Rotarix , Synflorix, czyli 22.04.2011r. Pierwszymi objawami jakie zostały zaobserwowane były napady drgawkowe łączone z oddawaniem stolca i podwyższoną temperaturą. Obecnie córka ma skończone 3lata. Emilka ma opóźnienie rozwoju psychoruchowego. Nie trzyma główki, nie siada, nawet nie wkłada rączek do buźki nie wspomnę o mówieniu czy reagowaniu na bodźce zewnętrzne głos, dotyk itp. Leki, które zostały wprowadzone w celu zmniejszenia ilości napadów nie dały żadnych rezultatów. Stwierdzono u Emilki padaczkę lekooporną i zaproponowano dietę ketogenną. Od 2 lat jesteśmy na owej diecie dzięki czemu liczba napadów zmniejszyła się o połowę, a rehabilitacja może odbywać się częściej i dawać lepsze rezultaty. Malutka lepiej kontroluje ułożenie głowy, zmniejszyło się napięcie mięśniowe w kończynach dolnych, ręce nadal są słabe chociaż coraz częściej próbuje zbliżać je do twarzy. Dieta jest uciążliwa, wiąże się z dokładnym odważaniem produktów spożywczych (co do 1gr produktu), które niestety w głównej części składają się z tłuszczy. Malutka niechętnie jadła mieszanki przygotowane domowym sposobem. Nie jedząc całych porcji trudno było wprowadzić ją w stan ketozy niezbędny do działania przeciw napadowego. Około 8 miesięcy temu zaczęły się poważne problemy z odruchami wymiotnymi spowodowanymi nawet minimalną ilością wody (czy jakiegokolwiek płynu). Emilka trafiła kilkakrotnie
do szpitala z powodu odwodnienia i po różnych próbach nawadniania (kroplówki, sonda poprzez nosek do brzucha) zdecydowano się na założenie PEG-a (rurka wprowadzona przez powłoki brzuszne bezpośrednio do żołądka). Karmienie bezpośrednio do żołądka pomaga nam w dostarczeniu Emilce niezbędnej, dobowej ilości wody. Obecnie Emilka trafia do szpitala co 5-6tygodni. Problem z zanikającym mózgiem (coraz gorsze wyniki
w rezonansach) spowodowany przez chorobę metaboliczną (nie zdiagnozowaną – i raczej tak zostanie) grozi uszkodzeniem pnia mózgu co doprowadzi do zaniku podstawowych czynności życiowych takich jak oddychanie czy praca serca u Emilki. Taki scenariusz oraz brak jakiegokolwiek ratunku przedstawiony został nam przez lekarzy. Emilka, wg lekarzy, ma nie doczekać swoich 10 urodzin.

L.N.: Córka pierwsze szczepienie otrzymała zaraz po porodzie, rozwinęło się jakieś zapalenie. Lekarze powiedzieli, że zaraziłam ją gbs bo był dodatni i podali jej penicylinę. Jak miała 2 tygodnie wyszła skaza białkowa, więc kazali odstawić od piersi i podawać Bebilon Pepti. W wieku 3 tyg. zakażenie dróg moczowych i tygodniowy pobyt w szpitalu. Powiedzieli że zapalenie było od zlej higieny dziecka, co uważam za absurd bo dziecko było codziennie myte i dbałam o higienę. W wieku 10 tygodni dostała szczepionkę Infanrix Hexa - w nocy lekki stan podgorączkowy i dalej było wszystko dobrze. W wieku 3,5 miesiąca po kolejnej dawce tej szczepionki po 6 godz. utrata przytomności. Na oddziale zrobiono badanie moczu - wyszła bakteria. Powiedziano nam, że utrata przytomności nie była z winy szczepień, ale przez bakterie. Dodam, że przed szczepieniem były robione badania i bakterii nie było. W tej chwili dziecko ze względu na uczulenie jest na diecie bezmlecznej i bezglutenowej.

