Fryderyk Nietzsche o religii

Cytaty są kontrowersyjne - jednych rozbawią innych zniesmaczą ale każdego zmuszą do kilku przemyśleń na temat religii.

 

 1. Brzuch jest powodem, iż człowiek nie uznaje siebie tak łatwo za boga.

 2. Chrześcijanin jest tylko Żydem „wolniejszego” wyznania.

 3. Chrześcijaństwo pozbawiło nas żniwa kultury starożytnej, później znów pozbawiło nas żniwa kultury islamu.

 4. Dionizos przeciw Ukrzyżowanemu!

 5. Gdyby Bóg istotnie liczył się dla swych kapłanów wielokroć więcej od wartości doczesnych, nie zabiegaliby o nie aż tak łapczywie.

 6. Już samo słowo „chrześcijaństwo” jest nieporozumieniem – w istocie był tylko jeden chrześcijanin, który umarł na krzyżu.

 7. Żadna inna książka nie była chętniej czytana i żadna nie wyrządziła więcej zła.

  (o Biblii)

 8. Jest-że człowiek jeno omyłką Boga? Lub Bóg jeno omyłką człowieka?

 9. Wy, którzy nienawidzicie Żydów tak bardzo. Dlaczego zaadoptowaliście ich religię.

 10. Spacerek po schronisku dla obłąkanych pokazuje, iż sama wiara nie dowodzi niczego.

 11. Nie mogę uwierzyć w boga, który chce być chwalony cały czas.

 12. Ostatni Chrześcijanin umarł na krzyżu.

 13. Chrześcijaństwo, jak dotychczas, było największym nieszczęściem ludzkości.

 14. Bóg chrześcijański jest tak absurdalnym Bogiem, że powinien zostać zniesiony nawet jeśli istnieje.

 15. Gdyby Bóg, który zstapił na ziemię, zamiast kary, winę wziął na siebie - to byłoby dopiero rzeczą boską!

 16. Los chrześcijaństwa tkwi w konieczności, że wiara jego musiała sama stać się tak chora, niska i wulgarna, jak chore, niskie i wulgarne były potrzeby, które zadawalać miała.

 17. Nie to nas oddziela, że nie odnajdujemy Boga ani w dziejach, ani w przyrodzie, ani poza przyrodą – lecz że tego, co jako Bóg czczone było, nie odczuwamy jako „boskie”, lecz jako politowania godne, jako niedorzeczne, jako szkodliwe, nie tylko jako błąd, lecz jako zbrodnię względem życia...

 18. Odtąd wszystkie sprawy życia są tak urządzone, że kapłan jest wszędzie niezbędny; we wszystkich naturalnych zdarzeniach życiowych, przy urodzeniu, małżeństwie, chorobie, śmierci, nie mówiąc już o ofierze („wieczerzy”), zjawia się święty pasożyt, by je wynaturzyć: w jego języku „uświęcić”.

 19. Osoba wierząca nie jest w ogóle zdolna do tego, aby mieć sumienie w kwestii "prawdy" i "nieprawdy". Prawość w tym punkcie niechybnie doprowadziłaby do zakwestionowania tego, w co wierzy.

 20. Prawda nie ma żadnych bogów ponad sobą. Wiara w prawdę zaczyna się od zwątpienia we wszystkie prawdy, w które się uprzednio wierzyło.

 21. W co motłoch bez dowodów uwierzył, jakże byśmy to mogli dowodami obalić?

 22. W niebie brak wszystkich interesujących ludzi.

 23. Moralność to instynkt stadny w jednostce.

 24. Człowiek staje się ateistą, gdy poczuje się lepszy od Boga.

 25. Nie ma żadnych zjawisk moralnych - istnieje tylko moralna interpretacja zjawisk.

 26. Człowiek jest bardzo nieuczciwy wobec swego boga: jemu nie wolno grzeszyć.

 27. Zaprawdę, ludzie sami nadali sobie wszelkie swe zło i dobro. Zaprawdę, nie przejęli go, ani go nie znaleźli, nie spadło im też ono jako głos z nieba.

 28. Bóg jest martwy.

 29. Samolubstwo dostojnych jest stanem świętym.

 30. Pomarli bogowie wszyscy: niechże więc za wolą naszą nadczłowiek żyje.