Jak przepowiadano śmierć Jezusa Chrystusa?

Lecz jego przebijano za nasz występek, miażdżono za nasze przewinienia.

Już na samym początku życia ludzi, kiedy dopuścili się grzechu, Bóg zapowiedział:

 - "I ja wprowadzę nieprzyjaźń między ciebie a niewiastę i między twoje potomstwo a jej potomstwo. On [Jezus] rozgniecie ci głowę, a ty rozgnieciesz mu [Jezusowi] piętę" (Rodzaju 3:15 NW).

Psalm 22 opisuje niektóre szczegóły z dnia śmierci Jezusa:

"Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił?" (Psalm 22:1 NW; 22:2 BT, Bw; Mateusza 27:46);

"Poruczył siebie Jehowie. Niech On go ocali!" (Psalm 22:8 NW; 22:9 BT, Bw; Mateusza 27:43);

"Mogę zliczyć wszystkie swe kości. Oni patrzą, wpatrują się we mnie" (Psalm 22:17 NW; 22:18 BT, Bw; Jana 19:36);

"Dzielą między siebie moje szaty, a o moją odzież rzucają losy" (Psalm 22:18 NW; 22:19 BT, Bw; Jana 19:24).

Psalm 69 także podaje pewien szczegół z ostatnich chwil życia Jezusa:

- "I jako pokarm dali mi trującą roślinę, a gdy pragnąłem, próbowali napoić mnie octem" (Psalm 69:21 NW; 69:22 BT, Bw; Mateusza 27:34, 48).

Prorok Izajasz zanotował takie oto szczegóły dotyczące śmierci Jezusa:

"Lecz jego przebijano za nasz występek, miażdżono za nasze przewinienia. Spadła na niego kara mająca przynieść nam pokój i dzięki jego ranom zgotowano nam uzdrowienie. Wszyscy błąkaliśmy się jak owce; każdy z nas zszedł na własną drogę; a Jehowa sprawił, że jego dotknęło przewinienie nas wszystkich. Był wielce uciśniony i pozwalał się dręczyć; lecz nie otwierał swych ust. Prowadzono go jak owcę na rzeź; i tak jak owca, która oniemiała przed swymi postrzygaczami, on też nie otwierał swych ust" (Izajasza 53:5-7 NW; Zachariasza 12:10; Jana 19:34)

Prorok Daniel zapisał kiedy Jezus miał pojawić się jako Mesjasz i kiedy miał zostać uśmiercony:

"Siedemdziesiąt tygodni ustalono dla twego ludu i dla twego świętego miasta, aby położyć kres występkowi i zgładzić grzech, i dokonać przebłagania za przewinienie, i wprowadzić prawość po czasy niezmierzone, i opatrzyć pieczęcią wizję oraz proroka, i namaścić Święte Świętych. A wiedz i wnikliwie to rozważ, że od wyjścia słowa o przywróceniu i o odbudowie Jerozolimy aż do Mesjasza Wodza będzie siedem tygodni, a także sześćdziesiąt dwa tygodnie. Wróci ona i zostanie odbudowana, z placem i fosą, lecz w trudnych czasach.

A po sześćdziesięciu dwóch tygodniach Mesjasz zostanie zgładzony i nie będzie miał nic dla siebie.

Miasto zaś i miejsce święte zostaną obrócone w ruinę przez lud wodza, który nadciąga. A kres położy mu powódź. I aż do końca będzie wojna; tym, co postanowiono, są spustoszenia.

I utrzyma w mocy przymierze dla wielu przez jeden tydzień; a w połowie tygodnia sprawi, że ustanie ofiara i dar ofiarny" (Daniela 9:24-27 NW).