Jezuici....gestapo kościoła katolickiego II

Edmund Paris w swojej książce "Tajna historia Jezuitów"Pisze ze organizacja SS byla wzorowna na tym zakonie.Heinrika Himmlera Hitler nazywał swoim Ignacym Loyolą.

 

W wiekowych "utarczkach" których celem było znalezienie odpowiedzi
i udowodnienie kto reprezentuje boga na ziemi i kto posiada władzę
do dysponowania łaskami bożymi, w wieku XV wykrystalizowały się
dwa główne ugrupowania.
Jedni to katolicy świecie przekonani, że namiestnikiem boga jest papież
ze swoim dworem rezydującym w Watykanie.
Drugim to wszelcy przeciwnicy katolickich twierdzeń o posiadaniu
prawa własności dysponowania bogiem jako ich prywatna własnością
pod ogólną nazwą Reformacja.
Z upływem wieków szala posiadania racji przechylała się w jedną
to w druga stronę.
...
W extremalnych przypadkach papieze, aby nadać sobie wladzę absolutną
i nieograniczoną, tworzyli prawa w których stwierdzali, że człowiek nie może
dostąpić łaski boskiej z pominięciem papieża.
Co oznaczło, że bezpośrednia modlitwa do boga mijała się z celem.
Papież był ważnieszy niz bóg i kontrolował wszelkie drogi do boga i Chrystusa.
Takie poczynania napotykały na coraz wiekszy opór tych którzy uważali
że wywyższanie się papieży ponad majestat boga jest świętokradzctwem
i należy przeciwstawić się temu w każy dostępny sposób.
W extremalnych przypadkach reformacja nazywała papieży antychrystami,
i reprezentami diabła na ziemi.
Jeden z najlepszych sprzedawców odpustów za grzechy(powrócę do niego)
Niejaki Tecel... w natchnionym ślinotoku powiedział
"Pan Bóg nasz, nie jest już więcej Bogiem, albowiem wszelką moc swą złożył on w ręce papieża"
...
Kropla która dopełniła kielich goryczy była decyzja papieża leon X który w roku 1518 wydał bulle nakazującą sprzedawania odpustów w celu zebrania środków na dokończenie budowy świątyni dla izraelskiego rybaka Piotra w Rzymie.
Na budowe ktorej wydali juz 40 ton złota ktore dostarczyli Portugalczycy od wymordowanych ludow w Ameryce południowej.
Ludzie ktorzy zachowali odrobine przyzwoitości widzieli w akcie sprzedaży
odpustów szalbierstwo i nadużywanie imienia boga który, wedlug nich,
nie mia nic wspólnego z kupczeniem i bogaceniem się kleru w ten przewrotny sposób.
...
"W całych Niemczech panowało naonczas między ludem wielkie wzruszenie. Kościół urządził na całej ziemi ogromny targ.
Handlarze jeździli po kraju w wspaniałym powozie, obok tegoż postępowało trzech jezdnych na koniach, za nimi liczna szła służba, a wszystko to z ogromnym przepychem i rozrzutnością. 
Gdy się pochód do jakiegoś zbliżał miasta, to wysyłano posłańca do rady miejskiej, a ten przyszedłszy powiedział: "Łaska Pana Boga i Ojca Świętego jest u bram miasta". 
...
Pewien dziejopis powiada, że ani samego Pana Boga nie można by z większą podejmować okazałością
Jeden szczególnie mężczyzna zwracał przy tych sprzedażach na siebie w nadzwyczajnej mierze uwagę widzów; był to prawie ten zakonnik, który krzyż czerwony nosił. On w ogóle najgłówniejszą odgrywał przy tym rolę. Z ubioru dominikanin umiał on sobie z nadzwyczajną postępować zuchwałością.
Głos miał dźwięczny i lubo już 63 liczył lata, wyglądał on jeszcze bardzo tęgi i silny.
Byl to syn pewnego lipskiego zlotnika (wspomniany) Tetzel
...
A oto słowa Tetzela przy pomocyh których  uwodził gawiedź i sprzedąjac odpusty wypełniał kasę kościoła.
...
"O wy niewieściuchy; wy się zgoła bydłu równacie! Tak obfitą podaje się wam łaskę, a wy jej poznać nie chcecie. Oto, ze wszech stron otwiera się wam niebo. Czy nie chcesz wejść od razu? Kiedyż tedy wejdziesz? Tyleż to dusz teraz wykupić masz sposobność! Człowiecze twardego i obojętnego serca! Za dwanaście groszy możesz ojca twego wybawić z czyśćca, a ty jednak wahasz się niewdzięczniku! Ja będę usprawiedliwiony w dzień sądu Bożego, lecz wy podwójna poniesiecie karę, żeście tak wielkim wzgardzili zbawieniem. Ja powiadam tobie, choćbyś tylko jedną miał suknię, to zewlecz i sprzedaj ją, byłeś tylko łaski tej dostąpił. Pan Bóg nasz, nie jest już więcej Bogiem, albowiem wszelką moc swą złożył on w ręce papieża".
