"Jest w tobie niepokój..."

Jest w tobie niepokój, będziesz się bał

Jest w tobie miłość, będziesz kochał

Jest w tobie gniew, pójdziesz na wojnę

Jest zrozumienie, będziesz przyjęty

Jest w tobie wiara, świat w ciebie uwierzy

Jest w tobie dziecko, będziesz miał zabawki

Jest w tobie zawiść, świat ci pozabiera

to co dostałeś

Jest  w tobie radość, świat ci się pokłoni

Jest w tobie natchnienie, będziesz obdarzony

Jest w tobie zbawienie, to będziesz zbawiony

***

W tobie jest harmonia nieba

i piekielne ognie

Nie było, nie ma i nie będzie

przestrzeni zewnętrznej

Ty jesteś panem i pokornym sługą

Innego świata nie ma i nie będzie

Innego świata nie ma i nie będzie