Kto głosował na PiS, a kto na Nowoczesną?

Odpowiadamy na pytanie: czym kierowali się wyborcy, głosujący na partie zasiadające obecnie w parlamencie?

 

Wyborcy której partii są najbardziej optymistyczni? Którzy paranoicznie myślą o polityce? Którzy są najbardziej otwarci na zmiany, a którzy nie ufają elitom politycznym? Postaramy się odpowiedzieć na to pytanie w oparciu o badanie przeprowadzone przez CBOS.

Ośrodek zadał reprezentatywnej próbie Polaków pytania, z których wyłonił się obraz poziomu optymizmu i innych cech charakteryzujących poszczególnych pytanych. Na koniec zapytał ich o poglądy polityczne, co pozwoliło przyporządkować dane cechy do elektoratów konkretnych ugrupowań. Czym wyrażają się przebadane przez CBOS cechy?
- Optymizm – pesymizm, wyrażający się w ocenach i prognozach dotyczących sytuacji w kraju i własnej,
- otwartość na zmiany: zachowawczość – innowacyjność, wyrażające się w stosunku do zmian zachodzących w świecie, a także gotowości do ich wprowadzania,
- skłonność do współpracy, polegająca na wierze w możliwość kształtowania nieantagonistycznych stosunków międzyludzkich i oparta na zaufaniu do innych ludzi,
- paranoiczne myślenie o polityce, wyrażające się w przekonaniu o istnieniu ukrytych sił kierujących światem i wierze w tzw. spiskową teorię dziejów,
- autorytaryzm, polegający na przeświadczeniu o występowaniu hierarchicznej organizacji stosunków międzyludzkich, wierze w skuteczność rozwiązań opartych na sile i przekonaniu o konieczności podporządkowania się autorytetom,
- anomia, rozumiana jako doświadczenie braku sensu, zagubienia w świecie społecznym, niepewność co do obowiązujących w nim wartości i reguł,
- alienacja polityczna, oznaczająca poczucie wyobcowania ze świata polityki, braku wpływu na tę sferę oraz nieufność wobec mechanizmów i elit politycznych.

Nasilenie wyżej wymienionych postaw psychologicznych badano przy użyciu skal konstruowanych każdorazowo na podstawie kilku pytań ankiety. Wykorzystanie takich skal pozwala na przedstawienie otrzymanych wyników w formie syntetycznych wskaźników. A zatem jakich wyborców mają partie znajdujące się obecnie w parlamencie?

https://infogr.am/elektoraty_poszczegolnych_partii_politycznych

11da9c461dc52b42abcfc7aeeb4a9891.jpg

 

Źródło: KtoRzadzi.pl
Źródło danych: CBOS; Badanie zostało przeprowadzone przed wyborami parlamentarnymi. Za wyborców danej partii uznaliśmy ludzi zdeklarowanych oddać głos na konkretne ugrupowanie.