List Otwarty FIGU Do Wszystkich Rządów Świata

Ekologiczny list uwidaczniający związek pomiędzy przeludnieniem, a postępującą degradacją planety i katastrofami naturalnymi.

 

1.bmp

db59c21ceb6c30cd295f09d80eea60a6.jpg

2.bmp

FIGU – stowarzyszenie ufologiczne i paranaukowe, którego założycielem jest Billy Meier, człowiek kontaktujący się z jedną z najwyżej rozwiniętych cywilizacji pozaziemskich.


Maj 2007,

Do Wszystkich Rządów i Innych Odpowiedzialnych Osób Świata

Już 5 lipca 1951 i 25 sierpnia 1958 wysłałem ostrzeżenia do wszystkich rządów i innych odpowiedzialnych ludzi świata dotyczące nadchodzących wydarzeń na Ziemi, mające na względzie klimat, ludzi, a także ich zachowanie. Były to ostrzeżenia związane z przewidywaniami, które spełniły się całkowicie w zatrważający sposób. Moje ostrzeżenia dotyczące przyszłości Europy i całego świata były oparte na absolutnie pewnym źródle. Przewidywania te nie miały nic wspólnego z proroctwami, gdyż oparte były na spojrzeniu w prawdziwą przyszłość, z których wynikało co następuje: W przeciągu jedynie kilku lat warunki klimatyczne w Europie i na całym świecie zostały zmienione przez działania ludzi w sposób tak dramatyczny, że przez podnoszenie się temperatury klimatu na skutek efektu cieplarnianego pojawiły się ekstremalne sztormy wszelkiego rodzaju o takiej sile, że powodowały one olbrzymie szkody materialne, niszcząc ziemie, domy i inne budynki, drogi, góry, szlaki kolejowe, strumienie, rzeki i jeziora. Olbrzymie sztormy, tajfuny, tornada i huragany, oraz lodowe, deszczowe i śnieżne burze, susze, powodzie, lawiny skalne, pożary lasów, trzęsienia ziemi, trzęsienia oceaniczne, tsunami i erupcje wulkaniczne zostały uwolnione na całym świecie; wszystko to będzie wciąż się pojawiało w przyszłości i nawet się pogorszy. Setki tysięcy ludzi już zostało zabitych przez te wzbudzone zmiany klimatyczne i sztormy, a liczba ofiar śmiertelnych dalej będzie szła w miliony, gdyż w nadchodzących czasach ocieplenie atmosfery i zmiany klimatyczne będą nawet szybsze i silniejsze, co już nie może zostać powstrzymane. Już w latach pięćdziesiątych ostrzegałem: <<Nie oznacza to końca nadzwyczajnych wypadków, gdyż kiedy zacznie się XXI wiek, natura powstanie nawet potężniej przeciwko szaleństwu niszczenia środowiska przez istoty ludzkie i osiągnie taki wymiar, że będzie to przypominało pierwotny czas na Ziemi.>>

Kiedy zbadać i przeanalizować całą tą katastrofę klimatyczną i nadchodzące wydarzenia wynikające ze zmiany klimatu, wtedy ziemska przyszłość wygląda ponuro. Jednakże, co nawet teraz jest uznawane za prawdę jedynie przez kilka odpowiedzialnych osób, to  na człowieku właśnie w dużym stopniu ciąży wina – faktycznie do około 75% - za nadchodzące kłopoty i chaos, oraz za wszelkie katastrofy każdego rodzaju. Mimo, że silne formy nadchodzącej katastrofy stały się już rozpoznawalne i widzialne dla realistów, istnieją wciąż patologiczni głupcy, oraz nieodpowiedzialni „wszystkowiedzący”, rządy i naukowcy, itd., którzy antagonistycznie twierdzą co innego. Fakt, że prawdziwy powód wszystkich istniejących kłopotów na Ziemi nie jest uznawany i nie podejmuje się niczego użytecznego by to naprawić, tym bardziej jest czynnikiem nie rozpoznawanym. Rozmiar głupoty obecnej w nierozpoznawaniu i nie rozumieniu efektywnych czynników prawdy i rzeczywistości jest tak duży, jak ten obecny w odmawianiu jedynie efektywnych i osiągalnych radykalnych środków; środków opartych na drastycznych restrykcjach i redukcji przeludnienia poprzez przepisy światowego zaprzestania urodzin, czy poprzez rygorystyczne regulacje narodzin. 