NIE MILCZ! WYŚLIJ SKARGĘ! WZÓR TUTAJ https://www.facebook.com/events/456408027815093/?ref=5
 •  

  Karolina Pobol, Artur Iksiński, Jolanta Lewandowska i 79 innych osób lubią to.
 • Kasia Jacak W ulotce jest napisane że może wystąpić bezdech a lekarz mojego dziecka powiedział ze to niemożliwe w momencie kiedy miałam ostra jazde po szczepieniach w postaci właśnie zaniku oddychania u dziecka. Wydrukuje ten teks i położę go lekarzowi na biurku przy najbliższej wizycie!!!!
 • Karolina Woźniak Nie mogę udostępniać Emotikon frown
 • Daria H-n Czy ktos sie orientuje czy mozna przestac szczepic dalej dziecko, po dwoch dawkach Pentaximu?
 • Kasia Jacak Daria Hagen z tego co wiem to można
 • Daria H-n Kasia Jacak dziekuje za odpowiedz. Czy sa jeszcze inne osoby ktore moglyby odpowiedziec na moje pytanie?
 • Ignacy Ignacówka Ja przestałam. I prawdopodobnie nigdy już nie zaszczepię. Niestety żaden lekarz nie - a wielu ich stanęło na naszej drodze z powodu zdrowia Ignasia, nie potraktował poważnie jego problemów jako NOP:(
 • Ania Laskowska obrzęk, bolesność, zaczerwienienie i gorączka podchodząca do 40 st a co na to lekarz? to normalne i dobrze że były odczyny bo widać że organizm walczy i nie ma po co histeryzować...
 • Mohamed Caterina Kenna Jest logiczny fakt , ze wszystkie szczepionki sa smiertelne!!!!!ludzie obudzvie sie.....jammojej corci nigdy bym czegos takiego nie zrobila.....ma juz4 latka i jest zdrowa jak ryba.....nigdy nie miala goraczki....wystarczy czystosc dziecka , wyzywienie oraz witaminy i milosc....
 • Mohamed Caterina Kenna Zyjemy we wloszech ....oczywiscie na wezwania szczepienne pojechalam i poprosilam gwarancji , ze dziecku nic sie nie stanie!powiedzieli mi , ze gwarancji mi nie moga dac....udokumentowalam sie i nigdy nie zaszczepie ani siebie ani mojej corci....ludzie tutaj jest gra o zycie !!!!!!!!
 • Magda Myślicka popieram!moje dziecko nieszczepione kompletnie nie choruje, synka zdrowo odżywiam, ruch świeże powietrze i jest ok.
 • Ogólnopolskie Stowarzyszenie Wiedzy o Szczepieniach STOP NOP Póki co są tu rodzice dzieci okaleczonych wskutek powikłań poszczepiennych bo wierzyli w ich bezpieczeństwo.
 • Magda Myślicka Hmm nie ma co dyskutować z Panem Czapą i jego inwektyw, widać, kto tu reprezentuje ciemnogród. Każdy ma prawo wyboru...ale im więcej człowiek wie na temat substancji szczepionkowych tym bardziej jest daleki od serwowania ich własnemu kochanemu dziecku
 • Magda Myślicka Każda szczepionka powinna zostać opisana w sposób umożliwiający zapoznanie się z wiążącym się z nią ryzykiem. Każda z osób rozważających szczepienie powinna zostać poinformowana o przypadkach zgonów, niepełnosprawności czy trwałego uszczerbku na zdrowiu powiązanych ze szczepieniami.
 • Magda Myślicka Na zdrowiu się dziś nie zarabia. Zarabia się na „leczeniu” CHORÓB. Im więcej chorób, tym więcej KASY i przemysł się kręci
 • Ewa Żełem Madziu popieram!
 • Kaha Kopec Dedykuję zwłaszcza tym, którzy: "nie chcą sobie zaśmiecać mózgu, bo ich dziecko jest zdrowe".
 • Kasia Zoń Ja mam pytanie: jaka jest różnica pomiędzy wstrzyknięciem szczepionki skojarzonej a wstrzyknięciem trzech szczepionek nieskojarzonych jednego dnia tak jak jest w kalendarzu szczepień - mówię o szczepionkach refundowanych. Teoretycznie też wstrzykuje się 5 świństw naraz. Czy jest jakaś różnica, że jedna skojarzona gorsza niż trzy nieskojarzone (no dwie nieskojarzone plus błonica-tężec-ksztusiec skojarzone).
 • Magda Tymczyszyn Zapytajmy p.Czapa jaki jest skład szczepionek ? I jakie skutki moga wywołać dla organizmu??? Kretyni?ciemnota ? Chyba u pana
 • Waldemar Potoczny Eheheheeee... WZW. Przeciez noworodki nie robia sobie tatuazy a zabiegi i operacje sa przeprowadzane w sterylnych warunkach,wiec po co szczepic przeciw WZW noworodki z nieuksztaltowanym jeszcze systemem odpornosciowym i to prawdopodobnie bez zgody rodzicow,skoro pierwsza dawka podawana jest w ciagu pierwszych 24 godzin od narodzin!!!
