Krótka synteza historii Polski

brak mi społecznego uznania dla moich 18 letnich wysiłków zmierzających do pojednania polsko-żydowskiego. Bez tego pojednania nie ma mowy o przyszłym pokojowym rozwoju Polski.

 

Krótka synteza historii Polski

Bogdan Góralski

Biblioteka Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego

Przez prawie 10 wieków od chrztu Polski polscy feudałowie kształtowali życie Polaków. Chrzest Polski był wynikiem przyjęcia przez polskie elity Chrystusowej etyki będącej uwieńczeniem etyki żydowskiej.

Początkowo feudałowie byli wojownikami służącymi jako wasale Królowi i broniącymi Polski przed najazdami wrogów.  Za swą rycerską służbę otrzymywali ziemski posiadłości jako lenno, którym administrowali aby się utrzymać w czasie pokoju. Z upływem czasu przekształcili się w dziedziczną szlachtę, która posiadała ziemię na własność i w demokratycznych wyborach wybierała króla. Zakładali miasta stanowiące centra usługowe dla prowincji wiejskich.

Procesy ekonomiczne powodowały koncentrację szlacheckich majątków które tworzyły z czasem latyfundia rolne magnatów. Wraz z koncentracją majątków ziemskich i tworzeniem ogromnych fortun magnackich zmniejszało się znaczenie drobnej szlachty i upadała demokracja szlachecka.

Polska szlachta stała się warstwą rolników perfekcyjnie organizującą polskie rolnictwo.

Magnaci faktycznie rządzili Polską kierując się własnym interesem. Władcy sąsiednich krajów przekupywali magnatów pragnąc  przejąć rządy nad Polską i jak wiemy skończyło się to rozbiorami Polski. Polska odzyskała niepodległość w początku XX wieku i było to efektem wykorzystania sprzyjającej sytuacji politycznej wynikającej z I wojny światowej i z konfliktu wielkich mocarstw. W wyniku II wojny światowej Polska stała się kolonią Związku Radzieckiego i zaczęli w niej rządzić żydowscy komuniści walczący o uznanie społeczne. W krótkim czasie istnienia Polski ludowej zbudowano w sposób planowy podstawy polskiej gospodarki co wynikało z wielowiekowych doświadczeń i wiedzy gospodarczej Żydów polskich. Niestety Żydzi nie posiadali wiedzy rolniczej i zniszczyli wielowiekową tradycję rolniczą szlachty polskiej odbierając im posiadłości ziemskie.

Potem w latach 70.XX wieku  nastąpił globalny kryzys rolny i Rewolucja Solidarności w Polsce spowodowała zmianę władzy w Polsce. Zbudowany (na silnych podstawach przemysłu powstałego w  Polsce Ludowej) polski system wolnorynkowy wykorzystał zasoby Polski Ludowej do stworzenia doskonalącej się nowej polskiej gospodarki. Niestety polskie rolnictwo jest zniszczone i jego upadłość pognębiła postępująca w XX wieku koncentracja własności rolnej i nieudolność rządzących elit.

Rolnictwo polskie można odbudować jedynie przez rehabilitację polskiej szlachty i przywrócenie im władzy nad polskim rolnictwem. Przyniesie to impuls rozwojowy Polsce i zamknie spory o kształt państwa polskiego w którym walczą o władzę żywioł polski z żydowskim. Zamknie to klamrą zgody dawną i pełną konfliktów historię Polski oraz umożliwi polskiemu ludowi stosowanie Chrystusowej etyki.

Dzięki etyce Chrystusowej zyskałem rodzinne szczęście i brak mi tylko społecznego uznania dla moich 18 letnich wysiłków zmierzających do  pojednania polsko-żydowskiego. Bez tego pojednania nie ma mowy o przyszłym pokojowym rozwoju Polski.

Warszawa, 15 Grudnia 2019, 15:43                                                Bogdan Góralski