Główne problemy współczesnego świata

To już nie rozpalenie ognia, upolowanie czegoś co można zjeść. Zobacz jakie teraz świat ma problemy, nawet jeśli myślisz, że wiesz o nich już wszystko.

 

Ziemia to nasza macierzysta planeta, na której żyje obecnie grubo ponad 6 mld ludzi. Człowiek tworzył w przeciągu kilku tysięcy lat cywilizację, której wytwory widzimy za oknem. Każdy element używany przez ludzkość, poczynając od nożyczek, kończąc na internecie i statkach kosmicznych, powstał dzięki doświadczeniu i wiedzy zdobytej na przestrzeni wieków. Jednak to w trzech ostatnich mamy do czynienia z największym rozkwitem technologicznym, medycznym i umysłowym. Jego początek przypada na rewolucję przemysłową, przypadającą na dziewiętnaste stulecie. Wówczas zostało rozwiązane wiele problemów, które ograniczały rozwój człowieka, choćby z zbyt wolnym przemieszczaniem z miejsca na miejsce, a odkrycia w sferze medycyny pozwoliły na zwalczenie chorób na które przedtem ciężko chorowano. Dzisiaj nie mamy już kłopotu z rozpaleniem ognia, tak jak człowiek pierwotny. Nagromadziła się natomiast duża suma zupełnie innych, nowych problemów z którymi musimy zmagać się także na codzień.

Od socjalizmu do kapitalizmu

Na świecie w większości krajów panującym systemem gospodarczym jest kapitalizm. Nawet w Rosji, światowym mocarstwie, w którym przez wiele bezwzględnie rządził socjalizm, w dniu dzisiejszym koronę nosi kapitalistyczny król. Tak naprawdę jedynym silnym komunistycznym państwem są Chiny, pozostałe kraje są małymi, zwykle nadal słabo rozwinętymi lub rozwijającymi się gospodarkami. Dawne, socjalistyczne idee, mówiące o równomiernym, godnym życiu dla wszystkich, o stworzeniu epickiej Utopii, z czasem stały się tylko mało znaczącymi sloganami. Propaganda socjalistów była sama w sobie bardzo zacna, ale w rzeczywistości ich działania nie przyniosły za wiele dobrego, ponieważ człowiek ma w sobie chęć zysku dla swojej osoby. W przypadku rządzących socjalistów owa chęć w końcu wzięła górę. I tak narodził się kapitalizm.

Praca i problemy z nią

9811b0c9d69a36d8281ee707d165a0af.jpgKapitalizm, jak sama nazwa mówi, opiera się na kapitale, a więc na pieniądzu. Do niego dąży się w pierwszej kolejności. Prywatni przedsiębiorcy zatrudniając pracownika wymagają od niego jak najwięcej, bo to prowadzi do dużego zysku, korzyści materialnych. Z reguły nie zwraca się uwagi na to, czy dany pracownik ma rodzinę, z którą także chciałby spędzić czas. Gdy dla niej braknie czasu, bardzo często dochodzi do separacji, rozwodów, czyli do zerwania więzi międzyludzkich. Osamotniony człowiek może popaść w depresję czy w inne problemy psychiczne. Choroby związane z psychiką dotykają coraz więcej osób i nawet wyleczone, zostawiają duży ślad w życiu chorego. Co do pracy "u prywaciarza" , to bezsensem jest obowiązujący kodeks pracy. W Polsce został on wprowadzony w '74 i mimo, że później wprowadzono do niego pewne poprawki to i tak jest  wytworem poprzedniego ustroju, który z obecnym ma niewiele wspólnego. Ośmiogodzinny dzień pracy, przewidywany w polskim kodeksie pracy, z reguły nie jest przestrzegany w naszych firmach prywatnych. Jedynie w państwowych odłamach, tj. w policji czy w szpitalach nie jest on całkiem pozbawiony sensu. Jednakże tego rodzaju przedsiębiorstw jest z roku na rok coraz mniej.

