Hermafrodytyzm u ludzi. Czyżby tylko:„Mężczyzną ich stworzył i niewiastą”?

Dziś wiemy wiele o genach i chromosomach, a mimo to w polskiej edycji Wikipedii nie ma hasła obojnactwo u ludzi.

 

...

 

Dziś wiemy wiele o genach i chromosomach, a mimo to w polska edycja Wikipedii nie zawiera hasła: obojnactwo u ludzi.

Starożytni Grecy i Rzymianie nie mieli z tym żadnego problemu. Nie widzieli w hermafrodytach nic sprzecznego z naturą. W muzeum Luwru można obejrzeć greckie posągi przedstawiające hermafrodytów, czyli obojnaków. Myślę zresztą, że gdyby ktoś Starożytnym opowiedział o występowaniu w naturze zjawisk nienaturalnych, puknęli by się  znacząco w czoło.


Nie jest to wcale rzadkie zjawisko. Nadmiarowe chromosomy X (jeden lub więcej) wywołują sytuację, w której płeć człowieka nie jest określona genetycznie.
Osoby z dodatkowym chromosomem X mogą przedstawiać się jako kobiety lub jako mężczyźni. Najczęściej płeć wybierają dla nich rodzice. „Leczenie” polega na podawaniu brakujących hormonów męskich lub żeńskich.

W latach 60-tych było przez moment głośno o hermafrodytyzmie.
Kobiety posiadające chromosom Y odnosiły znaczące sukcesy sportowe. I tak jedna z pierwszych polskich złotych medalistek olimpijskich, jeszcze przedwojenna, po zakończeniu kariery sportowej zmieniła płeć i została Stanisławem. Jest to częsty przypadek wśród osób posiadających chromosomy XXY, że nie identyfikują się ze „swoją” płcią.
W latach 60-tych, gdy sport stał się jedną z aren zimnej wojny, w państwach „socjalistycznych” zaczęto metodycznie wykorzystywać hermafrodytów do zdobywania medali w konkurencjach kobiecych.
Wybuchła afera. Wiele zawodniczek, w tym jedną z polskich mistrzyń olimpijskich, zdyskwalifikowano. Od tego czasu prowadzone są badania genetyczne dla stwierdzenia, czy zawodniczki startujące w kategorii kobiet są stuprocentowymi kobietami.

Nawet wtedy nie mówiono w Polsce otwarcie o co chodziło w tej sprawie. Władze komunistyczne cenzurowały informacje. Najprawdopodobniej na wniosek episkopatu. Kościół Katolicki od dawna udaje, że obojnactwo u ludzi nie istnieje.

„Mężczyzną ich stworzył i niewiastą” napisał Karol Wojtyła już jako papież JP2. W logice formalnej spójnik „i” oznacza, że prawdziwa jest  pierwsza część zadania, druga część zdania i obie części zdania równocześnie. Jednak w tekście JP2 hermafrodytyzm został pominięty. Dlatego czytającemu może wydawać się, że człowiek jest albo kobietą, albo mężczyzną. Wojtyła był wcześniej profesorem filozofii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Trudno pomyśleć, że nie znał podstaw logiki. Jednak tak właśnie napisał jak napisał.

Mężczyźni posiadający chromosomy XXY są najczęściej bezpłodni, mają małe narządy płciowe, czasami są niezdolni do odbywania stosunków seksualnych, często mają wysoki, niemęski głos, często są homoseksualni.
Oni sami wiedzą, rzecz jasna, że są inni. W takim społeczeństwie jak polskie ukrywają tę odmienność. Bardzo często, już w dzieciństwie, stają się ofiarami. Zgodnie z bardzo dobrze znanym w Teorii Gier Schematem Czarnej Owcy.

Przypadek, że ofiara Schematu Czarnej Owcy mści się przez całe życie za swoje krzywdy na społeczeństwie to jedno z klasycznych rozwiązań w tym schemacie.
Posiadanie chromosomów XXY nie wyklucza posiadania bardzo wysokiego IQ i zemsta może okazać się bardzo skuteczną.
Czasami nie wiemy z jakiego powodu ktoś jest „złym człowiekiem”. Dość często tym powodem są urazy spowodowane niezawinionym prześladowaniem z powodu odmienności, czyli jest to NIEBEZPIECZNY SPOŁECZNIE ROZWÓJ WYPADKÓW W SCHEMACIE CZARNEJ OWCY.

Schemat Czarnej Owcy (Schemat wykluczenia)
Jest to jeden z ważnych schematów Teorii Gier. Powód wykluczenia może być bardzo różny. Wystarczy, że jednostka jest inna i nie pasuje do otoczenia. Jest czarną wśród białych. Rudą. Łysą. Ale również np. zdolniejszą. Trzeba bardzo wyraźnie zaznaczyć, że jak zawsze w Teorii Gier, nie występuje tu związek konieczny. Ofiara Schematu Czarnej Owcy niekoniecznie musi się mścić.
Schemat Czarnej Owcy ma kilka rozwiązań. Niektóre z nich są nawet bardzo korzystne społecznie. Czasem obowiązuje zasada: Co go nie zabije, to go wzmocni. Ofiara staje się silnym człowiekiem, który może dokonać wielkich rzeczy.
Czasami Ofiara Schematu Czarnej Owcy zostaje ofiarą na całe życie i nikomu nie jest w stanie zaszkodzić.

 

Adam Jezierski

 

...