19:53:59 ** przychodzi prof_Boursier...
19:54:17 prof_Boursier: Kapitanami drużyn zostają:     
19:54:22 prof_Boursier: Catrine Sevill    
19:54:29 prof_Boursier: Molly Deerwick
19:54:34 prof_Boursier: Rozalia Wood     
19:54:51 prof_Boursier: Teraz nastąpi losowanie osób obecnych na ostatnich zajęciach do poszczególnych drużyn.    
19:55:13 prof_Boursier: System w jakim osoby nieobecne mogą dołączyć do poszczególnej drużyny (bo taki system będzie) zostanie opisany w newsie oraz w raporcie z tej lekcji.
19:55:30 prof_Boursier: Do drużyny Catrine Sevill trafia... !losuj
19:55:30 Magia: Seren Long
19:56:09 prof_Boursier: Do drużyny Molly Deerwick trafia... !losuj
19:56:09 Magia: Anastazja Potter
19:56:27 prof_Boursier: Do drużyny Rozalia Wood trafia... !losuj
19:56:27 Magia: Anabell Ived
19:56:52 prof_Boursier: Do drużyny Catrine Sevill trafia... !losuj
19:56:52 Magia: Fairlyn Morcone
19:57:13 prof_Boursier: Do drużyny Molly Deerwick trafia... !losuj     
19:57:13 Magia: Marcus Stoner
19:57:42 prof_Boursier: Do drużyny Rozalia Wood trafia... !losuj     
19:57:43 Magia: Emily Watson
19:58:05 prof_Boursier: Reszta osób, które chcą być w drużynach mają postępować zgodnie z instrukcjami w newsie oraz raportach.     
19:58:34 prof_Boursier: Nie ma odwrotu od drużyn, nie ma przepisywania się między nimi czy też łamania zasad jakie zostaną przedstawione w newsie. Będę na to zwracał uwagę.    
19:59:03 prof_Boursier: Za prace nad legendami są dwie oceny, w przypadku niezaliczenia tej pracy ocena na koniec roku jest obniżana o 1 stopień lub więcej. (W zależności jakie uczeń posiada inne oceny)
19:59:07 ** wychodzi prof_Boursier...