JustPaste.it

Jezus puka do Twoich drzwi codziennie..

240px-hunt_light_of_the_world_small.jpg                                                                         ( William Holman Hunt , The Light Of The World )

 

 

                       

                                                                 Oto stoję u drzwi i kołaczę:
                                                                 jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy,
                                                                 wejdę do niego i będę z nim wieczerzał,
                                                                 a on ze Mną.   (Ap 3,20)                                                                                                         

 

Dbamy w naszym życiu o tak wiele rzeczy, martwimy się, myślimy, doglądamy tak wielu  spraw które nie są ważne, lub nie przynoszą nam takich owoców jakie byśmy oczekiwali. Troszczymy się i martwimy o tak wiele, a tak niewiele trzeba, potrzeba tylko przyjąć Pana Jezusa do swojego serca i uczynić go swoim pasterzem. Doskonale widać to na przykładzie Marii i Marty , goszczących Jezusa ( zobacz Łk 10,38-42). Wszystkiego czego potrzebujemy to przystopować, usiąść blisko Jezusa i słuchać co ma nam do powiedzenia.

Jezus puka do Twoich drzwi codziennie,  stara się wejść do Twojego życia aby pokrzepiać Cię każdego dnia pośród Twoich znojów, zmartwień, trosk i problemów. Usiłuje ofiarować swą  miłość i opiekę każdemu, kto tylko uchyli drzwi ...
Klamka znajduje się tylko po Twojej stronie, jeśli wpuścisz tego Nadzwyczajnego Gościa, zobaczysz jak przy odrobinie wiary On zmieni Twoje życie, pokazując prawdziwą wartość.  

Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie. (Mt 11, 28-30)


Każdy z nas jest inny, każdy ma swoje słabe i mocne strony, talenty, marzenia i jedyne w swoim rodzaju zdolności. Każdy z nas może na swój unikalny sposób służyć i żyć na chwałę Pana, to On ma zdolność tak pokierować naszym życiem abyśmy po pierwsze - byli szczęśliwi, a po drugie - oddawali chwałę Bogu i byli przykładem dla innych. Zachęcam do poznawania Boga przez Jezusa Chrystusa, przez   lekturę Biblii, zachęcam do zaufania Bogu w sprawie naszej drogi, a On już nią właściwie pokieruje.

 

 

Raduj się w Panu, a On spełni pragnienia twego serca.

Powierz Panu swoją drogę i zaufaj Mu: On sam będzie działał.

(Psalm 37, 4-5)

 

Z całego serca Bogu zaufaj, nie polegaj na swoim rozsądku,

myśl o Nim na każdej drodze, a On twe ścieżki wyrówna

(Prz 3, 5-6)

 Jezus spędził swoje życie na nauczaniu, na czynieniu cudów, oraz na głoszeniu Królestwa Bożego i Ojca Wszechmogącego, ale przede wszystkim Jego celem było obdarzenie Ciebie życiem wiecznym.
Moim skromnym zdaniem i doświadczeniem możesz doświadczać też pełnego i ciekawego życia jeszcze tutaj na ziemi..  wystarczy odrobina wiary, to małe ziarnko które zasiejemy w sobie i pozwolimy aby wzrastało, musisz postarać się aby to ziarnko miało jak najczęściej dobre warunki, a zobaczysz jak rośnie i wnosi do Twojego życia nieocenioną wartość.


Ja jestem bramą. Jeżeli ktoś wejdzie przeze Mnie, będzie zbawiony - wejdzie i wyjdzie, i znajdzie paszę. Złodziej przychodzi tylko po to, aby kraść, zabijać i niszczyć. Ja przyszedłem po to, aby [owce] miały życie i miały je w obfitości. (J 10, 9-10)

Kto was przyjmuje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie przyjmuje, przyjmuje Tego, który Mnie posłał. (Mt 10, 40)


Dużą  część ewangelii stanowią opisy cudów, w przypadku ewangelii Marka może to być nawet ponad 30% tekstu. Dzisiaj, wiele  lat po tamtych wydarzeniach i  Ty możesz doświadczać cudu, cudu polegającego na Twojej wewnętrznej przemianie i przemianie innych.  Możesz przyjąć życie wieczne i poznawać Boga, którego Jezus reprezentował na ziemi.
Jeśli tylko Mu zaufasz, On zacznie zmieniać Twoje życie na lepsze, zacznie upiększać ten świat w Tobie, i ten wokół Ciebie.

 

Jeżeli więc ktoś pozostaje w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. To, co dawne, minęło, a oto <wszystko> stało się nowe. (2 Kor,  5:17)


Nie czekaj, nie odwlekaj przyjęcia Pana Jezusa do Twojego serca, zrób to dzisiaj ! Posiej to ziarnko na podatny grunt którym jesteś !
Nie zapomnij od czasu do czasu także podlać tego ziarnka choćby kilku minutową lekturą Biblii, czy modlitwą, nawet krótką prośbą o pomoc w zmianie Twojego życia.
Chciałbym, żebyś postarał się wnieść w swoje życie prawdziwą wartość, światło które będzie świeciło w Tobie, ale przede wszystkim dla innych.