Jak zniszczyć motywację w pracy?

J a k   z n i s z c z y ć   m o t y w a c j ę   w   p r a c y

Skup się na popełnianych pomyłkach i błędach -  nieważne jak błahe są w porównaniu
z sukcesami.

Jest to szczególnie problemem na cotygodniowych spotkaniach i podczas okresowych ocen skuteczności. Menadżerowie muszą wystawić wyważone opinie, ale też często ubrać w delikatne słowa swoje prawdziwe opinie. Jeśli pracownik popełnia wiele błędów przez większość czasu , to dlaczego nie zwolnić pracownika?

Hmm, praca musi być bardzo dopasowana do umiejętności i możliwości pracownika. Poruszanie się po obszarach problemowych niszczy zarówno pewność siebie, jak i poczucie własnej wartości, sprawia, że​​pracownik jest bardziej podatny na błędy, ale też w konsekwencji sprawia, że ​​Twoja organizacja zastanawia się, dlaczego właśnie TY zostałeś promowany do zarządzania. Lojalność, ale też silna motywacja pracowników to nie jest efekt tylko i wyłącznie prostych działań materialnych.

Zaufanie, jakim obdarzamy przełożonych, zależy w głównej mierze od ich systemu wartości, w których sprawiedliwość jest zwykle na wysokiej pozycji. Od dzieciństwa lubimy sprawiedliwe ocenianie.

• Traktuj pracowników jak dzieci.

Pracownicy są dorośli, doświadczeni. Są w stanie w dużej mierze zarządzać rodzinami , inwestycjami, codziennością. Czy nie wydaje się naiwne, aby nie rozpoznać tego w pracy? Dlaczego tak wiele organizacji działa w sposób, jakby trzeba powiedzieć pracownikom dorosłym , co robić i umniejszać znaczenie każdego ich działania?

Jeśli powiemy pracownikom, wręcz wmówimy, że są zespołem nieprofesjonalnym, oni w to uwierzą. I tak właśnie będą pracować. Jeśli zarządzający – pomimo różnych niedociągnięć – uwierzą w zespół, w jego profesjonalizm, zespół będzie wzmocniony pozytywnie, ludzie będą starali się sprostać tej opinii, pracownicy będą stale szlifować swoje umiejętności. A od ich profesjonalizmu zależy powodzenie biznesowe w firmie.

• Zmień zasady obowiązujące wszystkich, ze względu na zachowanie kilku.

Organizacje potrzebują polityki i zasad tworzenia prawnej, etycznej i skutecznej pracy. Nie potrzebujemy skomplikowanej polityki, aby rozwiązać każdy, nawet najdrobniejszy  problem. Jeśli kilka osób stale spóźnia się z realizacją zadań, nie znaczy to, że mamy obciążyć dodatkowymi restrykcjami wszystkich.

Jest powód, dlaczego dobrze i mądrze zarządzający zasobami ludzkimi zapyta, czy zostały zastosowane te same zasady i oczekiwania  w stosunku do każdej osoby w zespole. Nierówności są widoczne dla pracowników, którzy szybko zaczynają narzekać, oskarżają przełożonego o faworyzowanie ulubionych, a ostatecznie swojego pracodawcę mogą także oskarżyć o mobbing. Kiedy podejmowane są niespójne, niewiarygodne działania, a pracownicy dostrzegają kapryśne decyzje, jakie podejmuje kadra zarządzająca, wówczas pracownicy tracą wiarę i zaufanie. Ich motywacja w pracy znika.

 

Zrezygnuj z inicjatywy i pomysłów pracowników.

Nie każdy pomysł pracownika  jest bezwartościowy. Ale  wszystkie pomysły pracowników zasługują na uwagę, albo drobny komentarz, oznaczają podjęcie inicjatywy. Ważne jest nawiązanie takiego kontaktu, który spoza schematu podwładny – szef  wkroczy na relacje partnerskie, ale nie nazbyt poufałe.Oczywiście trzeba pamiętać, że szef/przełożony to nie cyborg, ale ciągle człowiek.

  • Pracujcie tylko i wyłącznie dla pieniędzy

To oczywiste: wszyscy pracujemy dla pieniędzy. Dochodzi do tego jeszcze zadowolenie z pracy. I poza głównym celem naszej pracy, mamoną, praca powinna nas po prostu cieszyć. Dostajesz to co chcesz, czyli kasę i to powinno wystarczać. Jednak większości ludzi nie wystarcza.

Z tyłu głowy mam powiedzenie: „Za pieniądze można kupić uroczego psa, ale żadne pieniądze nie zmuszą go radośnie merdać ogonem”.

 

Opracował zespół tomastest.eu

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie www.tomastest.eu