Jak tam panie u sąsiada ?

Jak Pan Bóg da ? Nie, jak człowiek postanowi !

Jak Pan Bóg da ? Nie, jak człowiek postanowi !

 

Dzisiejsza prasa w Szwcji donosi, że partia socjaldemokratyczna (obecnie przy władzy.
Przedstawiła w parlamencie wniosek o zlikwidowanie i zakaz działania
wszelkim szkolom religijnym.
Niezależna instytucja przdstawiła rezultat swoich badań których celem było
zbadanie integracji ludności napływowej.
...
Wynik był bardzo negatywny bo stwierdzono, że segregacja wzrasta niemal lawinowo.
I w niemal odpowiedniej skali zmniejsza się stopień tolerancji
pomiędzy różnymi ugrupowaniami ludności napływowej jak również tubylczej.
Ilość incydentów o charakterze przęstepczym podwaja się z roku na rok.
Jednoczesnie rząd aby nie podgrzewać temperatury konfliktów zdecydował
nie ogłaszać wyników badań, więc oficjalna statystyka nie jest dostępna.
...
Szperając w socjalnych mediach znalazłem wypowiedzi osob znajacych pewne wyniki
i udało się ustalić następujące cyfry:
Obcokrajowcy dokonują 16 % wszelkich przestępstw mimo,
że stanowią tylko 10 % ludnosci.
Przestępstwa w których obcokrajowcy są w zdecydowanej większości jest
gwałt na kobietach. Tego typu przestępstw dokonuje 9-ciu obcokrajowców
w porównaniu z dwoma tubylcow na 10.000  obywateli.
A więc przewaga 4.5 razy.
...
Aby usiłować wyjaśnić powody tej sytuacji byłoby wysiłkiem ponad siły
lub wręcz niemożliwe, a w każdym razie bardzo długie.
Te powody są ogromnie skomplikowane i wielorakie.
Podam jeden, 17-to letni obcokrajowiec zapytany dlaczego popełnia
przestępstwa i czy nie odstrasza go kara; odpowiedział: 
"Tu jest wszystko wolno, a więzienia to czysty luksus" !!!
...
Są również różnice pomiędzy narodowościami przybyłych.
W latach 1985-1989 gwałtow dokonali obywatele takich krajów jak:
Algeria, Lybia, Maroco, Tunizja, Irak.
Najmniej przestępstw dokonują obywatele krajow Azji jak:
Korea, Japonia, Chiny i Vietnam.
...
Nawet dzieci obcokrajowców są ponadreprezentowane w statystyce przestępstw
chociaż w nieco mniejszym stopniu niż generacja rodziców.
Dzieci popełniły 13% ogólnej ilości przestępstw w okresie pomiędzy 1985–1989
mimo, że stanowią 9% ludności.
...
Jeśli doczytałeś do tego miejsca i wyciągasz wniosek, że tuszowanie przez władze
oficjalnych statystyk to paskudne lub wręcz nikczemne działanie....
to masz rację, wielu też tutaj zwrac na to uwagę.
Ale jeśli jesteś prawym i  prawdy pragnącym człowiekiem to musisz postawić sobie pytanie:
gdzie są statystyki gwałtów na dzieciach dokonanych przez katolickich księży w Polsce ??
...
Gwałciciele wyżej wymienionych krajów Afryki to bardzo często prymitywne osoby,
a nawet takie które nie umieja pisać i czytać we własnym języku.
Ksiądz w Polsce to absolwent uniwersytetu o którym nie można powiedzieć,
że nie jest świadom swoich czynów.
A fakt, że podaje się jako reprezentant boga określa jego czyn jako przestepstwo wobec
wszelkim normom moralnym, społecznym, duchowym i stawia znak
zapytania ...dlaczego społeczeństwo swoim milczeniem przyzwala na te potworności ?
...
Teraz powrót do głównego tematu.....szkół religijnych.
Władze oraz instytuty badające atmosferę społeczną stwierdziły,
że w tych szkołach uczy się i utrwala w dzieciach tradycyjne wierzenia i właśnie brak jakiejkolwiek
tolerancji w stosunku do praw, postanowień i poszanowania obowiazkow kraju w którym żyją.
Tam grozi się wręcz dzieciom "boskimi karami" jeśli te będą stosować się
do wielu postanowień których uczy szkoła.
Kary cielesne są na porządku dziennym.
...
Wniosek ? Asymilacja nie nastąpi nigdy jeśli pozwoli się tym szkołom działać.
Stwierdzono takie odchylenia jak:
Do autobusu który przywozi islamskie dzieci do szkoły chłopcy wchodzą jako pierwsi
Dziwczynki muszą wchodzić dopiero kiedy chopcy usiądą na swoich miejscach,
i mogą  siedzieć tylko w tylnej części autobusu
Dziewczynka nie może siedzić obok chłopca.
Stwierdzono fakty pobicia dziewczynek, przez rodzicow, za fakt rozmowy
z chopcem w szkole.
Islamscy rodzice domagają się aby lekcje gimnastyki chłopcy i dziewczynki miały osobno.
...
Ten ich patryjarchalny system w którym ojciec, brat (meżczyzna) ma zawsze racje
tworzy społeczeństwo które nie może się zasymilować z tym Europejskim.
I w ten sposób powstaje bomba która kiedyś wybuchnie.
Są znane przypadki w których wykształcona dziewczyna ma inne, realne zdanie
niż ojciec prostak, ale ona musi zgadzać się ze zdaniem ojca i tylko wykonywać jego polecenia.
Aby to wszystko było możliwe izoluje się dzieci od reszty społeczeństwa.
Postanowiono więc: Cytat z prasy.
...
"Enligt partiet måste skolan präglas av de värderingar och principer som
finns i grundlagen"

 

A to oznacza: "Według partii szkoła musi stosować te wartości i pryncypia
które są zawarte w konstytucji" (grundlag)
...
Religia a raczej jej inerpretatorzy kultywują tylko zabobon, głupotę, zlo
i reprezentują tylko siebie samych i swoje przywileje
Tylko spoleczeństwo bezreligijne może być prawdziwie wolne.
Religia to przymus i gwałt czlowieka na człowieku od jej zarania do dnia dzisiejszego.