 • Monika Krześniewska Moja córka ma 1, 5roku i pozostała jej 3 dawka pentaxim. Po drugiej miala wysoką gorączkę i biegunkę ogólnie objawy jak grypy. Zglosilam ten fakt ale lekarze i pielęgniarki z przychodni wysmiali mnie i powiedzieli że zbieg okoliczności i dziecko mialo infekcje. Teraz boje sie zaszczepić tą trzecią dawkę a dodatkowo pani straszy mnie sanepidem. Help
 • Agnieszka Nieszporek Monika Krześniewska sorki, ale czy Ty jesteś 10-cioletnia gówniara, żeby Cię jakaś zakichana baba z przychodni straszyła?.... Wyrażasz zgodę na szczepienie poprzez doprowadzenie dziecka do tej rzeźni zwanej punktem szczepień - nie przychodzisz, znaczy nie zgadzasz się i bez żadnego podpisywania ich zasranych bezprawnych oświadczeń... Nie mają prawa naciskać, nie mają prawa straszyć, uświadom to sobie i przestań się ich bać, bo oni żerują na strachu społeczeństwa!!! Moja po pentaximie była 2 lata usprawniana fizycznie i psychicznie (uszkodzenia neurologiczne), do tego alergia zaraz po pierwszej dawce (do tej pory problemy skórne). I mam świadomość, jak dużo miałyśmy szczęścia, że po drugiej dawce zorientowałam się co jest grane, bo po trzeciej prawdopodobnie miałabym już kalekę w domu.... Odwagi kobieto, bo chodzi o zdrowie i życie Twojego dziecka i funkcjonowanie Twojej rodziny - bo to Wy zapłacicie za wszystkie skutki jeśli wydarzy się tragedia, pani doktor i państwo wypną się na Was i zamiotą sprawę pod dywan,tak jak w dziesiątkach tysięcy innych przypadków poszczepiennych!!!!...
 • Magda Sowińska alleluja!!! masz calkowita racje Aga Nieszczep!
 • Karolina Korolczuk Młodsza córa po szczepionce p. błonica, tężec, krztusiec o ile dobrze pamiętam to Pentaxim wylądowała w szpitalu ze względu na zapalenie płuc. Nikt tego nie powiązał ze szczepieniem. Poza tym na wszystkie inne szczepionki zawsze reagowała wielkimi, bolesnymi, czerwonymi obrzękami w miejscu wkłucia niezależnie czy czepiona była pojedynczo (na początku) czy też szczepionkami skojarzonymi (po 6 miesiącu życia, myśleliśmy że będzie łagodniej to znosiła ale niestety efekt był taki sam). Natomiast starsza po szczepionce jaką dostała w szpitalu zaraz po urodzeniu płakała tak jakby ją ze skóry obdzierali przez ponad 6h i nie byłam jej w stanie uspokoić - reakcja położnych i lekarzy "cóż, pewnie taka z niej już humorzasta aparatka" (nie wiem jak o 2 dniowym noworodku można powiedzieć że jest humorzasty), kolejne szczepienia ciągle z podwyższona temperaturą, obrzękiem i lekkim zaczerwienieniem w miejscu wkłucia, czasem wymioty. Do tego wszystkiego inne problemy, bardzo słaba odporność, u młodszej astma oskrzelowa i alergia u starszej alergia gdzie w naszej rodzinie nie ma takich chorób, nikt nie jest alergikiem więc jak na rodziców u których w rodzinie nie ma i nie było przypadków alergii dwójka dzieci ma alergię stwierdzoną to bynajmniej jak dla mnie jest to bardzo dziwne.
 • Izabela Gos Ja juz oblecialam wszystkich lekarzy i wszedzie mowia to co opisujecie ,wczoraj zostalam prawie wyrzucona z gabinetu bo sieje propagande antyszczepionkowa ,a byla to moja ostatnia nadzieja .Dlatego nie mam co liczyc juz na zrozumienie tylko wziac sprawy w swoje rece .
 • Dominika KurzyNska A czy jak szczepie standardowo nie odpłatnie to też mam się obawiać bo właśnie się zastanawiam czy nie zrezygnować całkiem ze szczepień
 • Katarzyna Krasińska dlaczego Pentaxim o numerze serii K 4120-1 został wycofany? co konkretnie z nim nie tak jest?
 • Joanna Błasiak Ponawiam pytanie. Ktoś wie co się dzieje z Pentaximem?
 • Natalia Gomolczyk No właśnie wycofany i nie wiem co dalej? 2 tygodnie temu miałam termin podania kolejnej szczepionki - 5 mc życia. Z tego co wyczytałam wcześniej, nie powinno się zmieniać producenta. Nie bardzo wiem co teraz robić Emotikon frown
 • Ogólnopolskie Stowarzyszenie Wiedzy o Szczepieniach STOP NOPhttps://www.facebook.com/photo.php?fbid=768937993133631&set=pb.206336526060450.-2207520000.1402261495.&type=3&theater
  Zdjęcie użytkownika Ogólnopolskie Stowarzyszenie Wiedzy o Szczepieniach STOP NOP.