Praca, jaką wykonuje coraz więcej osób, a więc biurowa, jest pracą bierną. Nie wykorzystujemy w niej fizycznej siły. A w związku z tym, że pracujemy coraz więcej, nie mamy czasu na rekreację. Brak ruchu niekorzystnie wpływa na nasze zdrowie. Nasz organizm jest coraz mniej wydolny, stajemy się otyli, miażdzyca naczyń krwionośnych dopada coraz większy odsetek społeczeństwa, co w końcu prowadzi do zawału lub wylewu i zwykle dopiero wtedy większość ludzi zaczyna dbać o siebie, ale jest to już trochę za późno.

Choroby cywilizacyjne

Problemy zdrowotne związane z układem krążenia są razem z nowotworami najpopularniejszymi chorobami cywilizacyjnymi. Jednak profilaktyka pomaga zmniejszyć występowanie tego typu schorzeń aż o 50%. Rzucenie palenia tytoniu gwałtownie wpływa na zminimalizowanie zachorowań na raka płuc, który jest najczęściej spotykanym nowotworem u osób palących. Z powodu chorób nowotworowych w Polsce umiera ćwierć populacji żyjącej z nowotworem złośliwym.

Uzależnienia i ich przyczyny

Alkoholizm jest zarówno skutkiem, jak i przyczyną patologii. Początku tego problemu należy w naszym kraju szukać w okresie staropolskim. Wtedy szlachta piła ogromne ilości trunków zawierających alkohol, co z czasem zmieniało się w uzależnienie.1d7d5c6a09204998557dff76a11769d5.jpg Lecz wówczas ten problem dotyczył tylko elitarnego grona. Wśród najniższej klasy społecznej, czyli u chłopów, zaczął on istnieć w okresie kiedy byliśmy pod zaborami. Głównie rozpijał rosyjski zaborca, który odmiennie niż pruski, upijał grupę chłopską, ponieważ wiedział, że człowiek upity jest szczęśliwy. Rosjanin, inaczej niż zachodni sąsiedzi, stawiał na rolnictwo. Chciał uniknąć buntów wśród najbiedniejszej klasy społecznej, co było przyczyną podawania etanolu chłopom. I tak ogromna część społeczeństwa ( na początku XIX w. w Polsce 8 na 10 osób mieszkało na wsi, z czego zdecydowana większość z nich była chłopami) narażała się na szkodliwe działanie alkoholu.

W dzisiejszym, szybkożyjącym świecie wielu ludzi pije, aby zapomnieć, choćby na moment o codziennych problemów. Stres związany z pracą jest jedną z przyczyn występowania alkoholizmu wśród tzw. inteligencji. Widać, że ten problem dotyka zarówno osoby stojące na niskim, jak i na wysokim szczeblu społecznym.

Połowa obecnych osiemnastolatków poznało już w przeszłości smak marihuany. Jest to najpowszechniejszy (fakt, że najmniej szkodliwy, bo tzw. lekki) narkotyk, którzy jest także jednym z najtańszych. Natomiast coraz więcej osób stosuje także cięższe używki, które zdecydowanie szybciej uzależniają i ich używanie niesie za sobą większe konsekwencje. Narkomani w większej części są osobami bogatymi, bo i narkotyki są drogie, lecz społeczeństwo bogaci się i samych uzależnionych jest więcej.

Ten ma mniej, tamten więcej

Kolejnym problemem są ogromne dysproporcje w róźnych kwestiach. I tak np. podczas gdy z głodu cierpi na codzień 800 mln osób, głównie w Afryce, w Stanach Zjednoczonych ponad 50% populacji dotyka nadwaga i otyłość. W czasie gdy Afrykanie umierają z braku pożywienia, wielcy tego świata radzą rolnikom, by ci orali swoje pola, ponieważ w danym roku ceny, np. pszenicy będą stosunkowo niskie.daf1681c0cfec785bbb07be842729b48.jpg

Natomiast jeśli chodzi o pieniądze to warto podać ciekawostkę, że 5 najbogatszych ludzi świata ma więcej na swoich kontach niż cała reszta osobników ludzkich na Ziemi. Rozwarstwowienie społeczeństwa jest niewątpliwym problemem naszego globu. Na szczęście wiele krajów to tzw. państwa opiekuńcze, które pomagają, wprowadzając zasiłki dla bezrobotnych i inne udogodnienia, biedniejszej warstwie społeczeństwa.