Potem innej jeszcze użył broni i rzekł: "Wiecie, dlaczego pan nasz tak wielką rozdziela łaskę? Trzeba w Rzymie odbudować rozpadający się kościół Piotra i Pawła, aby nie było równego mu na ziemi. W nim spoczywają kości świętych apostołów Piotra i Pawła i wielu innych męczenników. Święte ciała te wydane są niestety z powodu obecnego stanu kościoła na poniewierkę, przesuwają tam i z powrotem. Wystawione są na powódź, na błoto i poniewieranie; z powodu deszczu i gradu przechodzą w stan zgnilizny. Czyż długo jeszcze święte popioły te w błocie i pohańbieniu walać się mają"
...
Reakcje społeczeństwa wyraził Luther tymi słowy......
Tak sprzykrzył się krajom niemieckim do ostateczności haniebny ten handel. 
"Oszustwa tych rzymskich łotrów" — powiada Luter — "nie były już dłużej do wytrzymania".
A jednak nie znalazł się ani jeden biskup, ani jeden teolog, który by odważył się wystąpić przeciwko szalbierstwu i oszustwom ich. Umysły niemało były zaniepokojone. Wyglądano niecierpliwie na wszystkie strony, czy nie ześle Pan Bóg skądś człowieka, który by dla wykonania tak koniecznie potrzebnego dzieła w dostateczną uzbrojony był siłę. Ale znikąd nie pojawiał się mąż, na którego przyjście powszechnie czekano.
31.X. 1517 Luter przybija swoje 95 tez na drzwiach kosciola zamkowego w Wittenberdze.
Kilka z nich zwraca sie przeciwko sprzedawanym odpustom a mianowicie.....
 Teza 43 ...Należy nauczać chrześcijan, że lepiej wspierać ubogich lub pomagać potrzebującym, niż kupować odpusty.
teza 45....Należy nauczać chrześcijan, że ten, kto bliźniego widzi w niedoli, a mimo to kupuje odpust, nie zyskuje odpustu papieskiego, ale ściąga na siebie gniew Boży.
...
Obie strony powoływały się na biblię która z powodu sporów i osobistego
tlumaczenia jej zasad "Stała się najbardziej naznaczona krwią księgą
wszechczasów w historii ludzkości"
 Kiedy z powodu zachłanności spowodowanej sprzedażą odpustów szala  
racji zaczeła się przechylać na stronę Reformacji
papież uznał, że nadszedł czas na działanie w postaci kontrreformacji.
Kontrreformacja była rzymskim spiskiem wymierzonym w reformację.
To co się potem stało było otwarciem pikielnych czeluści.
Zawiązano najbardziej ohydne i nikczemne stowarzyszenie jakie 
kiedykolwiek powstało.
...
W roku 1540 papiez Paweł lll załozył nowy zakon którego celem było zwalczanie
lub obalenie reformacji.
Reformacja zmierzała do możliwości porozumienia się człowieka z bogiem bez pośrednictwa z kapłanem.
Temu Rzym przeciwstawił się bo to pozbawiało go władzy na światem.
Nowy zakon został stworzony jako paramilitarna organizacja i dlatego papież
powierzyl jej przywodctwo hiszpanskiemu dowódcy Ignacemu Loyoly.
Nowy zakon otrzymań nazwę Jezuici.
Ich obowiązkiem było nawracanie "braci odłączonych" tj.protestatnów
na łono matki kościołów a w praktyce na katolicyzm.
W osiągnięciu swych celów Jezuici używali wszelkich dostępnych metod
które prowadziły do celu a tym bylo podporzadkowanie wszystkich odlamow religii papiezowi w Rzymie
Cel uswiecal wszelkie srodki, a tymi byly:
Szpiegowanie, inflyrtacja,morderstwa, bezpodstawne oskarzenia niewinnych a nawet rewolucje.
...
Szkody społeczne dokonywane przez Jezuitow spowodowały,
ze w okresie od 1555 do 1931 roku Jezuici zostali wyrzuceni
z 83 krajów świata  a ich działalność została zakazana.
John Adams w liście do Jeffersona powiedzial "jeśli kiedykolwiek istniała grupa ludzi zasługująca na wieczne potępienie i piekło to jest to zgrupowanie Loyoly.
To Jezuici stoją za morderstwem Abrahama Lincolna bo on zawalczal ich na rowni
z rewoltujacym południem.
...