  Rodzice pięciorga dzieci oskarżają szczepionki o spowodowanie u nich kalectwa.
  Pięć francuskich rodzin połączyło siły, aby pozwać koncerny GlaxoSmithKline, Pfizer i Sanofi do sądu. Mają nadzieję, że sądy uznają skutki uboczne szczepionek i przyznają odszkodowania dla ich niepełnosprawnych dzieci. W ostatni piątek ich prawnik, pan Hartemann, przedstawił sprawę przed Trybunałem Bobigny na przedmieściach Paryża.

  Zwracając się do sądu w półtoragodzinnej mowie, Hartemann twierdził, że jest "mile zaskoczony" że producenci szczepionek nie wyrażają sprzeciwu wobec badań medycznych w czterech z pięciu przypadków. Stanowi to pierwsze "zielone światło", które po zatwierdzeniu przez sąd utoruje drogę do dalszych badań i badań nad rzadkimi chorobami, które dotknęły te dzieci powodując rozwinięcie się bardzo poważnych zaburzeń neurologicznych po otrzymaniu szczepionki." Cierpią na skutki uboczne podobne do tych wynikających z dużych urazów głowy lub napadów padaczkowych, powodując bardzo poważne uszkodzenie mózgu", stwierdził prawnik. "To są dzieci, które były całkowicie zdrowe, zanim otrzymały zastrzyk.", kontynuuje podkreślając podobieństwo tych opowieści, “a u których nagle po pierwszych szczepionkach, zatrzymał się rozwój i pojawiły się bardzo znaczne szkody ".

  "Co mogło spowodować zanik części mózgu, która kontroluje u Nello wszystkie umiejętności motoryczne?"

