Krótka historia Polski

Ostatnią rzeczą jaką obecne polskie władze zrobią będzie wypłata odszkodowań za odebrane podczas carsko-bolszewickich prześladowań majątki polskiej niepodległościowej elity.

 

Krótka historia Polski

 

Polska od wieków walczyła o swoje miejsce na mapie świata. Najbardziej nieubłaganym przeciwnikiem stała się carska Rosja, która wespół z Germanami dokonała zaborów Polski. Carat niszczył polską niezależną inteligencję będącą podporą byłego polskiego państwa a także przejął prawie całą polską społeczność żydowską. Bieg dziejów doprowadził do rewolucji rosyjskiej, którą miała przekształcić w demokrację parlamentarną opresyjny dla Rosjan i innych narodowości system władzy absolutnej. Rewolucja została zdominowana przez mafię bolszewicką w której prym wodzili Żydzi, a która była pochodną okrutnego systemu polityczno-społecznego carskiej Rosji. Mafia ta przejęła władzę w Rosji dzięki pomocy finansowej amerykańskich bankierów i przemysłowców. Po dojściu do władzy mafia ta wymordowała najpierw carskie elity‚ a podczas przymusowej kolektywizacji pod wodzą Stalina wymordowała 10 milionów najbardziej gospodarnych rosyjskich chłopów, co spowodowało zapaść rosyjskiego rolnictwa i trudności w wyżywieniu bolszewickiej Rosji. Dojście Hitlera do władzy umożliwiła amerykańska pomoc finansowa a pakt Ribbentrop - Mołotow był wstępem do kolejnego rozbioru Polski, który się dokonał z wybuchem II wojny światowej. Zaborcy likwidowali polskie intelektualne elity. Wymordowanie elity polskiej inteligencji w Katyniu i podczas sowieckiej okupacji oraz zabór majątków rolnych polskich ziemian było wstępem do uczynienia z Polski koloni, to jest taniego dostawcy żywności dla Rosji. Szlachta polska i ziemianie nie zgodzili by się na eksploatację Polski przez bolszewickich okupantów i zaniżone ceny żywności polskiej. Żywność z Polski była ratunkiem dla niewydolnego produkcyjnie systemu rolnictwa bolszewickiego. Dlatego trzeba było wymordować polską przedwojenną elitę a jej resztę pozbawić majątków i władzy. Kto mógł uciekał z bolszewickiego systemu i z Polski opanowanej przez żydokomunę. W PRL szły ogromne dotacje na państwowe rolnictwo, które było niewydolne a Rosję żywili głównie polscy chłopi.

Olbrzymi wywóz żywności z Polski do Rosji był przyczyną niedożywienia polskiego społeczeństwa i przyczynił się wybuchu rewolucji  Solidarności i upadku systemu sowieckiego w Polsce. Z tego co było w Polsce powstały obecne kręgi władzy. Współcześnie Polska jest pozbawiona polskiej elity niepodległościowej i dlatego międzynarodowe mafie rządzą się w naszym kraju jak u siebie.

Ostatnią rzeczą jaką obecne polskie władze zrobią będzie wypłata odszkodowań za odebrane obywatelom polskim majątki podczas carsko-bolszewickich prześladowań polskiej niepodległościowej elity. Byłoby to wstępem do powrotu milionów Polaków z emigracji i wstępem do odrodzenia dawnej silnej kulturalnie i gospodarczo  Polski. Tylko taka Polska i odrodzona dawna polska kultura jest potrzebna światu.

 

Jakuszowice, 27 Sierpnia 2017, 7:00                            Bogdan Góralski