Kod daty urodzenia (13e) – walka charakterów

KDU skoczków zobligowało mnie do rozwinięcia tematu

 

Dla lepszego zrozumienia tematu o KDU proszę czytać poprzednie opracowania.

Po napisaniu poprzedniego opracowania liczyłem, że będę miał więcej czasu do uzupełniania moich książek  związanych z kodami dat urodzenia (KDU).                                                                                                                                                                 Zdecydowałem się napisać to opracowanie dlatego, że mało kto odwiedza strony z KDU znanych ciekawych postaci na Facebooku - proszę wpisać hasło w wyszukiwarkę „Kod daty urodzenia”.

Niby „przypadkiem błądząc” po portalach internetowych kliknąłem w stronę: http://sport.wp.pl/skoczkowie.html  Okazało się, że jest to strona przedstawiająca zawodników z Polski i z innych krajów.                                                                                             Nastąpił we mnie wzrost  zaciekawienia ich datami urodzenia. Ponieważ wykonanie opracowania wg KDU zabiera trochę czasu, ograniczyłem się do pokazania zawodników polskich, którzy z odpowiednim układem liczb w kodzie daty urodzenia zdecydowali się na uprawianie takiej, a nie innej dziedziny sportu.

Poniżej przedstawiam poszczególnych zawodników  z tej listy, z ich układem liczb  w KDU.  Analizując  te KDU proszę zwrócić uwagę na powtarzające się te same liczby w danym KDU (zastosowałem kolor czerwony z czcionką pogrubioną), jak i na powtarzającą się liczbę osiem (czcionka pogrubiona kolorem niebieskim) występującą  w KDU u większości  tych zawodników.

O osobowościach z powtarzającymi się liczbami lub specyficznymi układami innych liczb występujących w układzie liczb KDU -  wskazywałem w poprzednich moich opracowaniach.   

Kod daty urodzenia ułożony jest wg rozbudowanego wzoru:

A – B – (E) – C = D gdzie człon E (w nawiasie) = A + B

Zastosowany myślnik  „–” nie jest znakiem działań matematycznych, służy tylko dla oddzielenia poszczególnych członów dla lepszej czytelności KDU.

 Lp. Imię i Nazwisko         Data urodzenia          KDU rozbudowany
1. Krzysztof Biegun....... 21 maja 1994..............3 – 5 – (8) – 5 = 4
2. Stefan Hula...............29 września 1986.........2 – 9 – (2) – 6 = 8
3. Maciej Kot...................9 czerwca 1991......... 9 – 6 – (6) – 2 = 8
4. Dawid Kubacki......... 12 marca 1990............ 33 – (6) – 1 = 7
5. Krzysztof Miętus..........8 marca 1991............ 8 – 3 – (2) – 2 = 4
6. Klemens Murańka.....31 sierpnia 1994......... 4 – 8 – (3) – 5 = 8
7. Magdalena Pałasz... 29 sierpnia 1995..........2 – 8 – (1) – 6 = 7
8. Kamil W. Stoch......... 25 maja 1987..............7 – 5 – (3) – 7 = 1
9. Joanna Szwab.......... 17 lutego 1997............8 – 2 – (1) – 8 = 9
10. Jan Ziobro............... 24 czerwca 1991........66 – (3) – 2 = 5
11. Piotr Żyła..................16 stycznia 1987........7 – 1 – (8) – 7 = 6

                                                                                                                                                                                                                                        Z powyższego zestawienia zawodników stworzyłem tabelę (poniżej) ze zwięzłym nazewnictwem  cech charakteru przypisanych liczbom wg kolejności liczb w ich KDU.                                    

  Odnoś.

              Zwięzłe cechy charakteru wg ich kolejności w KDU

    Ad.1.

 wykonawca, twórca – kolekcjoner, obieżyświat – (zdobywca, wojownik) – kolekcjoner, obieżyświat  =  romantyk, rewolucjonista

    Ad. 2.

dawca, opiekun – mediator, metafizyk – (dawca, opiekun) – adwokat, strażnik =  zdobywca, wojownik

    Ad. 3.

 mediator, metafizyk – adwokat, strażnik – (adwokat, strażnik) – dawca, opiekun = zdobywca,  wojownik

    Ad. 4.

 wykonawca, twórcawykonawca, twórca – (adwokat, strażnik) –  perfekcjonista, szef, pionier =  epikurejczyk, fantasta