  Nello (3 lata), Naomie (4 i pół roku), Lucia (3 lata), Lolita (18 miesięcy), Terry (15 lat)... pięcioro dzieci, które rozwijały się normalnie, ale których stan pogorszył się zaledwie w kilka dni lub tygodni od szczepienia. Bardzo wysoka gorączka, płacz, utrata mięśni, sztywnienie ciała.... To były niepokojące objawy zaobserwowane przez rodziców. Teraz te dzieci nie są w stanie chodzić, mówić, a nawet trzymać głowy, walczą żeby jeść, pić i trzymać coś w rękach.... Żadne z wielu przeprowadzonych badań i prób podejmowanych na oddziale neuropediatrii nie ujawniła przyczyny dolegliwości. Nello dostał bardzo wysokiej gorączki po szczepionce Priorix (produkowanej przez GSK szczepionki przeciwko odrze, śwince i różyczce) gdy miał 19 miesięcy. Tydzień później jego rodzice zauważyli, że ma ciągle kciuki zaciśnięte wewnątrz pięści. Osiem dni później gdy wstawał wspierając się nadgarstkami zaczął przewracać się jak Bambi na lodzie. Miesiąc później Nello został przewieziony na izbę przyjęć krzycząc z bólu, jego ciało było skulone a mięśnie sztywne. Badanie mózgu wykazało zanik istoty białej (mieliny), ale zestaw testów, które sprawdzających jakiekolwiek przyczyny genetyczne, zakaźne lub traumatyczne, wyeliminował je." Co może być przyczyną zaniku części mózgu, która kontroluje u Nello wszystkie umiejętności motoryczne ?", pyta matka, Sandrine.


  Nello w ramionach ojca.

  "Naomie urodziła się przedwczesne, ale jej rozwój był w porządku, dopóki nie otrzymała pierwszej dawki szczepionki Infanrix Hexa (produkowanej przez GSK szczepionki przeciwko błonicy, tężcowi, krztuścowi, wirusowemu zapaleniu wątroby typu B, poliomyelitis i Haemophilus influenza typu B) oraz Prevenar 13 (produkowanej przez Pfizer szczepionki przeciwko pneumokokom)", wyjaśnia jej matka, Mona. Po tygodniu ciągły płacz, wzięliśmy ją na pogotowie: zez i utrata napięcia wszystkich mięśni (nie mogła siedzieć sama). Lekarze nie byli w stanie postawić diagnozy .

  Lucia prawie umarła z zapaleniem mózgu, które doprowadziło do utraty wzroku i paraliżu wszystkich kończyn .

  Dwa miesiące po otrzymaniu przez Lucię Infanrix hexa i Priorix w wieku 18 miesięcy , jej matka znalazła ją nieprzytomną w jej łóżku "jak szmacianą lalkę ". Zabrano ją do szpitala, gdzie lekarze zdiagnozowali zapalenie mózgu. Trzy dni później przeszła operację mózgu, co niemal kosztowało ją życie, a po miesiącu śpiączki, obudziła się niewidoma i sparaliżowana. Wykluczono chorobę zapalną i wirusową jako przyczynę tych objawów neurologicznych.

  Lekarze nie byli w stanie również postawić diagnozy dla małej 18-miesięcznej Lolity. Jej problemy zaczęły się gdy w wieku dwóch miesięcy w zaledwie dwa tygodnie po jej pierwszym ukłuciu szczepionką Infanrix hexa i Prevenar 13, dostała chwilowego napadu: "Jej ciało było usztywnione, jęczała i charczała oraz nie reagowała na światło", informuje matka. Po drugiej dawce w trzecim miesiącu została przewieziona do oddziału ratunkowego: "Moja córka była sztywna, dłonie zaciśnięte w pięści, nie mogła utrzymać głowy." Jak dotąd badania genetyczne u Lolity nie doprowadziły do żadnych wniosków.

