Igranie z Losem (5)

Począwszy od tego tekstu kolejne będą miały ten sam tytuł. Będa zawierały numery w nawiasie. Tekst prezentowany pisany jest jako początkowy do zbioru telietonów, do publikacji.

 

Los to metafizyczny byt, wobec którego człowiek jest bezradny bezsilny
 i bezwolny.

Niepokorni gotowi na klęskę

Widziałem niejeden efekt dufnej ingerencji człowieka w tzw. Dzieło Przyrody. Rzekę skierowaną w inne miejsce, kanały przekopane między lądami, zapory, które mają powstrzymać i ograniczyć to, co nazywamy żywiołem. Wszyscy jesteśmy świadkami wysiłku ujarzmienia energii. Poza drobnymi, nic nie znaczącymi w skali Wszechświata, żadne z nich nie zakończyło się powodzeniem. Przykładem pierwszym z brzegu jest wulkan, który na długi czas unieruchomił komunikację lotniczą- dumę i rzekomy triumf człowieka nad przestrzenią. Można zapytać każdego
z dotkniętych klęską powodzi, po co budował się w miejscu od wieków zalewanych. Wyboru dokonał bez racjonalnego rachunku zysków i strat- też przecie kierując się rozumowymi argumentami i z racjonalnym celem. Dopadł go Los, wobec którego nie zachował pokory. Czy to cokolwiek zmieniło w jego życiu? Nadal  tkwi, bo musi, bo już innego wyjścia nie widzi i nie ma. Nadal zachowuje w pamięci biblijną zasadę, że przeznaczeniem człowieka jest czynić ziemię sobie poddaną. Nawet wobec nieubłaganego Losu?

Los jak spadek

Przykładem losu jako wyniku zależności kulturowych jest wychowanie dzieci. Już  niemowlęta są ubierane stosownie do płci, chociaż we wczesnym niemowlęctwie nie ma to żadnego znaczenia. Trzeba zauważyć, że nawet wózki bywają inne dla chłopców niż dla dziewczynek. To rodzice, kierując się wzorcami kulturowymi, wyznaczają im los.

Cóż dopiero mówić o przynależności do określonej grupy etnicznej, społecznej czy zawodowej. Jak się urodziłeś Murzynem, Murzynem umrzesz, gdy cię ochrzczono w cerkwi, prawosławnym będziesz, w rodzinie lekarzy często lekarzem się zostaje.. Gdy się urodziłeś jako mężczyzna, to stałeś się dziwakiem płeć zmieniając. Można przykłady mnożyć, ale losu się nie uniknie.

Tu miejsce na myśl o tym, jak Los staje się wynikiem osobistego wyboru drogi życiowej. Zanotowana przed laty myśl, że każdy idzie wyznaczoną drogą a gdy mu się drogowskazy pomylą, życie mu się pop…. też  wskazuje na ograniczenia spowodowane przez los.

 

Kariera- los niepokornych

Dla wielu ludzi, zwłaszcza żyjących hasłami współczesności, zdobywanie coraz wyższych szczebli  na drabinie społecznej  jest celem samym w sobie, co znaczy, że ten cel istnieje samoistnie, wyłączając inne cele życiowe, staje się ideologią. Dla osiągnięcia tego celu gotowi są porzucić wszystkie inne cele, zrezygnować z wielu cenionych wartości. Trzeba wszakże wskazać na fakt, że osiąganie coraz wyższych pozycji społecznych wiąże się ze znacznymi, żeby nie powiedzieć najwyższymi ograniczeniami osobowości – od zaniku potrzeby czasu intymnego i kontaktu intymnego po zanik poczucia wolności osobistej i swobód obywatelskich po zanik poczucia godności i honoru.

Jednym z przejawów losu kształtowanego przez samego człowieka jest kariera polityczna. Zauważyć trzeba, że jednym „idzie jak z płatka” innym zaś „jak po grudzie”. Warunkiem zasadniczym, choć nie jedynym (koniecznym acz nie dostatecznym) jest wpisanie się do grupy. Karierę osiąga człowiek, gdy realizuje cele grupy.

Kariera polityczna może być osiągana tylko wtedy, gdy jednostka utożsamia się z ideałami grupy, w której ramach osiąga coraz wyższe stopnie hierarchii. Jako lider zatraca poczucie, że jest manipulowana hasłami. Pogardliwe określenie takiej sytuacji to „zakładnik”. Niepodporządkowanie się celom grupy może w dowolnym momencie drogę kariery brutalnie przerwać. Drogowskazy się pomyliły? Los się odmienił.

Emerytos Bidoklepos