Jednostka a większość

Demokracja to ustrój królujący na świecie. Dzięki niemu teoretycznie na najważniejsze sprawy w danym kraju wpływ ma większość. Tak naprawdę większa grupa społeczna decyduje co ma prawo wystąpić w społeczeństwie, a co nie. Problemem jest to, że tę grupę tworzą osoby przeciętne, średnio inteligentne, które łatwo ulegają propagandzie mass mediów. One są powszechnie naszpikowane kiczem i banałem. Osoby, które w pewien sposób są inne od większości i które nie ulegają wpływom choćby telewizji, są odtrącane od większych grup społecznych, ponieważ myślą inaczej i dostrzegają niedoskonałości w kulturze masowej, która tak przemawia do przeciętnego człowieka. Nie można ukrywać, że taki system, pomimo swoich zalet, jest ogromnie nieprzyjazny dla skrajnych charakterów ludzkich. I dlatego prawdziwa sztuka nie jest doceniana tak jak być powinna. Obecny stan rzeczy powoduje, że mamy coraz więcej zwykłych roboli, którzy mają niską wiedzę ogólną, ale wpływają na rozwój gospodarki.

Fanatyzm i terroryzm

Wiele ludzi w obecnym świecie to fanatycy. Neonaziści, neofaszyści, radykalni wyznawcy islamu, czyli osoby, które noszą w sobie ideały nacjonalistyczne i rasistowskie oraz które błędnie rozumią wyznawaną religię. Dlatego dużo częściej  dochodzą nas słuchy o pobiciach na tle rasistowskim, ale największym problemem opisywanym w tym paragrafie jest terroryzm.

Największą i najbardziej szkodliwą organizacją terrorystyczną jest obecnie Al-kaida, a jej radykalnym przywódcą Osama bin Laden. Stworzona w 1988 roku przez Abdallaha Azzama, miała na początku przeciwstawić się radzieckiej napaści na Afganistan, ale z czasem jej głównym celem stał się szeroko pojmowany Zachód, głównie USA. To ta organizacja jest odpowiedzialna za zamach 11 września 2001 roku. Tak naprawdę to wydarzenia zapoczątkowało nową wojnę XXI w., już nie taką jak dwie wojny światowe czy zimna wojna, z terroryzmem. Dlatego teraz są takie kontrole na lotniskach i miejscach publicznych w których zwykle w jednej chwili jest duże skupisko ludności.

Technologia - dar czy przekleństwo?

Technologia jest nieodłącznym elementem naszego życia. Rano wstajemy obudzeni przez wcześniej ustawiony budzik, kontaktujemy się ze znajomymi z pracy za pomocą telefonu, sprawdzamy najświeższe wiadomości ze świata na popularnych serwisach internetowych. Internet bardzo zmienił dotychczasowe życie człowieka. Z wielu jego plusów, tj. z możliwości szybkiego sprawdzenia potrzebnych informacji, prognozy pogody, z kontaktu ze znajomymi, wyłania się też dużo minusów. Powoli stajemy się jednostkami aspołecznymi, które coraz mniej rozmawiają ze sobą w świecie rzeczywistym. Mówi się, że sieć jest naszym second life'em, ale w perspektywie czasu pierwszy wyraz tego wyrażenia może brzmieć first. Komputer a wraz z nim internet zabierają nam bardzo dużo czasu, który moglibyśmy spędzić w zupełnie inny sposób. Zatem, odejdź od komputera, omów się z kimś znajomym, najlepiej na wspólny meczyk w piłkę nożną, a wiele z tutaj opisanych problemów( zerwanie więzi społecznych, brak aktywności fizycznej, słabe zdrowie) nie będzie już tak ciążyć. No, dalej!