Ekologia a gospodarka

Ekologia dla biznesu | Biznes dla ekologii

 

b8f78986ac122b389d5fd149d1fcc143.jpg Szybki rozwój przemysłu w wielu gałęziach gospodarki nie zawsze idzie w parze z zachowaniem otaczającego nas środowiska naturalnego.

Najlepszym przykładem jest budowa autostrad czy obwodnic, w tym przypadku można powiedzieć, że ekologia kosztuje i to ogromne pieniądze, zarówno społeczeństwo jak przedsiębiorców.

Czy jest tak trudno znaleźć konsensus, aby się porozumieć, by obszary chronione w ramach Europejskiego Programu Natura 2000 mogły być tak wyznaczone, w konsultacji zarówno z społeczeństwem jak i grupą ekspertów oraz ekologów, by nie odstraszać inwestorów i zarazem nie ingerowały w tak znacznym stopniu w środowisko naturalne?

Największy problem w tym, że wcześniej zapisane na papierze określone tereny, nie zawsze odpowiadają rzeczywistości, wyznaczono je bowiem odgórnie, bez inwentaryzacji w terenie.

Do końca  2008 roku rząd miał czas na właściwe i ostatecznie tym razem zarejestrowanie w Unii obszarów chronionych w Sieci Ekologicznej Natura 2000.

Miejmy nadzieję, że tym razem będzie to zrobione właściwie, w zgodzie ze środowiskiem i akceptacją społeczną.

 ecoportal.com.pl, Julian Z Pankiewicz