konspekt EDUKACJA PLASTYCZNA

KONSPEKT ZAJĘĆ PLASTYCZNYCH

Temat zajęć: „CZAR KOLORÓW”.

Wiek uczestników: 5 lat.

Ilość uczestników: 20 osób.                                                                   

Czas trwania zajęć: 40 min.

Miejsce zajęć: sala lekcyjna.

Cele ogólne:

 • wszechstronne i harmonijne wspieranie aktywności plastycznej i twórczej dziecka.

Cele operacyjne – dziecko:

 • rozbudza swoją aktywność poznawczą i badawczą,
  • potrafi zaśpiewać piosenkę,
  • potrafi poruszać się w rytm piosenki,
  • potrafi odpowiedzieć na pytania nauczyciela,
  • wymienia dokładne nazwy kolorów, zna pojęcie gama barwna i jej rodzaje,
  • odczuwa radość i zadowolenie z wykonywanej pracy,
  • wypowiada się w sposób zrozumiały na określony temat, opowiada o swojej pracy (prezentuje swoją pracę przez co poszerza zasób słownictwa),
  • zna różne techniki plastyczne,
  • kształci umiejętność malowania farbami, wycinania, przyklejania, itp.,
  • wykorzystuje całą powierzchnię kartki, łączy kolory, itp.,
  • prowadzi pracę do końca,
  • umie współpracować zarówno indywidualnie jak i w grupie (zespole).

Metody pracy z dziećmi:

 • słowne: rozmowa, objaśnienie,
 • czynne: samodzielnych doświadczeń.

Techniki pracy z dziećmi: praca indywidualna, w grupie, zbiorowa.

Wykorzystane narzędzia: odtwarzacz CD, płytka CD z muzyką do piosenki „Wszyscy są, witam was”, oraz  „Kolorowe kredki”, wiersz „Skarby przedszkolaka”  M. Nieścior, koło barw, papier kolorowy, klej, nożyczki, farby plakatowe, pędzel, kredki, mazaki, blok technicznyA4, talerzyk, puszki lub mały słoiczek, koraliki, ryż, kaszę mannę, mały groch.

PRZEBIEG PROWADZONYCH ZAJĘĆ

 1. Zabawa muzyczna na powitanie „Wszyscy są, witam was” – powitanie dzieci przez Kolorową Wróżkę (nauczycielka ubrana jest w strój o wielu kolorach). „Wszyscy są, witam was . Na zabawę nadszedł czas . Jestem ja, jesteś Ty. Raz, dwa, trzy”.
 2. Wprowadzenie w tematykę zajęć – swobodna ekspresja ruchowa przy piosence „Kolorowe kredki”.
 3. Rozmowa z dziećmi na temat kolorów – nauczyciel zadaje pytania maluchom: „Jaki kolor najbardziej lubisz?”, „Dlaczego lubisz akurat ten kolor?”, „Czy otaczający świat, (otoczenie) jest kolorowy”, „Jakie kolory ma tęcza?”,„Czy wiecie jak powstaje tęcza?”, „Jak wyglądałby świat bez barw?”,Kto w świecie przyrody potrzebuje kolorów?” – (zwierzęta – barwy ochronne, rośliny – wyróżniają się, żeby zostały zauważone przez owady, które jezapylają), itd.
 4. Pogadanka na temat barw – gamy barw ciepłych (czerwona, żółta, pomarańczowa i ich odcienie), w tym barw podstawowych (czerwona, żółta, niebieska) gama barw zimnych (zielona, niebieska, fioletowa i ich odcienie) w tym barw pochodnych (zielona, fioletowa i pomarańczowa), barw podstawowych, kontrastowych (leżą naprzeciw siebie na „kole barw”).
 5. Wspólne wykonanie koła barw – nauczyciel rysuje cyrklem koło, dzieci dokonują podziału koła na 9 części. Nauczyciel dzieli dzieci na 9 grup, które wypełniają koła kolorami (np. papierem kolorowym, bibułą, farbami, itd.). Następnie nauczyciel podpisuje wszystkie kolory znajdujące się na kole.
 6. Nauczyciel czyta dzieciom wiersz pt. „Skarby przedszkolaka” autorstwa M. Nieścior „W moim pokoiku dużo skarbów mam. Kolorowe kredki dziś pokażę wam. I nauczę was rysować: na żółto – słoneczko, na zielono – trawkę, na niebiesko – chmurkę, na czerwono – truskawkę, na czarno – dym z komina, na różowo – świnkę, a na pomarańczowo – słodką mandarynkę. Znam już wiele kolorów, kredki swoje mam i zaraz piękny rysunek wyczaruję wam”.
 7. Nauczyciel prosi dzieci by wykonały rysunek na podstawie wiesza (techniką plastyczną – collage polegającą na tworzeniu kompozycji poprzez łączenie różnych materiałów, a następnie naklejanie ich na wybrane powierzchnie). Dzieci prezentują wykonane prace.
 8. Nauczyciel przygotowuje wystawę rysunków