 

Abraham Lincoln powiedzial "nie walcze tylko przeciwko poludniowi
ale bardziej przeciw papiezowi i jego krwawym Jezuitom przeciwko ktorym musimy sie bronic
bo to jest zgrupowanie mordercow, i  przestepców których celem
jest podporządkowanie świata papieżowi..!!!!...
...
Nowicjusz zakonu musi robic wszysko, aby niszczyc wszelki opor przeciw papieskiej wladzy.
A oto przyklad przysiegi ktora musial skladac nowicjusz zakonu.!!!!!!
...
"Ponadto przysięgam i oświadczam, że będę prowadził niezmordowaną wojną,
w ukryciu lub otwarcie, przeciwko wszystkim heretykom i liberałom
aby ich wyniszczyć na całej ziemi.
Jesli nie będzie to możliwe otwarcie uzyje trucizny, pchniecie sztyletem,
udusze sznurem zgodnie z rozkazem jaki otrzymam od wyslannika papieskiego.
Po otrzymaniu przysiegi wyslannik papieza mowil do zaprzysiezonego
"Idz zatem i wez caly swiat w posiadanie papieza"
"Ten kto nie uzna jego reprezentacji chrystusa na ziemi niech bedzie przęklety
i wytępiony"
...
Oblicza sie, ze tylko w wieku XVI Jezuici zamordowali 900.000
protestanckich meczennikow wiary.
Najokrutniejszym czynem byla tzw. Noc sw. Bartlomieja 1572 kiedy zamordowano
od 70 do 100.000 protestatntow.
W 1685 Krol za namowa swojego spowiednika Jezuity Piere Lasher odwolal edykt Nantejski ktory chronil prawa protestatntow.
Odwolanie prawa chroniacego protestatntow czynilo, ze protentatyzm stal sie nielegalny co spowodowalo wymordowanie dalszych pol miliona protestantow.
Z powodu okropnosci ktore dokonywali Jezuici
Papiez Klemens 14-ty zawiesil zakon w rok 1773 nieodwolalnym dekretem
a podpisujac bulle napisal "własnie podpisałem swój wyrok śmierci"
Zmarł rok później na skutek trucizny i mówiono, że umierał w okrutnych cierpieniach.
...
Jednak dla Rzymu prawdziwą warownię reformacji stanowiła Anglia.
Jezuici ponad 25 razy próbowali zamachu na zycie Elzbiety I
Uważali, że obalenie protestantyzmu w Anglii spowoduje jego upadek
na całym świecie.
Mimo wysiłków zlikwidowania zakonu Jezuitów przez możnych tego
świata zakon rósł w potęgę nie majacą odpowiednika w historii ludzkości.
Nawet w wieku XX pisarz Edmund Paris w swojej książce "Tajna historia Jezuitów"
wykazuje jaki  wplyw na Hitlera mial zakon Jezuitow.
Pisze m.in. ze organizacja SS byla wzorowna na tym zakonie.
Heinrika Himmlera Hitler nazywał swoim Ignacym Loyolą.
...
Kiedy w 1945r  zmarł Hitler Jezuici ogłosili:
"Adolf  Hitler, syn kościoła katolickiego zmarł w obronie chrześcijaństwa.
Nie jesteśmy w stanie znaleźć słów  w rozpaczy z powodu jego śmierci.
Po jego szczątkach pozostanie moralnie zwycięzka postać"
W swej książce Edmund Paris pisze:
"Ta mowa pogrzebowa jest głosem stolicy Apostolskiej wygłoszonym
nad trumną i dziełem największego mordercy w historii ludzkości
którego dzieło wymordowania milionow ludzi Rzym błogoslawił
i wyrażał żal, że zmarł niedoprowadzając dzieła do końca.
Tym dzielem byla obrona katolocyzmu przed komunizmem
powstalym w ZSSR, ktorego kk sie przestraszyl.
...
Ludzkości udało się pokonać i zabronić działalności faszystów którzy
swa organizację zbudowali na podstawie zakonu Jezuitow.
Ale pierwowzór nazistów, a tym jest zakon Jezuitow, oraz jego zleceniodawcy
a tymi są papieże i ich organizacja koscioła katolickiego
dziala, i jeśli to możliwe rośnie w siłę bez jakiejkolwwiek kontroli
człowieka i oczywiście żadnego boga.