Ostatecznie powinno stać się jasnym dla wszelkich rządów, naukowców i innych odpowiedzialnych osób na Ziemi, oraz dla ziemskiego rodzaju ludzkiego, jaki jest główny powód wszelkich kłopotów i katastrof na naszej planecie. Jednakże by to zrozumieć i zaakceptować, konieczna jest mocna zdolność rozumienia jak i rozumowania w celu wykorzystania tych, już najbardziej pilnych, surowych i radykalnych środków zrównoważenia ekologicznej dewastacji i zniszczenia świata. Tej samej zdolności rozumowania wymaga też uzyskanie kontroli nad wszelkim nieszczęściem, cierpieniem, plagami, przestępczością, nad nadużyciami seksualnymi na dzieciach i każdą inną formą nadużyć na dzieciach, oraz nad wciąż rosnącymi zdegenerowanymi formami prostytucji. Stosuje się to też w równym stopniu do ucisku i wykorzystywania kobiet, nienawiści, pragnienia zemsty, chęci odwetu, religijnego i politycznego fanatyzmu i mani, nienawiści do obcokrajowców i innych ras, terroru ideologicznego i wojskowo-rządowego, tak jak i stosuje się to do ogólnoświatowych katastrof naturalnych, gwałtownego postępu globalnego ocieplenia i zmian klimatu oraz zanieczyszczenia powietrza i zniszczenia środowiska, itd., dla których muszą zostać opracowane i wdrożone kompletne środki zaradcze. Lecz będzie to użyteczne jedynie wtedy, gdy korzeń wszelkich kłopotów zostanie ostatecznie rozpoznany i gdy radykalne przeciwśrodki zostaną podjęte. Jednakże, ani wysoko postawione odpowiedzialne osoby na Ziemi, ani pojedyncze ludzkie istoty ziemskiej populacji nie chcą rozpoznać i zwalczyć tej źródłowej przyczyny wszystkich kłopotów. Głównym powodem tej odmowy jest ludzka domniemana wolność czynienia tego czego się chce – nawet niezależnie od strat – lub by być bardziej dokładnym, bez brania pod uwagę, że klimat i  świat są wstrząsane u podstaw i z wolna, lecz pewnie niszczone tą niepoprawną wolnością decydowania za siebie odnośnie spełniania własnych życzeń i pragnień, itd.

Fundamentalna przyczyna wszelkich katastrof i kłopotów znajduje się w czynniku przeludnienia, gdyż on sam jest odpowiedzialny za cało to zniszczenie, globalne ocieplenie i ekologiczną dewastację, brak energii i wody, oraz za najgorszego rodzaju degenerację ludzi i wszelkie inne problemy. Także wciąż rosnąca jawna prostytucja i przestępczość, oraz problemy szukających azylu i uchodźców, neonazizm i inne małe i duże problemy wynikają z przeludnienia. A kiedy szaleńcy tacy jak np. papież i inni nieodpowiedzialni, apelują do ludzi by „szli i rozmnażali się”, wtedy takie elementy są równe ideologicznym i religijnym terrorystom i fanatykom, oraz politycznym i wojennym przestępcom – znanym też jako mężowie stanu i ich wasale, którzy w imię swych ziem, rzekomego bezpieczeństwa i wolności i rzekomej walki z terroryzmem popełniają morderstwa poprzez swe militarne i tajne służby. W świetle rozpowszechnionego przeludnienia i wynikających stąd światowych kłopotów, nierozwiązywalnych problemów i jawnie narastających katastrof wśród ludzi i w naturze, jest naprawdę nie mającym porównania, zasługującym na pogardę przestępstwem przeciwko klimatowi i planecie apelowanie o zwiększenie ilości potomków, zamiast zatrzymania tego i zezwalania jedynie na potomków wtedy, gdy odpowiednie regulacje prawne to dopuszczająNieodpowiedzialni, którzy mimo to domagają się tego szaleństwa reprodukcji, czy nawet wspierają je, lub są na odpowiedzialnych stanowiskach i nie zatrzymują go poprzez stanowcze prawa, powinni być ukarani niezwykle surowo. Odnosi się to do rządów i każdej jednej osoby z populacji. Wydaje się być to skrajnym środkiem i wtrącaniem się w sferę prywatną jednostki, co jest argumentem wysuwanym zawsze jako obrona sfery prywatnej przez egoistów i tych którzy nie mają niezbędnej zdolności rozumienia, formułowania sądów, wyciągania konkluzji, sądzenia i myślenia. W pewien sposób może się tak wydawać, jednak w odniesieniu do ścisłego i kontrolowanego powstrzymania urodzin sfera prywatna musi zostać poddana, jeśli ziemski świat ma zostać utrzymany jako funkcjonująca planeta i by ziemscy ludzie ostatecznie przetrwali. Z czystego rozsądku i zrozumienia, oddanie pewnej części sfery prywatnej w celu przetrwania ludzkiej rasy jest tak samo wartościowe, jak porzucenie egoizmu rzekomego prawa możności czynienia tego na co ma się ochotę. Jeśli tak się nie stanie wtedy, co można już na tym stopniu przewidzieć, ostateczne zniszczenie planety Ziemia i upadek ziemskiej ludzkości, bądź ich nędzne „wegetowanie” jest jedynie kwestią czasu. Dlatego właśnie niezbędnym jest by wszystkie osoby były świadome swej własnej odpowiedzialności pod każdym względem i także by ograniczyły swe prawo do sfery prywatnej w aspekcie prokreacji.