  15-letni Terry doznał "nieokreślonego” zapalenia mózgu, gdy miał zaledwie 12 miesięcy, a 80 % jego funkcji jest obecnie wyłączona. Pierwsze objawy choroby pojawiły się gdy miał dwa i pół miesięca, po pierwszej dawce Pentacoq (produkowana przez Sanofi szczepionki przeciwko krztuścowi, Haemophilus B, błonicy, tężcowi i polio, wycofanej z rynku w 2005 roku): wysoka gorączka, uporczywy krzyk, przewlekłe zapalenie oskrzeli i trzy tygodnie później porażenie prawej strony ciała (od biodra do ramienia).

  We wszystkich pięciu historiach rodzice mówią, że ich lekarze twierdzą, iż szczepionki nie mogą być za to odpowiedzialne. "Konsultanci, lekarze i neuropediatrzy, wszyscy zaprzeczyli tej hipotezie. Temat jest całkowicie tabu.", mówi Lionel, ojciec Nello. "Dla nich związek ze szczepionkami nie jest możliwy, ponieważ badania naukowe tego nie potwierdzają.", dodaje Sabrina, matka Luciji, która sugeruje, że to może być predyspozycja genetyczna: " Być może ryzyko jest bardzo rzadkie , ale dotyczy niektórych dzieci".

  (…) Więcej dowiemy się 19 lutego, kiedy rodziny dowiedzą się czy badania lekarskie zostały uznane przez sąd.

  Na zdjęciu od lewej do prawej: Naomie , Lolita , Lucia i Terry. Nello nie ma na zdjęciu ze względu na pobyt w szpitalu.

  Paris Match ( tłumaczenie fragmentów ) 07.02.2014
  Całość: http://www.parismatch.com/…/Cinq-familles-devant-la-justice…

