Język niemiecki-czasowniki modalne

Wszystko o czasownikach modalnych w języku niemieckim w czasie teraźniejszym.

 


W języku niemieckim występuje 6 czasowników modalnych. Czasowniki te występują zazwyczaj z bezokolicznikiem (bez zu) innego czasownika, tworząc razem z nim orzeczenie zdania. Bezokolicznik występuje na końcu zdania. (np. Ich muss heute die Hausaufgaben machen.)

 

Podstawowe znaczenia czasowników modalnych:

  • wollen - chcieć
  • können - móc, umieć, potrafić
  • müssen - musieć, mieć rozkaz, polecenie, obowiązek
  • dürfen - mieć pozwolenie, uprawnienie
  • sollen - mieć powinność, obowiązek moralny (forma sollten- grzecznościowa)
  • mögen - lubić (występuje najczęściej w trybie przypuszczającym "möchten" i wyraża życzenie w formie grzecznościowej)

Czasowniki modalne mogą również występować samodzielnie, jeśli z poprzedniego zdania wynika, o czym jest mowa:

  • - Warum lernst du so viel? - Weil ich muss.
  • - Ich helfe dir. Du kannst  das nicht.

Schemat odmiany czasowników modalnych:

 

dürfen

können

mögen

müssen

sollen

wollen

ich

darf

kann

mag

muss

soll

will

du

darfst

kannst

magst

musst

sollst

willst

er/sie/es

darf

kann

mag

muss

soll

will

wir

dürfen

können

mögen

müssen

sollen

wollen

ihr

dürft

könnt

mögt

müsst

sollt

wollt

Sie/sie

dürfen

können

mögen

müssen

sollen

wollen

 

Zapamietaj:    przy odmianie czasowników modalnych 1os. liczby pojedynczej =3os. liczby pojedynczej; poza tym przy odmianie (poza trybem przypuszczającym) w liczbie pojedynczej nie występuje przegłos

 

UWAGA!!!

Należy zwrócić szczególną uwagę przy stosowaniu czasowników „dürfen” i „können”. Pierwszy dotyczy przypadków, kiedy możemy coś wykonać ze względu na czas, pozwolenie, sytuacje chociaż częściowo od nas zależne. Jeśli chodzi o czasownik „können”, to używamy go w sytuacjach fizjologicznych, umiejętności nienabytych, od nas niezależnych, na które nie mamy wpływu, nie możemy zmienić.
(np. Ich darf nicht ins Kino gehen, weil ich kein Geld habe. Ale: Ich kann nicht schwimmen, denn ich habe mein Bein gebrochen.)