Po zajęciu się jakimiś problemami i opracowaniu rozwiązań, rozwiązania te są już nieefektywne i potępiane jako bezużyteczne w momencie urzeczywistnienia. W czasie gdy końcowy projekt rozwiązania jest opracowany i naszkicowany staje się już przestarzały i w dużym stopniu niewystarczający, gdyż znowu nastąpił wzrost ziemskiej populacji o setki milionów, podczas okresu czasu od planowania do produktu końcowego. W wyniku tego, skonstruowane produkty mające na celu złagodzenie problemów, są dalej w ogromnym stopniu przestarzałe i wymagany jest nowy projekt. Skutkuje to coraz bardziej postępującymi i nieskończonymi problemami, kiedy dochodzi do grabienia Piotra by zapłacić Pawłowi, a za każdym problemem podążają dwa nowe. Surowe i efektywne środki muszą zostać podjęte przeciwko temu i wszelkim innym problemom, takim jak machinacje potężnych przywódców krajów pragnących światowej dominacji, którzy rozpętują wojny na całym świecie, prowadzą je i doprowadzają inne kraje do stanu chaosu, chcąc złamać i wykorzenić ich mentalność, religie i politykę. Poprzez niewiarygodnie szybko rosnącą liczbę  ludzi, rodzaj ludzki jest zmuszony do eksploatacji i niszczenia środowiska i Ziemi ze zwiększającą się częstotliwością i skutkiem, by sprostać narastającym potrzebom wszelkich rodzajów. Z powodu zwiększającej się liczby ludzi, potrzeby te zwiększają się coraz bardziej, poprzez co natura i całe środowisko cierpi i jest coraz bardziej niszczone, co naturalnie już od dawna ma katastrofalnie niszczycielski wpływ na klimat. Sama planeta jest dręczona, gdyż atomowe i inne eksplozje naruszają strukturę Ziemi i wzbudzają trzęsienia ziemi. Wody, natura, atmosfera i przestrzeń okołoziemska są zanieczyszczone, starożytne lasy są chciwie niszczone i eliminowane w imię zysku, a zasoby Ziemi są nieodpowiedzialne eksploatowane.

Głównym priorytetem na przyszłość jest: Należy radykalnie zapobiec szaleństwu wzrostu przeludnienia i je zatrzymać, co jednakże możliwe jest jedynie poprzez ogólnoświatowe rygorystyczne środki dotyczące kontrolowanego zaprzestania narodzin. Wymaga to też – poprzez autorytatywne wyjaśnienia – skutecznych środków pozwalających ciągle na posiadanie potomstwa, kiedy wszystkie ludzkie okoliczności są satysfakcjonujące i kiedy nie oczekuje się żadnych czynników pogwałcających ludzką godność, system socjalny, normy społeczne, oraz bezpieczeństwo społeczne, ludzką rasę, planetę, środowisko i indywidualnego człowieka, itd.

Tak więc światowa populacja musi zostać zredukowana do rozsądnego rozmiaru, poprzez ogólnoświatowe i kontrolowane zaprzestanie narodzin, gdyż jedynie poprzez to, możliwym będzie wyeliminowanie narastających potrzeb i związanych z nimi zniszczeń. Zgodnie z prawem natury, rozmiar ziemskiej populacji nie powinien przekraczać liczby 529 milionów, gdyż planeta ma gwarantowaną nadwyżkę zapasów dla tej liczby. Nawet trzy razy tyle, więc 1,6 miliarda, lecz nie więcej, było by wciąż akceptowalne i planeta i jej natura mogły by sobie z tym poradzić. Czas upływa i dlatego szybkie akcje są wymagane; a to jest już twoja odpowiedzialność, ty który zasiadasz w rządach i na innych odpowiedzialnych stanowiskach, czy twoja, ty który pracujesz jako naukowiec i wiesz co należy uczynić by przywieść przyszłość, życie i cały świat z powrotem do ładu; nawet jeśli zajmie to bardzo, bardzo, bardzo długi okres czasu, nawet setek lat – zakładając że wyżej wspomniane konieczne środki zostaną podjęte i wdrożone w użyteczny sposób w możliwej do przewidzenia przyszłości. Ty który jesteś odpowiedzialny, działaj teraz, gdyż czas się skończył, a jedyną rzeczą która pozostaje jest nowy początek w rozsądku, zrozumieniu i logice, w przeciwnym wypadku ostateczna katastrofa będzie nieunikniona. Przekaż także to ostrzeżenie twoim następcom, gdyż to zobowiązanie jest także i ich odpowiedzialnością, tak jak jest twoją i każdego innego pojedynczego człowieka na Ziemi.


‹Billy› Eduard Albert Meier,
Semjase-Silver-Star-Center, Hinterschmidrueti,
8495 Schmidrueti, Switzerland

Myśli na temat przeludnienia oraz wspierających i hodujących je, a także o jego krytykach i walczących przeciwko >>> zobactutaj - bardziej ogólne rozważania dotyczące przeludnienia.

 

Autor: Eduard Meier