Igranie z Losem (6)

Szukajcie prawdy jasnego płomienia|
szukajcie nowych niezbadanych dróg|
Za każdym krokiem w tajniki Stworzenia|
coraz się dusza ludzka rozprzestrzenia|
i większym staje się Bóg
 
Adam Asnyk

Dramatyczny incydent życiowy skłonił mnie w latach osiemdziesiątych ku metafizyce a nawet mistycyzmowi. Sprzyjały temu stare przekonanie o wpływie gwiazd na ludzkie losy, wspomnienie piosenki dzieciństwa o gwiazdeczce co błyszczała
w czasie moich narodzin i bogaty repertuar poetycki.

Wtedy dostałem z Moskwy wiadomość o ciekawostce filozoficznej, jaką była hipoteza Gai. Czasopismo „Woprosy Fiłosofii” opisywały ze sporym ładunkiem ironii hałas, jaki towarzyszył książce angielskiego uczonego, który porwał się na wyjaśnienie fenomenu życia na Ziemi. Na temat samego dzieła i autora napisano niewiele.

                                                Droga do gwiazd                                                        

Lata minęły, hałas wokół dzieła dawno ucichł, a sama idea przeszła do historii. Nie całkiem. Bo pozostała jako materia do rozmyślań rozmaitych wyznawców New Age i ruchów ekologicznych, a nade wszystko dała początek wielu badaniom kosmologicznym, o których ja nie mam zielonego pojęcia.

Nie mam nawet zamiaru zgłębiać istoty tej idei. Jedyna książka Lovelocka, jaką wydano w języku polskim pt. „GAJA. Nowe spojrzenie na życie na ziemi.” zawiera zaledwie kilkadziesiąt zdań, jakie rozumiem. Książka zawiera bowiem rozważania na temat występowania w przyrodzie siarki, dwutlenku węgla i magnezu. Cała moja wiedz chemiczna polega na umiejętności analizy porównawczej brandy i koniaku oraz syntezy absolwenta z ogórkiem kiszonym. A czytałem dzieło, aby wykorzystać do tematu „Zrozumieć świat.”

Przy okazji anegdota. Znany w latach międzywojennych zoolog, autor podręcznika, z jakiego i ja się uczyłem, perorował w kawiarni. Założę się, że pan profesor nie wie, do jakiej rodziny należą śledzie- to Franc Fiszer, kawiarniany kawalarz. Wywód profesora skwitował: Przegrał pan. Śledzie należą do rodziny zakąsek!

Czego się dowiedziałem z recenzji, opisów i streszczeń, zreferowałem w uniwersytecie trzeciego wieku jako najnowszą próbę rozwiązania problemu. Wykład się podonał, a ja  siebie uznałem za dobrego wykładowcę, bo potrfiłem słuchaczm wyjaśnić to, czego sam nie rozumiem. Jestem przekonany, że przygotowując ten tekst poszerzyłem swój krąg wiedzy o świecie o  obszar do tej pory mi obcy, choć stale obecny w życiu politycznym i publicystyce. Słuchacz wykładu i Czytelnik otrzymali skromny, zapewne niedoskonały opis tematu trudnego do pojęcia. Mam nadzieję, że choć w niewielkiej części spełniłem założenie zawarte w tytule wykładu.

Jako że wykład odnosił się do tematyki nieczęsto się pojawiającej wśród seniorów, zawierał także trochę informacji o dziedzinie pokrewnej, ale mieszczącej się w poradniku, jak zrozumieć świat. Noosfera. Pojęcie zupełnie nieznane, a stare jak filozofia od jej greckiego początku. Ten temat nie wymagał wiedzy chemicznej, chociaż łatwiej go zrozumieć z litewskim krupnikiem na stole. Nie sądzę jednak, aby Hegel, Teilhard de Chardin, Wienadskij i kilku innych znakomitych uczonych mieli na stole coś więcej niż kałamarz i pióro, gdy o noosferze pisali. Może Wienadskij, bo jak wiadomo, tam bez pół litra.... Teraz zajmuje się tematem noosfery katedra informatyki w moskiewskim Uniwersytecie Kultury i Sztuki. Najpiękniejsza filozofka Wszechświata i okolic, czego miałem okazję doświadczyć na międzynarodowym seminarium. Wtedy też zaznajomiłem się bliżej z chemią, zgłębiając tożsamość   brandy, gruzińskiego koniaku i litewskiego krupniku z polskim winiakiem. Nie ma jak międzynarodowe seminaria filozofów na temat Losu.

 

Εμεϱυτος Βιδοϰλεπος