Konsolidacja usług specjalistycznych

Usługi zintegrowane w branży finansowej, advisory,podatkach czy rachunkowej to podstawa dla dzisiejszego klienta

 

Biuro rachunkowe nie świadczyące w pełni profesjonalnedostosowane usługi z zakresu rachunkowości finansowej i zarządczej, dokumentacji podatkowej, projektów kontrolnych, due dilligence jak i szkoleń otwartych z góry jest skazane na stagnację. Po za prowadzeniem ksiąg rachunkowych, rozliczeniami podatkowymi z US, warto świadczyć usługi dostoswane do klienta firmowego. Szanować czas klientów na życzenie klienta i w standardzie oferować optymalizację oraz zapewniać odbiór dokumentów z miejsca uzgodnionego z klientem.


Wychodząc naprzeciw przyszłym klientom, chcąc być możliwie blisko firm współpracujących, warto zdecydować się na współpracę możliwie nastawioną na klienta, stając się tym samym bardziej dostępnimi w rozwiązywaniu tych jak i tych codziennych problemów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Główny kapitał firm specjalistycznych to profesjonalizm, terminowość oraz doświadczenie zbudowane na rozwiązywaniu problemów klientów. Posiadając bogatą wiedzę w zakresie usług księgowych – w tym w szczególności w zakresie prowadzenia podatkowej książki przychodów i rozchodów oraz doradztwa gospodarczego i transakcyjnego oraz w zakresie sporządzania różnego rodzaju analiz związanych z audytami finansowymi i wewnętrznymi.

W trakcie współpracy warto tworzyć standardy i procesy dostosowane do wymagań klientów mających na celu poprawę funkcjonowania firmy i podniesienie efektywności prowadzonej działalności.

Kluczem do zapewnienia usług na możliwie dopasowanym poziomie, są relacje pomiędzy pracownikami klienta i zespołem biura. W trakcie współpracy warto pozostawać w ciągłym kontakcie ze wskazanymi przez klienta osobami - szanując czas naszych klientów zapewnić stały odbiór dokumentów z siedziby. Warto Umożliwiać również swoim Klientom dostęp do świadczonych usług analizy ekonomicznej. W działalności najważniejsi są ludzie, dlatego relacje z firmami warto budować na posiadaniu odpowiedniej wiedzy na temat prowadzonej przez klienta firmy, co pozwala nam na udzielenie wsparcia zgodnie z wymaganiami. Warto być świadomym, że w realizacji każdego zlecenia ważna jest ścisła współpraca z klientem. Dlatego podejmowanie takich kroków, aby współpraca przełożyła się na świadczenie usług zorientowanych na potrzeby. Pozytywne informacje dotyczące sposobu, w jaki przebiega współpraca utwierdzają nas w przekonaniu, że możemy z sukcesem zastosować to samo podejście w świadczeniu usług na rzecz nowych klientów. Warto rozumieć, że istotne jest nie tylko samo wykonanie usługi, ale odpowiednie dostosowanie jej do konkretnych wymagań klientów. Aby spełnić wymagania, pracujmy według naszych rygorystycznych standardów, które zakładają wnikliwe rozpoznanie oczekiwań, sprawne reagowanie na zmieniającą się sytuację, szkolenia pracowników, terminowość zleconych usług, poufność a przede wszystkim zbudowanie zdrowych relacji.

Oferujmy wiedzę, aby nie tylko sprostać potrzebom klienta spółki, ale także aktywnie wspierać w wzrpście i osiągnięciu celów firmy. Oferujmy usługi i pomagajmy naszym klientom we wszystkich aspektach prowadzonej przez nich działalności. Poszczególni klienci zawsze powinni być traktowani indywidualnie, a prace dostosowane do ich oczekiwań, zapewniając tym samym spełnienie wymogów. Dla firm z którymi będziemy współpracować, staramy się być partnerem otwartym na problemy z którymi się one borykają.

Warto wiedzieć jak ważny dla klientów jest łatwy dostęp do wysokiej jakości profesjonalnych porad. Dlatego też nie tylko zapewniajmy samą jakość świadczonych usług, ale będzmy także w razie nieprzewidzianych sytuacji dostępni dla Klienta. rozumiemy, że kluczem do zapewnienia wartościowych usług jest ścisła współpraca pomiędzy stronami. Pozwala to na gruntowne rozpoznanie, a w następstwie dostosowanie działań do konkretnych potrzeb. Dostrzegamy, jak ważne z punktu widzenia prowadzonej działalności jest potwierdzenie sprawnego funkcjonowania odpowiednich mechanizmów kontrolnych, eliminujących zagrożenia w Działalności klienta. Dlatego Rozumiejmy zarazem potrzebę świadczenia usług finansowych, które pomogą w rozwijaniu działalności.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów w trakcie współpracy bardzo dużo miejsca poświęćmy analizie zagadnień problemowych związanych z podatkami. W trakcie prowadzenia firmy w zakresie usług rachunkowych, wskazujmy na każde kwestie rodzące bardziej nieprzewidywalne ryzyka podatkowe. Zawsze, rekomendujmy prawidłowe działania pozwalające ograniczyć lub wyeliminować zidentyfikowane ryzyka podatkowe.

Tak ropzumiana konsolidacja usług finansowych w naszej opinii może wyjść tylko na dobre klientom, dlatego również podążamy tym trendem

dd59169019dca973695432f93e8da53b.png

 

Autor: Paweł Bąkowski