If God blesses me?

If God blesses me, I'll not need the money. Everything I'm going to reach, I will reach thanks to human solidarity. If this is my future, it's such a fate in the future I want.

 

If God blesses me, I'll not need the money. Everything what I'm going to reach, I will reach thanks to human solidarity. This is my Future. If this is my future, it's such a fate in the future I want.

Jeśli Bóg mnie błogosławi, nie będę nigdy potrzebował pieniędzy. Wszystko, co mam zamiar osiągnąć, będę osiągał dzięki ludzkiej solidarności. Jeśli to moja przyszłość, to takiej przyszłości chcę.

Warszawa, dnia 26 września 2016 roku, godzina 3:40                                                      Bogdan Góralski