JustPaste.it

Entropia

Samobójstwo popełnione przez Ludwiga Boltzmanna zmieniło opinię fizyków na temat jego pracy dotyczącej entropii.

Samobójstwo popełnione przez Ludwiga Boltzmanna zmieniło opinię fizyków na temat jego pracy dotyczącej entropii.

 

...

Ludwig Boltzmann

 

Ludwig Boltzmann był znanym i uznanym fizykiem. Profesorem na kilku Uniwersytetach. Autorem wielu bardzo ważnych prac naukowych dotyczących różnych dziedzin fizyki teoretycznej i doświadczalnej.

 

Jego praca dotycząca termodynamiki spotkała się z miażdżącą krytyką. Wśród krytyków byli najważniejsi fizycy. Ludzie o wielkich nazwiskach i osiągnięciach. Autorytety.

 

 

Boltzmann bronił swoich tez. Stracił pracę. Stracił pozycję naukową. Stracił źródła dochodu. Zaszczuty przez środowisko popełnił samobójstwo.

 

 

Samobójstwo Boltzmanna spowodowało odwrócenie sytuacji. Powszechnie uznano, że twierdzenia zawarte w jego pracy są genialne i zaprzestano z nimi dyskutować.

 

Kto miał rację w tym sporze?

Wg. mnie – obie strony

 

Boltzmann stwierdził, że wszystkie układy fizyczne dążą do najbardziej prawdopodobnego równomiernego rozkładu energii.

 

Słynny wzór : - S = k x ln(W)

 

 

 

Ale …

Wzrost entropii nie jest jedynym powszechnie obserwowanym zjawiskiem w tej dziedzinie.

Wszyscy wiemy, że zachodzi zjawisko przeciwne. W wielu obszarach komplikacja struktur narasta. Organizmy żywe są przykładem struktur skrajnie nieprawdopodobnych, a mimo to jak najbardziej realnych.

 

 

Gdy byłem na studiach, nie wykładano jeszcze teorii chaosu deterministycznego. Ta teoria właśnie powstawała i większość prac była utajniana. Teoria chaosu jest przydatna w meteorologii. Wtedy, w latach 60-tych i 70-tych uważano, że pogoda może być wykorzystywana jako broń.

 

 

W latach 80-tych odtajniono główne prace dotyczące chaosu.

 

 

 

 

 

W przyrodzie istnieją równocześnie dwa zjawiska.

 

1) Wzrost entropii, czyli dążenie do maksymalnie równomiernego rozkładu energii. - Stanu „najbardziej prawdopodobnego”.

2) Powszechne dążenie do ewolucyjnej komplikacji struktur. - Stanu coraz bardziej nieprawdopodobnego.

 

Istnieją dwa dążenia w przeciwnych kierunkach. W termodynamice jest analogicznie jak elektrostatyce, gdzie ładunki elektryczne mogą odpychać się lub przyciągać. W zależności o tego, czy są dodatnie, czy ujemne.

 

 

 

Ta oczywista prawda z wielką trudnością dociera zarówno do społeczeństwa profanów jak i do fizyków naukowców.

 

 

 

Adam Jezierski

 

...