Списък с различията спрямо обикновената фонетична подредба:


Букви:

X — (ю);

\ — (ь);

AltGr+I — (ѝ [за разлика от предишната версия тук е оправен проблемът с изкарването на знака за ударение отдясно на буквата при някои шрифтове).

 

Пунктуационни знаци:

Shift+- — ( — );

Shift+' — („);

Shift+\ — (“);

Shift+, — (\);

Shift+. — (…);

AltGr (Alt+Ctrl)+' — (‘ [отваряща единична кавичка, да не се бърка с апостроф]);

AltGr (Alt+Ctrl)+\ — (’).

 

 

Специални символи:

AltGr+/ — знак за ударение;

AltGr+N — №;

AltGr+B — непрекъсваем интервал;

AltGr+, — («);

AltGr+. — (»);

AltGr+~ — (◄);

AltGr+1 — (►);

AltGr+2 — (░);

AltGr+3 — (▒);

AltGr+4 — (▓);

AltGr+5 — (█);

AltGr+6 — (▄);

AltGr+7 — (¦);

AltGr+8 — (•);

AltGr+9 — (★);

AltGr+0 — (❋);

AltGr+- — (✓);

AltGr+= — (->).

 
Created: 03/11/2011
Visits: 7514
Online: 0