Funkcja przeliczalna, Liczbowego układu trójkowego.

Zastosowanie twierdzenia w działaniu ; Każda funkcja równoliczna jest funkcją przeliczalną i odwrotną.

Zastosowanie twierdzenia w działaniu ; Każda funkcja równoliczna jest funkcją przeliczalną i odwrotną.

 

Proszę korzystać z aktualizacji danych od 19/07/2013 r.
Klip Video dotyczący omówienia tematu funkcji odwrotnej, przeliczalnej i odwracalnej jest na

Video thumb

Działania z zastosowaniem twierdzenia w pliku :  Funkcje przeliczalne zbiorów dobrego porządku obliczone z funkcji równolicznych.

Funkcje, funkcji różnowartościowej są przeliczalne, równoliczne, odwrotne i odwracalne.
Z dowolnej funkcji równolicznej obliczymy zbiory rozłączne.

Uogólnienie definicji : Poprzez zamianę wartości przypisanych dla x i y dowolnej z par liczb występujących w uporządkowanych trójkach wszystkich ciągach liczbowych jedności funkcji równolicznej obliczymy inna funkcję równoliczną należącą do zbioru przeliczalnego.
Założenie: Każda z trzech liczb ciągu liczbowego jedności funkcji równolicznej jest elementem. Każdy ciąg liczbowy jedności w tabelach obliczeniowych, permutacji i kombinacji to punkt odcinka. Punkt odcinka to element zbioru.

Funkcja  równoliczna  f : ~(1x)
dla każdej cyfry ciągu liczbowego jedności należącej do f : ~(1x)  x = 1 ; y = 3

{{{1,2,3},{4,8,9},{5,6,7}},{{1,4,6},{2,7,9},{3,5,8}},{{1,5,9},{2,6,8},{3,4,7}},{{1,7,8},{2,4,5},{3,6,9}}} =

{{{1,2,4},{3,6,8},{5,7,9}},{{1,8,9},{2,3,5},{4,6,7}},{{1,3,7},{2,6,9},{4,5,8}},{{1,5,6},{2,7,8},{3,4,9}}} =

{{{1,2,5},{3,7,8},{4,6,9}},{{1,7,9},{2,3,4},{5,6,8}},{{1,3,6},{2,8,9},{4,5,7}},{{1,4,8},{2,6,7},{3,5,9}}} =

{{{1,2,6},{3,4,5},{7,8,9}},{{1,4,7},{2,3,8},{5,6,9}},{{1,3,9},{2,5,7},{4,6,8}},{{1,5,8},{2,4,9},{3,6,7}}} =

{{{1,2,7},{3,4,6},{5,8,9}},{{1,4,5},{2,3,9},{6,7,8}},{{1,3,8},{2,5,6},{4,7,9}},{{1,6,9},{2,4,8},{3,5,7}}} =

{{{1,2,8},{3,7,9},{4,5,6}},{{1,4,9},{2,3,6},{5,7,8}},{{1,3,5},{2,4,7},{6,8,9}},{{1,6,7},{2,5,9},{3,4,8}}} =

{{{1,2,9},{3,5,6},{4,7,8}},{{1,6,8},{2,3,7},{4,5,9}},{{1,3,4},{2,5,8},{6,7,9}},{{1,5,7},{2,4,6},{3,8,9}}} =

Funkcja  równoliczna  f : ~(2y)    x = 3 , y = 1

{{{3,2,1},{4,8,9},{5,6,7}},{{3,4,6},{2,7,9},{1,5,8}},{{3,5,9},{2,6,8},{1,4,7}},{{3,7,8},{2,4,5},{1,6,9}}} =

{{{3,2,4},{1,6,8},{5,7,9}},{{3,8,9},{2,1,5},{4,6,7}},{{3,1,7},{2,6,9},{4,5,8}},{{3,5,6},{2,7,8},{1,4,9}}} =

{{{3,2,5},{1,7,8},{4,6,9}},{{3,7,9},{2,1,4},{5,6,8}},{{3,1,6},{2,8,9},{4,5,7}},{{3,4,8},{2,6,7},{1,5,9}}} =

{{{3,2,6},{1,4,5},{7,8,9}},{{3,4,7},{2,1,8},{5,6,9}},{{3,1,9},{2,5,7},{4,6,8}},{{3,5,8},{2,4,9},{1,6,7}}} =

{{{3,2,7},{1,4,6},{5,8,9}},{{3,4,5},{2,1,9},{6,7,8}},{{3,1,8},{2,5,6},{4,7,9}},{{3,6,9},{2,4,8},{1,5,7}}} =

{{{3,2,8},{1,7,9},{4,5,6}},{{3,4,9},{2,1,6},{5,7,8}},{{3,1,5},{2,4,7},{6,8,9}},{{3,6,7},{2,5,9},{1,4,8}}} =

{{{3,2,9},{1,5,6},{4,7,8}},{{3,6,8},{2,1,7},{4,5,9}},{{3,1,4},{2,5,8},{6,7,9}},{{3,5,7},{2,4,6},{1,8,9}}} =

Po zamianie wartości przypisanych cyfrą należy je uporządkować w liczbach. Trzy liczby ciągu liczbowego jedności to trzy uporządkowane trójki podzbioru właściwego. Każdy z obliczonych ciągów liczbowych jedności funkcji równolicznej występuje w tabelach obliczeniowych permutacji i kombinacji.

