Judeopolonia, Antypolonizm, Wiktymologia.

Trzy słowa będące źródłem konfliktów wynikających z braku wiedzy i z nienawiści.

 

...

Judeopolonia, Antypolonizm, Wiktymologia.

Trzy słowa będące źródłem konfliktów wynikających z braku wiedzy i z nienawiści.

 

Judeopolonia.

 Judeopolonia to pomysł syjonistów na ulokowanie państwa żydowskiego na granicy między dzisiejszą Ukrainą Tymoszenko i Ukrainą Janukowicza. W miastach na tym terenie Żydzi stanowili niemal 100% ludności, a wieś zamieszkała była przez prawosławnych Rusinów. Koncepcja Judeopolonii została wysunięta na początku XX wieku i przedstawiona jako alternatywa dla dążenia do utworzenia państwa żydowskiego w Palestynie. Koncepcję tę popierali ortodoksyjni Żydzi oraz ci polscy działacze niepodległościowi, którzy podobnie jak Józef Piłsudski uważali, że koniecznością jest utworzenie Państw buforowych oddzielających przyszłą niepodległą Rzeczypospolitą od Imperium Rosyjskiego. Ortodoksyjni Żydzi byli, i są po dziś dzień zdania, że należało czekać na wypełnienie się biblijnego proroctwa o Mesjaszu, który wprowadzi Żydów do Raju na Ziemi.

Koncepcja dążenia syjonistów do utworzenia Judeopolonii upadla na zjeździe syjonistów. Została poddana pod głosowanie i większość obecnych wypowiedziała się za palestyńską lokalizacją.

 

Antypolonizm.

 Czy istnieje antypolonizm? Jaka jest relacja między antypolonizmem i antysemityzmem.

 Różni ludzie, głównie związani z Radiem Maryja, ale nie tylko, twierdzą, że antypoloniżm istnieje i oni widzą wiele objawów tego zjawiska. Antypolonizm przejawia się nienawistnym stosunkiem Żydów do Polaków i do Polski. Oskarżeniami skierowanym przeciwko Polakom. Szkodzeniu Polsce i Polakom. Podawanie są przykłady takich działań.

W niektórych przypadkach nie można zaprzeczyć działaniom na szkodę Polski. Niektóre z takich działań dokonane były przez osoby żydowskiego pochodzenia. Czy to upoważnia do uogólnień, do używania formuł - żydzi, zawsze, wszyscy żydzi, światowe żydostwo…?

 Oczywiście, że nawet znacząca ilość przypadków nie upoważnia do używania dużych kwantyfikatorów. Tyle, że tego twierdzenia nie ma w programach szkolnych.

 

Czy byłaby symetria między antysemityzmem a antypolonizmem? Wmawianie istnienia takiej symetrii często się zdarza i nie ma żadnych podstaw. Antysemityzm występuje praktycznie wszędzie. Zwolennicy teorii antypolonizmu twierdzą, że antypolnizm jest jedynie przypadłością żydowską. Nie oskarżają o antypolonizm innych narodów. Popadają w ten sposób w sprzeczność sami ze sobą.

 Zastanawiając się na historią Polski doszedłem do wniosku, że Żydzi Polscy mieli podstawy dla niechętnego stosunku do szlachty. Z podziału ról narzuconego przez system prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów wynikało wzajemne niezrozumienie. W świadomości Żydów Polskich mogło utrwalać się przekonanie, że oni są od ciężkiej roboty, a szlachta od balowania. Proszę zastanowić się i przeczytać pod tym kątem „Pana Tadeusza”.

 

Wiktymologia.

 Czy ofiara jest współwinna? Doszukiwanie się winy u ofiar to działanie na korzyść sprawców przestępstw. Faktem jest, że osoby posiadające pewne cechy charakteru i zachowania znacznie częściej stają się ofiarami przestępstw. Faktem jest, że badając cechy i zachowanie konkretnej osoby można wskazać, na co ta osoba jest narażona. W wielu przypadkach przestępca wybiera ofiarę spośród jakiejś większej lub mniejszej grupy osób. Wybiera kogoś, kto jemu „pasuje”.

 

Wiktymologia powinna być nauką pomagającą ludziom w unikaniu sytuacji narażania swojego zdrowia, życia i majątku na utratę, a nie usprawiedliwieniem przestępstw i zbrodni.

 

... ...