Jak wygląda nowoczesne Szkolenie bhp?

Przebycie szkolenia BHP to jeden z najważniejszych obowiązków, jakie musimy spełnić, zanim zostaniemy dopuszczeni do pracy. Wokół nich narosło sporo mitów, czy słusznie?

 

Przebycie szkolenia BHP to jeden z najważniejszych obowiązków, jakie musimy spełnić, zanim zostaniemy dopuszczeni do pracy. Następnie co kilka lat konieczne jest jego odnawianie, nazywane szkoleniem okresowym. Wokół nich narosło sporo mitów, a sami pracownicy raczej niechętnie do nich przystępują. Czy słusznie? Jak wygląda szkolenie BHP?

Kursy BHP - rodzaje

Nie sposób mówić o szkoleniu czy kursie BHP, ponieważ są one bardzo zróżnicowane - zarówno pod względem omawianych treści, czasu trwania, jak i osoby szkolącej. Najbardziej popularne rodzaje szkoleń to:

  • Szkolenie wstępne - jego ukończenie umożliwia podjęcie samodzielnej pracy na nowym stanowisku. Składa się z dwóch części - instruktażu ogólnego (zapoznającego pracownika z ogólnymi przepisami Kodeksu Pracy, regulaminem pracy lub regulaminem czasu pracy; zasadami udzielania pierwszej pomocy i ogólnymi regułami panującymi w konkretnym zakładzie). Instruktaż ogólny trwa minimum 2 godziny i 15 minut i może być przeprowadzony przez pracodawcę lub pracownika służby BHP. Po nim następuje instruktaż stanowiskowy, prowadzony na stanowisku pracy. Jego zadaniem jest zapoznanie pracownika z zadaniami, które przyjdzie mu wykonywać w praktyce oraz normami i zasadami BHP z nimi związanymi. Przeprowadzany jest przez pracodawcę lub wyznaczonego kierownika. 
  • Szkolenie okresowe - przeprowadzane regularnie po przyjęciu pracownika do pracy - zazwyczaj co 1,3,5 lub 6 lat (interwały zależne są od zajmowanego stanowiska) i mogą trwać od 8 do nawet 32 godzin lekcyjnych, czyli od 1 do nawet 4 dni. Program, zgodnie z którym prowadzone jest okresowe szkolenie bhp, jest określony w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z 24 listopada 2004 roku i obejmuje m.in. obowiązkowe zajęcia z udzielania pierwszej pomocy, ochrony przeciwpożarowej, prawo pracy, ochronę pracy, środki ochrony indywidualnej i zbiorowej i wiele innych zagadnień, na które może natrafić pracownik podczas wykonywania zadań. 

 

Kurs BHP - jak przebiega?

W przypadku szkolenia wstępnego formą, w jakiej udzielane jest szkolenie, jest instruktaż. W praktyce sprowadza się ono do wspólnego omówienia podstawowych przepisów, zarówno panujących w zakładzie, jak i Kodeksu Pracy. Instruktaż stanowiskowy jest praktyczną formą szkolenia bhp i odbywa się na stanowisku pracy. 

Wielu starań dokładają szkolący, by odbywające się regularnie szkolenia okresowe miały jak najciekawszą formę, pozwalającą przykuć i utrzymać uwagę odbiorców. W tym celu wykorzystuje się starannie przygotowane prezentacje multimedialne, materiały filmowe (często również humorystyczne), liczne pytania do audytorium, wciągające ich do dyskusji, a nawet pomoce praktyczne, jak np. fantom do ćwiczenia pierwszej pomocy, czy podręczny sprzęt gaśniczy. Na końcu odbywa się egzamin pisemny, będący poświadczeniem nabycia wiedzy. Wszystkie te działania mają na celu pomoc słuchaczom w zapamiętaniu informacji, które mogą okazać się kluczowe dla ich bezpieczeństwa. 

Szkolenie BHP - czy musi być nudne?

Niestety, do szkoleń i kursów BHP często przypinana jest łatka nudnego, lecz obowiązkowego zajęcia, do którego należy podejść jako wymuszonego dnia wolnego. Z takim nastawieniem trudno będzie o wartościowe spędzenie czasu. Mądrzej jest wykorzystać nadarzającą się okazję do zadawania nurtujących pytań, branie żywego udziału w zajęciach, czy robienie notatek. Wówczas może okazać się, że szkolenie BHP pomogło nam dowiedzieć się czegoś wartościowego, np. o przysługujących nam uprawnieniach, a samo miejsce pracy dzięki niemu stanie się choć trochę bezpieczniejsze. 

Wiecej informacji na stronie http://centrum-bhp.warszawa.pl/