 • Kinga Stec witam a ja mam pytanie czy jest ktos kto wogle odmowil jakichkolwiek szczepien . ja za miesiac rodze i mam straszna ochote powiedizec ze na nic nie chce szczepien poczawszy od wzw i gruzlice w 1 dobie i dalej tez - czy ktos zna pryzpadki ze nieszczepil wogole i dziecko zachorowalo na tezec czy blonice czy krztusiec?
 • Agnieszka Wojtkowska jestem przeazona tym co tu przeczytalam... bardzo wspolczuje rodzicom dzieciaczkow, ktore tak tragicznie przeszly szczepienia... nie wiem co teraz mam myslec... moj synek 16 miesiecy mial przedwczoraj kolejna dawke infanrix 5 w1... do tej pory nie mialam tak mocnych odczynow, wlasciwie to bardzo dobrze znosil szczepienia, gdzie uprzedzano mnie, ze moga byc obrzeki i wysokie goraczki, nic takiego nie mialo u nas miejsca, moze lekkie zaczerwienie i guzek ale slabo wyczuwalny a dzis... po spacerze zuwazylam ze udo jest mocno spuchniete, zaczerwienione i wrecz twarde, oblozylam altacetem junior ale nie zniknal obrzek... nic wiecej nie dolega mojemu synkowi ale mimo to martwie sie,po tym co tutaj przeczytalam... powinnam pojsc do lekarza?? zglosic to, pokazac ten obrzek?? wiem co uslysze, ze to normalny objaw i nie potrzebnie panikuje... powinnam panikowac?? dziwnie sie z tym czuje.... no nic, bacznie obserwuje wszelkie odchylenia od normy u mojego dziecka, jesli cokolwiek innego dojdzie oprocz tego obrzeku, to nie mam zamiaru zwlekac i pojde na pogotowie, niech lekarze sobie mowia co chca! Modle sie tylko, zeby nic wiecej nie doszlo....
 • Patrycja Długosz mówiłam ..
 • Ula Chojnacka Kinga Stec wejdz na szczepienia.org.pl i stop nop na fb tam jest mnowstwo przypadkow roznych sa tez osoby ktorych dzieci mialy krztusiec ospe odre i przeszly to lagodnie w kilka dni tym lzej im mniej dziecko szczpeione o dziwo... nieraz dzieci po szczpieniach choruja i to nieraz w ciezkim przebiegu dodam ze szczepienia dzialaja ok kilku lat w zaleznosci od szczepionki a dorosli sie nie doszczepiaja a to oni mogliby chorowac najciezej na te hcoroby wieku dzieciecego! i to oni moga zarazac oraz ich dzieci zaszepione szczepionka z zywym wirusem np polio dtp~przez 3 tygodnie! ale oskarzaja o zarazanie dzieci antyszczepionkowcow
 • Patrycja Polańska-Krzywonos poczytałam sobie i .............. moje dziecko jednak miało NOp-a po 1. i jak na razie jedynej dawce, wg. pani"dr" to że dziecko płakało przy dotyku, obudziła się z okropnym płaczem, nie było niczym groźnym, to był jedyny raz kiedy z nią płakałam
 • Klaudia Schreiber Proszę o radę-w Czwartek byłam na szczepieniu mojego 9 tyg synka. Tydzień temu nie został zaszczepiony przez harczący oddech-diagnoza refluks z żołądka, dostał leki i po tygodniu szczepienie mimo ze oddech ten sam.Prosiłam lekarza o recepte na 3w1 ale rzekomo nie ma takiej. Polecił mi 5w 1 pentaxim, i tak zaszczepilam. Praktycznie zaraz po powrocie do domu dziecka nie poznałam-marudne, płaczliwe, brak apetytu, w nocy gorączka, krzyczy przez sen, wymaga noszenia. Dodam, że dziecko dotychczas w ogóle nie płakało.wczoraj poszłam zapytać lekarza czy to skutki poszczepienne-odpowiedział że początek infekcji .Jestem pewna, że to efekt szczepienia. Co zrobić żeby go już nie szczepić? Iść do innego lekarza, który wystawi opinię że to skutki poszczepienne? Czy po prostu nie zgłaszać się na kolejne wizyty? Wiem, że sanepid ściga i wzywa na szczepienia.Czy powtórzyć tylko wzw czy na to tez juz nie szczepić.Jakie mogą być skutki tego co już dostał? Kiedy można ocenić na ile to wpłynęło na jego rozwój? Jestem przerażona i wściekła, że zaufalam lekarzowi. Proszę o pomoc! !!
 • Monika Korin Kinga Stec, ja od razu po przyjęciu do szpitala powiedziałam, że nie wyrażam zgody na szczepienie i żeby to wpisali. Córeczka dostała jednak w 4 dobie wzw B i przeciwko gruźlicy, bo przyszła lekarka i "złamała" mnie kategorycznym tonem, że robię krzywdę dziecku! Byłam rozdygotana i uległam. Okropnie żałuję! Potem szczepiłam z opóźnieniem kilku miesięcy i nie na wszystko. Ale dziecko choruje, ma słabszą pamięć, brak koncentracji, a jako 18 miesięczna znała 20 liter!
 • Malgorzata Krolikiewicz Dlatego ja tez nie szczepilam mojego synka,oprocz tego co czytalam na temat szczepionek ze to samo zlo, to najwazniejsze co ludzia mowia, ja bardzo wspolczuje wszystkim ktorzy dzieci zmarly po szczepionkach oraz te ktore maja uszczerbek na zdrowiu. ja mam kolezanke ktora dwojke dzieci nie szczepila, rozwijaja sie super, nie choruja, ospe jedna z dziewczynek przeszla bardzo lagodnie. moj synek ma 9 miesiecy, jest zdrowy, super sie rozwija, ani razu nie bylam jeszcze u lekarza, moja starsza corka szczepiona na wszystko zanim jeszcze sie dowiedzialam co szczepionki zawieraja!
 • Jagoda Wypyszyńska-Cieszkowska my jesteśmy po 2 dawkach Infanrix 5w1 i pneumokokach i nic - ani zaczerwienienia, ani stanu podgorączkowego. W dniu szczepienia większa senność (jedna drzemka więcej niż normalnie) i tyle
 • Mariola Panasiuk gjhkh'/kkb;;;/v'k'b'kl;'
 • Mariola Panasiuk '


Created: 17/06/2015
Views: 397
Online: 0