Kasa Kościoła

Czy Kościół Katolicki (KK) należy kojarzyć z chrześcijaństwem? Jeżeli tak to dlaczego zwalczał  okrutnie wszystkie inne chrześcijańskie religie nazywając je herezjami? do dziś jest im niechętny. Zapewne zawsze szło o kasę, zresztą to do dzisiaj się nie zmieniło.

Być noże na samym początku w trudnych czasach KK można było z chrześcijaństwem utożsamiać ale później jakby się z nim rozminął. Powstała Stolica Apostolska i pierwszy wielki majątek KK uzyskał fałszując dokument nazywany Donacją Konstantyna. Cały świat do dzisiaj mówi o tym jako o największej aferze w dziejach KK.

800px-watykan_widok_z_mostu_anio__a_small.jpg

Później też było ostro po bandzie i mało chrześcijańsko. Denar Świętego Piotra, który stał się obowiązkowym haraczem płaconym przez wszystkie państwa uznające papieża uczynił z dostojników KK intrygantów. W walce o wpływy  na religię w różnych krajach z Kościołem Prawosławnym nie wahali się wywoływać krwawych wojen.

Jeszcze później powstała inkwizycja, która działała sprawniej niż NKWD i do tego na całym  świecie. Mordowała i prześladowała ludzi krzewiąc chrześcijaństwo według jedynej słusznej doktryny KK. W szeregach Inkwizycji instytucji kościelnej chociaż z pewnością nie chrześcijańskiej skupiali się sadyści i inni psychopaci, bo przecież nie każdy człowiek miał odpowiednie predyspozycje. Wikipedia podaje, że Inkwizycja zabiła przez około 400 lat działalności 15 tysięcy osób, trudno jednak w to wierzyć, chyba że były to tylko przypadki najbardziej znane i udokumentowane. Inkwizycja była brutalną odpowiedzią KK na ruchy reformatorskie, których wiele stłumiła.

Nie udało się jednak stłumić wszystkich ruchów reformatorskich, taki na przykład Marcin Luter – mnich i doktor teologii nie przestraszył się Inkwizycji, ogłosił że na zbawienie można zasłużyć tylko i wyłącznie własną ciężką pracą i uczciwym życiem. W naszych, polskich szkołach ten temat nie jest przesadnie eksponowany  ze względu na indoktrynację Kościoła, który nie chce, żeby uczniowie wiedzieli zbyt dokładnie o różnicach między katolicyzmem i luteranizmem. Zasadniczą, przyczyną nienawiści KK do luteranów w XVI wieku były oczywiście poglądy na dochody KK.. Łatwo sobie wyobrazić reakcję dostojników kościoła, którzy przecież pracą się nie hańbili na słowa Lutra, który zaczął głosić, że to praca jest drogą do zbawienia, a nie dziesięcina, świętopietrze i odpusty.

Dzisiaj świętopietrze nie jest już daniną obowiązkową tylko dobrowolnym datkiem, który zbierany od katolików z całego świata kształtuje się na poziomie około 50 milionów euro rocznie, co nie jest takim znowu wielki wpływem zważywszy, że roczne wpływy od turystów za samo wejście do Muzeum Watykańskiego są 3 razy większe, nie mówiąc już o sprzedaży pamiątek. Najistotniejszym dochodem Stolicy Apostolskiej (około 2 miliardów euro rocznie) jest czynsz za dzierżawę budynków, których KK posiada na terenie Włoch około100 tysięcy.