{{{1,2,3},{4,8,9},{5,6,7}},{{3,4,6},{2,7,9},{1,5,8}},{{3,5,9},{2,6,8},{1,4,7}},{{3,7,8},{2,4,5},{1,6,9}}} =

{{{2,3,4},{1,6,8},{5,7,9}},{{3,8,9},{1,2,5},{4,6,7}},{{1,3,7},{2,6,9},{4,5,8}},{{3,5,6},{2,7,8},{1,4,9}}} =

{{{2,3,5},{1,7,8},{4,6,9}},{{3,7,9},{1,2,4},{5,6,8}},{{1,3,6},{2,8,9},{4,5,7}},{{3,4,8},{2,6,7},{1,5,9}}} =

{{{2,3,6},{1,4,5},{7,8,9}},{{3,4,7},{1,2,8},{5,6,9}},{{1,3,9},{2,5,7},{4,6,8}},{{3,5,8},{2,4,9},{1,6,7}}} =

{{{2,3,7},{1,4,6},{5,8,9}},{{3,4,5},{1,2,9},{6,7,8}},{{1,3,8},{2,5,6},{4,7,9}},{{3,6,9},{2,4,8},{1,5,7}}} =

{{{2,3,8},{1,7,9},{4,5,6}},{{3,4,9},{1,2,6},{5,7,8}},{{1,3,5},{2,4,7},{6,8,9}},{{3,6,7},{2,5,9},{1,4,8}}} =

{{{2,3,9},{1,5,6},{4,7,8}},{{3,6,8},{1,2,7},{4,5,9}},{{1,3,4},{2,5,8},{6,7,9}},{{3,5,7},{2,4,6},{1,8,9}}} =

Uporządkować liczby w ciągów liczbowych jedności.

 {{{1,2,3},{4,8,9},{5,6,7}},{{1,5,8},{2,7,9},{3,4,6}},{{1,4,7},{2,6,8},{3,5,9}},{{1,6,9},{2,4,5},{3,7,8}}} =

{{{1,6,8},{2,3,4},{5,7,9}},{{1,2,5},{3,8,9},{4,6,7}},{{1,3,7},{2,6,9},{4,5,8}},{{1,4,9},{2,7,8},{3,5,6}}} =

{{{1,7,8},{2,3,5},{4,6,9}},{{1,2,4},{3,7,9},{5,6,8}},{{1,3,6},{2,8,9},{4,5,7}},{{1,5,9},{2,6,7},{3,4,8}}} =

{{{1,4,5},{2,3,6},{7,8,9}},{{1,2,8},{3,4,7},{5,6,9}},{{1,3,9},{2,5,7},{4,6,8}},{{1,6,7},{2,4,9},{3,5,8}}} =

{{{1,4,6},{2,3,7},{5,8,9}},{{1,2,9},{3,4,5},{6,7,8}},{{1,3,8},{2,5,6},{4,7,9}},{{1,5,7},{2,4,8},{3,6,9}}} =

{{{1,7,9},{2,3,8},{4,5,6}},{{1,2,6},{3,4,9},{5,7,8}},{{1,3,5},{2,4,7},{6,8,9}},{{1,4,8},{2,5,9},{3,6,7}}} =

{{{1,5,6},{2,3,9},{4,7,8}},{{1,2,7},{3,6,8},{4,5,9}},{{1,3,4},{2,5,8},{6,7,9}},{{1,8,9},{2,4,6},{3,5,7}}} =

Uporządkować szeregi i kolumny funkcji. Pierwsza kolumna to podstawa obliczeniowa.

{ (1,2,3) , (1,2,4),…,(1,2,9)}

 {{{1,2,3},{4,8,9},{5,6,7}},{{1,5,8},{2,7,9},{3,4,6}},{{1,4,7},{2,6,8},{3,5,9}},{{1,6,9},{2,4,5},{3,7,8}}} =

{{{1,2,4},{3,7,9},{5,6,8}},{{1,7,8},{2,3,5},{4,6,9}},{{1,3,6},{2,8,9},{4,5,7}},{{1,5,9},{2,6,7},{3,4,8}}} =

{{{1,2,5},{3,8,9},{4,6,7}},{{1,6,8},{2,3,4},{5,7,9}},{{1,3,7},{2,6,9},{4,5,8}},{{1,4,9},{2,7,8},{3,5,6}}} =

{{{1,2,6},{3,4,9},{5,7,8}},{{1,7,9},{2,3,8},{4,5,6}},{{1,3,5},{2,4,7},{6,8,9}},{{1,4,8},{2,5,9},{3,6,7}}} =

{{{1,2,7},{3,6,8},{4,5,9}},{{1,5,6},{2,3,9},{4,7,8}},{{1,3,4},{2,5,8},{6,7,9}},{{1,8,9},{2,4,6},{3,5,7}}} =

{{{1,2,8},{3,4,7},{5,6,9}},{{1,4,5},{2,3,6},{7,8,9}},{{1,3,9},{2,5,7},{4,6,8}},{{1,6,7},{2,4,9},{3,5,8}}} =

{{{1,2,9},{3,4,5},{6,7,8}},{{1,4,6},{2,3,7},{5,8,9}},{{1,3,8},{2,5,6},{4,7,9}},{{1,5,7},{2,4,8},{3,6,9}}} =

Obliczyliśmy funkcję równoliczną f : ~(2y)  funkcji różnowartościowej, z funkcji równolicznej  f : ~ (1x) . Korzystając z właściwości funkcji równolicznej  ( x ~ y ) dla x = 1, y = 2 z dziedziny  obliczymy przeciwdziedzinę. Zamkniemy funkcję różnowartościową. Sprawdzanie zgodności obliczenia na trzech szeregach funkcji.

Elementem zbioru równolicznego jest funkcja równoliczna, funkcji równolicznej ciąg liczbowy jedności, ciągu liczbowego jedności cyfra, każdej z trzech liczb przedziału domkniętego

 

Źródło: http://www.eioba.pl/files/user3793/funkcja_przeliczalna.doc