Fabuła rasa - Edward Stachura ... (2 #2)

Możecie się zmierzyć ze świetną literaturą polską dotyczącą Świadomości.

 

 

"Posłuchaj. Najsamprzód zauważ, że chcesz, że coś chcesz. Może to być coś, co uznajesz za bardzo ważne, za rzecz dla ciebie wręcz niezbędną lub coś, co uznajesz za mało ważne, za nieomal nic nie znaczący drobiazg (niemniej, zauważ, chcesz go). Po czym pochyl się -dogłębnie, ale swobodnie, luźno - nad tym czego chcesz i zapytaj siebie: dlaczego tego chcę? Szukasz odpowiedzi (w sobie oczywiście, nie poza sobą), odkrywasz ją i odpowiadasz sobie: chcę tego, dlatego że to i to. Nie zatrzymujesz się, nie poprzestajesz na tej odpowiedzi, lecz pytasz dalej: dlaczego chcę tego i tego? Szukasz w sobie, odkrywasz (zawsze odkryjesz, jeżeli wnikliwie w sobie rozejrzysz się) i odpowiadasz sobie: chcę tego i tego, dlatego że to i tamto. Pytasz dalej: dlaczego chcę tego i tamtego? Szukasz, odkrywasz, odpowiadasz: chcę tego i tamtego, dlatego że tamto i tamto. To szukanie nie jest szukaniem, żeby za wszelką cenę znaleźć odpowiedź na pytanie, bo wtedy nie jesteś swobodny, nie jesteś rozluźniony, jesteś skrępowany, zablokowany właśnie chęcią znalezienia odpowiedzi. To szukanie to pochylenie się nad sobą i w sobie: dogłębne i zarazem luźne, naturalne. To szukanie to po prostu bycie uważnym, nic więcej. Więc pytasz, jesteś uważny, to znaczy pozostajesz uważny (gdyż już postawić pytanie to być uważnym), odkrywasz i to odkrycie jest odpowiedzią na pytanie."

 

~

 

------------+------------
Fragment książki
"Fabuła rasa"
Edward Stachura
Wydawnictwo Pojezierze  - Olsztyn 1985

 

~

 

Fabuła rasa ...
Człowiek rodzi się z czystą drogą przed sobą, pustą fabułą swojego życia (fabula rasa).
W okresie dzieciństwa buduje sobie iluzję świata zewnętrznego (ego), wymyślone wyjaśnienie tego, co dociera do umysłu poprzez ciało i jego zmysły.
Potem budzi się Świadomość.
Człowiek może przenieść uwagę z ego na Świadomość ale zazwyczaj jest przywiązany do swojego pierwszego stworzenia (ego) i nie chce go porzucać.
Stachura porzucił ego. W książce "Fabuła rasa" pokazuje, tłumaczy, opisuje jak wygląda świat ego, świat iluzji i świat prawdziwy, świat Świadomości. Niestety, by ujrzeć, zrozumieć prawdziwy świat należy porzucić świat iluzji.

 

~