EM posiada rezonans magnetyczny o działaniu regeneracyjnym i wzmac. organizm

    Woda jest nośnikiem, przenoszącym tak zwaną informację o życiu. Przekazanie informacji odbywa się w ten sposób, że każda cząsteczka wody jest dwubiegunowa, a więc posiada dwa bieguny - dodatni i ujemny - i działa w sposób zbliżony do taśmy magnetycznej. Każda informacja dotycząca życia posiada szczególny rezonans magnetyczny i właśnie on jest magnetycznie zapisywany w cząsteczkach wody. Wiadomo, że wszelka materia posiada własny, charakterystyczny rezonans magnetyczny. Rezonans magnetyczny jest wysyłany w sposób najskuteczniejszy wtedy, gdy substancja, od której pochodzi, jest czysta. Woda absorbuje rezonans magnetyczny substancji, z którymi się styka i przenosi go na inne
substancje.

   Istnieją dwa rodzaje rezonansu magnetycznego: rezonans magnetyczny o dodatnim i pożytecznym działaniu dla życia i rezonans nie posiadający takich właściwości. Nie jest to jedyny aktywny czynnik. Nawet jeśli rezonans magnetyczny danej substancji jest naturalnie dodatni i pożyteczny, istnieje możliwość niedokładnego przekazania go, jeśli powstaną jakieś przeszkody. Te przeszkody mogą być pojedynczej albo dwojakiej natury. Z jednej strony sama substancja może utrudniać właściwe przenoszenie i/lub woda jako nośnik może być zanieczyszczona.

   W tym miejscu należy powiedzieć o radioaktywności, która jest klasycznym przykładem na utrudnianie właściwego przeniesienia informacji. Jeśli struktura atomu danej substancji jest sztucznie zrujnowana - co ma miejsce w przypadku rozszczepienia jądra atomowego - to zniekształcony jest jej rezonans magnetyczny. Substancje znajdujące się w tym stanie powodują uwalnianie dużej ilości aktywnego tlenu, tj.wolnych rodników, a te mają własności podobne do właściwości promieniowania ultrafioletowego. Wolne rodniki są absolutnie niezbędne dla wszystkiego, co żyje - o czym już wcześniej pisałem. Jednak występując w nadmiernej ilości są przyczyną choroby każdego rodzaju. Najczęstszą przeszkodą dla normalnego rezonansu magnetycznego materii jest utlenianie. Całkowita utrata prawidłowego i dokładnego rezonansu magnetycznego danej substancji następuje wówczas, gdy rozpada się ona na zupełnie utlenione substancje. Substancja może wypromieniowywać swój własny, dobry rezonans tylko wtedy, kiedy jest absolutnie czysta. Przyczyną używania w półprzewodnikach substancji, takich jak krzem, jest to, że dzięki nim można rozpoznać jakość i trwałość innych substancji, które to cechy można rozpoznać na podstawie stopnia ich utlenienia. Jeśli chcielibyśmy scharakteryzować i zachować istotne właściwości wszystkiego, co żywe i materii, to musimy wzmocnić i udoskonalić ich zdolność do opierania się utlenianiu.

   Woda jest nośnikiem, który przejmuje i przekazuje dalej rezonans magnetyczny materii. W tym celu potrzebna jest jej niepłynna forma. Funkcję tę równie dobrze spełnia w postaci pary. W tym stanie, jak zawsze zresztą, woda absorbuje magnetyczny rezonans. Można powiedzieć, że woda jak taśma magnetyczna zapisuje rezonans magnetyczny innych substancji i w ten sposób absorbuje właściwości innych substancji, sama je przejmuje - można by rzec „małpuje" - i przekazuje jako swoje własne. Także zanieczyszczona woda przechodzi proces transformacji i zachowuje gorzki smak, nawet po destylacji, tzn. po przejściu w stan pary i skondensowaniu w specjalny sposób i po odstawieniu na pewien czas. Można to wyjaśnić w ten sposób, że woda zatrzymuje informacje zanieczyszczonych substancji w swojej strukturze cząsteczkowej, tak że ich właściwości ciągle są widoczne, nawet jeśli woda wielokrotnie zmieniła formę. Z pomocą szeregu procesów woda może być oczyszczona z tych zniekształcających i zanieczyszczających informacji, np. przez działanie wysokim napięciem i napromieniowanie długimi falami promieniowania podczerwonego, przez intensywne działanie polem magnetycznym, przez jonizację w procesie elektrolizy. W sposób naturalny woda traci błędną informację przez wzniesienie do wyższych warstw atmosfery w postaci pary wodnej, gdzie jest oczyszczana przez promienie słoneczne. To stwierdzenie wymaga uzupełnienia. Zanieczyszczenie wyższych warstw atmosfery jest tak duże, że często czysta, niezanieczyszczona woda przez dostanie się do atmosfery stamtąd pobiera szkodliwe informacje i w tym stanie wraca na ziemię w postaci deszczu, a zatem dowodzi istniejącego zanieczyszczenia. Ponieważ zanieczyszczenie na ziemi dodatkowo się zwiększa przez zanieczyszczenie istniejące w wyższych warstwach atmosfery, oznacza to, że problem z zanieczyszczeniem wody jest bardzo poważny.

   Ceramika EM posiada niezwykłą zdolność do usuwania z wody każdego rodzaju informacji. Ceramika ma naturalną właściwość powodowania wymiany jonów i promieniowania podczerwonego o długich falach, usuwania informacji z cząsteczek wody i przywracania oryginalnego stanu czystości. Ma ponadto niezwykłą zdolność antyutleniania, tzn. nie tylko potrafi zapobiegać utlenianiu, lecz nawet cofnąć proces udeniania, do którego doszło. Jednocześnie jest w stanie przywracać substancjom pierwotny, dobry rezonans magnetyczny, tj. przeprowadzać proces regeneracji. W tej kombinacji ceramika EM może zatem poprowadzić wszelkie procesy życiowe i każdąmaterię w kierunku regeneracji.

   Ceramika EM stanowi nośnik, przez który informacja EM wypalona w glinie jest przenoszona na wodę. Przez wypalenie informacja nie ulega uszkodzeniu. Jest to dowód na fakt, że szkodliwe mikroorganizmy- szkodliwe przez to, że majązdolność utleniania - nie przetrwająprocesu wypalania w wysokiej temperaturze. Stąd wypalanie jest gwarancją tego, że przy życiu pozostanąjedynie mikroorganizmy korzystne dla człowieka i wyższych form zwierzęcych. Z tego wynika, że rezonans magnetyczny pochodzący od ceramiki EM może mieć tylko zbawienny wpływ na przyrodę.

 

 

b1baf7090912956471f9139028ccaade.jpg Teuro Higa

EM-x:

6691b0768a53731b7a1aa0b7e87fd6d1.jpg ffe5279b7427fd0cc4c5f10c7e15fb0b.jpgd37c2b8732cb3a5a3e516fb0a59f3e1d.jpg3faea1079e4573d6a5571614d1e96ead.jpg7f053f2d0240026209ff187797f5f1c4.jpg

 

Autor: Teuro Higa