Jak bezpiecznie wynająć mieszkanie?

Każdy, kto decyduje się na wynajęcie komuś mieszkania, ponosi pewne ryzyko. Mogą pojawić się zniszczenia lub najemca nie będzie płacił terminowo. Ryzyko można jednak zmniejszyć.

 

Pierwszy krok do zabezpieczenia swoich interesów to próba identyfikacji potencjalnego najemcy. Sprawdzamy, czy osoba jest faktycznie tym, za kogo się podaje. Oczywiście 100% pewności to nie da, ale czasami udaje się wykryć oszusta. Bazę danych zastrzeżonych posiadają banki i pośrednicy nieruchomości. Każde zawarcie umowy najmu to dobijanie targu i nie ma nic złego w tym, że sprawdzi się swojego kontrahenta. Codziennie dochodzi do oszustw związanych z wykorzystywaniem fałszywych danych osobowych. Nie można więc bać się zadawać pytania. czy prosić o jakiś dokument potwierdzający, że dana osoba nie będzie miała problemów z opłatami.

Kiedy już sprawdzimy potencjalnego najemcę i uznamy, że jest on godny zaufania, trzeba jeszcze dobrze skonstruować umowę najmu. Ciekawym jej typem jest umowa najmu okazjonalnego, gdyż zapewnia ona największy poziom bezpieczeństwa dla właściciela mieszkania. Taki rodzaj najmu pojawił się w Polsce zaledwie kilka lat temu. Główną jego cechą jest to, że wynajmujący może sprawniej pozbyć się najemcy, który nie płaci czynszu i nie zamierza przeprowadzić się z mieszkania po rozwiązaniu umowy. Nie można takiej umowy zawrzeć w przypadku prowadzenia działalności w ramach wynajmowania lokali. Dodatkowo potrzebna jest obecność notariusza przy spisywaniu takiej umowy oraz deklaracja najemcy, że opuści lokal przy wygaśnięciu umowy i wskaże lokal, do którego się przeniesie. Warunkiem koniecznym jest również zgłoszenie dochodów z wynajmu do Urzędu Skarbowego.

Jeśli najemca nie będzie się wywiązywał z warunków umowy, właściciel może ją zerwać i wezwać najemcę do opuszczenia lokalu. Jeśli jego wezwanie spotka się z odmową, wówczas może skierować wniosek do sądu o nadanie klauzuli wykonalności na podstawie oświadczenia, które zostało podpisane przez najemcę przy spisywaniu umowy. Gdy sąd nada sprawie tytuł wykonawczym, sprawa trafia do komornika, który przeprowadza eksmisję najemcy.

Ten rodzaj umowy najlepiej zabezpiecza wynajmującego, ale oczywiście nie można zapomnieć o innych ważnych jej punktach. Trzeba wyszczególnić w niej, co będzie się składać na czynsz za mieszkanie, jakie będą terminy płatności oraz ustalić, jakie będą odsetki przy ewentualnych opóźnieniach. Można również pomyśleć o kaucji, która będzie zabezpieczeniem przed zniszczeniami, albo przez braku opłat za czynsz. Jeśli nie będzie żadnych podstaw, by coś z niej potrącić, zostanie zwrócona.

Bardzo ważnym elementem procesu wynajęcia mieszkania jest udokumentowanie stanu technicznego nieruchomości. Jeśli są jakieś widoczne usterki, warto zrobić im zdjęcia, które posłużą za dowód przy ocenie stanu, w jakim nieruchomość była przejmowana. Umowa powinna zawierać również informacje, kto dokonuje napraw i remontów w mieszkaniu. Protokół zdawczo-odbiorczy musi zawierać kompletne wyposażenie mieszkania i jego wyczerpujący opis. Koniecznie trzeba również spisać liczniki.
Jeżeli jesteśmy właścicielami mieszkania, to warto co jakiś czas sprawdzić, jak mieszkanie wygląda. Nikt nie lubi niezapowiedzianych inspekcji i nie jest to w dobrym guście, ale można na przykład pobierać czynsz osobiście i raz na miesiąc zobaczyć, czy lokatorzy dbają o nasze mieszkanie.

Artykuł powstał we współpracy z serwisem Fudusz Mieszkań na Wynajem