    Ad. 5.

 zdobywca, wojownik wykonawca, twórca(dawca, opiekun) – dawca, opiekun = romantyk,  rewolucjonista

    Ad. 6.

 romantyk, rewolucjonista – zdobywca, wojownik – (wykonawca, twórca) – kolekcjoner, obieżyświat =   zdobywca, wojownik

    Ad. 7.

 dawca, opiekun – zdobywca, wojownik – (perfekcjonista, szef, pionier) –   adwokat, strażnik =  epikurejczyk,  fantasta

      Ad. 8.

 epikurejczyk, fantasta – kolekcjoner, obieżyświat – (wykonawca, twórca) – epikurejczyk, fantasta =  perfekcjonista, szef, pionier

     Ad. 9.

 zdobywca, wojownik – dawca, opiekun –(perfekcjonista, szef, pionier) – zdobywca, wojownik =  mediator  metafizyk

    Ad. 10.

 adwokat, strażnik – adwokat, strażnik (wykonawca, twórca)– dawca, opiekun = kolekcjoner, obieżyświat

    Ad. 11.

 epikurejczyk, fantasta – perfekcjonista, szef, pionier – (zdobywca, wojownik) – epikurejczyk, fantasta =  adwokat strażnik

 

Liczba osiem to: zdobywca, wojownik. Występuje u ośmiu zawodników. Podwójne liczby występują u pozostałych osób.

Najsilniej działa człon A – bo to podświadome zachowania, niekontrolowane. Pozostałe człony B, C, D, E uzewnętrzniane są wspólnie z członem A i w zależności od występującego tematu zdarzenia mogą być prezentowane jako trzecie , drugie itd.                                                                                                                                                                                                                                                   Tak zwana „numerologiczna liczba” jako określenie siebie w moich opracowaniach nie występuje. Człon D jest członem pomocniczym reprezentującym nasze zachowania w miejscach publicznych.                                                                               Jesteśmy zbiorem cech charakteru wg członu A, B, C, D, E lub  A, B, D, E; A, D, E, C itd.  Dominacja któregoś członu uzależniona jest od tematu czy danej sytuacji w jakiej się znajdziemy i wówczas bardziej uzewnętrzniają się cechy charakteru przypisane danym członom, a tak na prawdę one są ze sobą wymieszane.                                                                                                                       Tak mi się wydaje?                                                                                                                                                                             

Nasz KOD DATY URODZENIA (KDU) to nasze zachowania, nasze cechy charakteru, to nasza osobowość.                                                                                                                                                                                                                                                                           Nikt nie jest idealny, więc nie możemy posługiwać się nazewnictwem jednej liczby. W przyrodzie nic nie występuje samoistnie – coś jest zawsze od czegoś uzależnione.

Wymienieni  zawodnicy znaleźli się w powyższym zestawieniu, bo są dobrzy. Wypracowali swoje pozycje swym zachowaniem, swoimi postawami aby być w kadrze.                                                                                                                                                               Pani Magdalena i Joanna też tu się znalazły, bo są ładne? Nieee, bo przedstawiają sobą takie, a nie inne wartości osobowościowe, inaczej się zaprezentowały, osiągnęły lepsze wyniki.                                                                                                           Dlaczego nie znalazły się osoby z innymi liczbami występującymi pojedynczo w KDU i bez liczby osiem? Bo inaczej się pokazały, inne miały wyniki.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Więc wskazane osoby pokazały się  z jak najlepszej strony. Różne liczby w ich KDU występują podwójnie no i ta waleczna ósemka.

Proszę sprawdzić w moich opracowaniach Justynę Kowalczyk KDU (7a) czy Adama Małysza KDU (7c), jak się mają ich KDU do zawodników wymienionych w powyższej tabeli. Nie ma żadnej różnicy. Posiadają tylko inne liczby.

W grach zespołowych trzeba dobierać zawodników wg KDU. Grają razem z KDU zgodnym lub daleko z KDU negatywnym. A może ma być odwrotnie? To  takie sytuacje  i podobne muszą być stwierdzone obserwacjami, badaniami prowadzonymi np. przez odpowiednich pracowników akademickich w porozumieniu z klubami sportowymi. Tak uważam!

Daty urodzenia pozyskałem ze stron Wikipedii  i skokinarciarskie.pl

Coś niebywałego jest we wszystkich Kodach Dat Urodzenia.