Kilka ciekawych cytatów o matematyce

Geometria jest sztuką wyciągania prawidłowych wniosków ze źle sporządzonych rysunków. (Niels Henrik Abel)

 

9945b492ff13e21246762dd009a5b5e6.jpgMatematyka jest produktem myśli ludzkiej, niezależnej od doświadczenia, jednak wspaniale pasuje do świata realnego i tak świetnie go tłumaczy. (Albert Einstein)

 

Wszystko należy upraszczać jak tylko można, ale nie bardziej. (Albert Einstein)

 

Matematyka jest tym, czym zajmują się ludzie kompetentni.(David Hilbert)

 

Geometria jest sztuką wyciągania prawidłowych wniosków ze źle sporządzonych rysunków. (Niels Henrik Abel)

 

Twierdzenie matematyczne uważane są za prawdziwe, ponieważ w niczyim interesie nie leży, by uważać je za fałszywe. (Monteskiusz)

 

Matematyka: przyłapanie nieskończoności na gorącym uczynku. (Stefan Napierski)

 

MATEMATYKA jest sztuką nadawania tych samych nazw różnym rzeczom. (Henri Poincaré)

 

MATEMATYKA jest nauką eksperymentalną. (Kazimierz Szymiczek)

 

MATEMATYKA to nauka o liczbach, przestrzeni i granicy. Reszta jest tylko ich sprytną kombinacją. (Marek Kordos)

 

MATEMATYKA jest sztuką wyciągania wniosków z odpowiednio dobranych założeń. (Andrzej Mostowski)

 

MATEMATYKA to nauka o nieskończoności. (Herman Weyl)

 

Ze wszystkich nauk humanistycznych MATEMATYKA jest najbardziej humanistyczna. (Hans Freudenthal)

 

MATEMATYKA jest jedyną humanistyczną nauką ścisłą.(Michał Szurek)

 

Wstępujcie do świata liczb, bo tu są bogowie. (Heraklit z Efezu)

 

Każdy człowiek ma określony horyzont. Gdy ten się zawęża i staje się nieskończenie mały, ogranicza się do punktu. Wówczas człowiek powiada: to jest mój punkt widzenia.(Dawid Hilbert)

 

Komputer to niesłychanie sprawny idiota. (Hugo Steihaus)

 

Matematycy są jak Francuzi: cokolwiek im się powie, od razu przekładają to na swój własny język i wówczas staje się to zupełnie czymś innym. (J. W. Goethe (poeta))

 

Kobiety stosunkowo rzadko robią kariery, bo nie mają żon, które by je popychały. (Krecia Pataczkówna)

 

Ile wynosi długość brzegu Wielkiej Brytanii? To zależy – od tego, jak dokładnie się ją mierzy. (Ian Stewart)

 

Matematyka jest jak żmija – dręczy, męczy, a potem dobija.

... nawet matematyka, najszlachetniejsza i najbardziej abstrakcyjna ze wszystkich nauk, nosząc koronę ku górze, korzeniami musi głęboko tkwić w Ziemi, na której żyjemy.(ojciec Ewarysta Galois)

 

Tyle jest w każdym poznaniu nauki, ile jest w nimmatematyki. (Immanuel Kant)

 

W każdej nauce jest tyle prawdy, ile jest w niejmatematyki. (I. Kant)

 

Żaden kraj z ambicjami nie może być krajem analfabetów matematycznych. (I. Kant)

 

Topologia - nie jest to dział biologii badający topole, lecz dziedzina matematyki .

 

Matematyka jest alfabetem, za pomocą którego Bóg opisał wszechświat. (Galileusz)

 

Matematyka jest miarą wszystkiego. (Arystoteles)

 

Są rysunki, gdzie matematyka przeczy wszelkiej logice.(Urszula Zybura)

 

Niektóre dzieci tak lubią szkołę, że chcą w niej pozostać przez całe życie. Matematycy rekrutują się z tych infantylistów. (Hugo Steinhaus)

 

Matematykami na ogół zostają osobnicy, którzy w szkole nie byli w stanie nauczyć się wielu niepotrzebnych rzeczy.(Hugo Steinhaus)

 

Prawie że widziałem matematyka, który byłby zdolny do rozumowania. (Platon)

 

Matematyk to narzędzie służące do zamieniania kawy w twierdzenie. (Pal Erdös)

 

Dobry matematyk potrafi dostrzegać fakty, matematyk wybitny – analogie mię-dzy faktami, zaś matematyk genialny – analogie między analogiami. (Stefan Banach)

 

My – matematycy, nie jesteśmy normalnymi członkami społeczeństwa. My próbujemy zrozumieć to, czego normalni ludzie nie umieją zrozumieć. (Marek Bożejko)

 

Matematycy są ekscentryczni z najlepszego z możliwych powodów – z definicji. (John Bowers)

 

Matematyk nie umiera nigdy, po prostu traci niektóre ze swoich funkcji. (John C. George)

 

U podstaw wszelkiego rozumowania mamy zgadywanie nie poddane żadnym regułom, albo dedukcję poddaną rygorowi reguł. (Andrzej Grzegorczyk)

 

Wystarczy przyjąć, że pi równa się 2 przecinek 89 i z każdego koła można zrobić błędne koło. (Eugene Ionesco)

 

Przez każde trzy punkty przechodzi prosta, o ile jest dostatecznie gruba. (Aksjomat Steinhausa)

 

Gdy niematematyk słyszy o czwartym wymiarze, to dostaje gęsiej skórki. (Albert Einstein)

 

Jeśli lecąc samolotem mam ochotę na pogawędkę, to na pytanie sąsiada “czym się pan zajmuje” odpowiadam: “jestem prawnikiem”. W przeciwnym zaś wypadku, gdy pragnę ciszy i spokoju, mówię: “jestem matematykiem”.(M. W. Gray)

 

Matematyka jest delikatnym kwiatem, który rośnie nie na każdej glebie i zakwita nie wiadomo kiedy i jak. (Jean Fabre)

 

Do poznania MATEMATYKI nie prowadzi królewska droga.(Euklides (Grek))