Jak mała Żydowska sekta stała się największą religią świata II

Za życia Jezusa Petrus zajmował szczególne miejsce wśród jego uczniów.
Jego właściwe imę było Simon i był tylko zwykłym rybakiem.
Przybrane imię -Petrus- (z greckiego: skała) otrzymał kiedy Jezus powiedzial do niego: 
Na tobie (skale) zbuduję swój kościół.
Od tego czasu Simon otrzymał imię Petrus/skała.
Jako dowód wyróźnienia Jezus wręczył Petrusowi klucze do królestwa niebieskiego.
Na załączonym malowidle czytający mogą widzieć ...potężne klucze do nieba
w jego prawej ręce !
Mimo jego szczególnego stanowiska Jezus mianował jednak Jacuba, który był 
jego braten, lub kuzynem, na stanowisko lidera pierwszego zgromadzenia 
chrzecijan w Jerozolimie.
Wówczas chrześcijaństwo nie było jeszcze widziane jako nowa relgia, 
a było raczej traktowane jako odłam judaizmu.

 

Członkowie judaizmu tradycyjnego traktowali sektę Jezusa jako fałszywą naukę 
i prześladowali ją.
Jeden który wyróżniał się w prześladowaniu sekty Jezusa nazywał się Saul.
Saul pochodził z Tarsos (obecnie leży w Turcji) był faryzeuszem i posiadał 
rzymskie obywatelstwo.
Według przypowieści Saul będąc w drodze do Damaskus w celu aresztowania zwolenniów Jezusa
zobaczył promień światła z nieba, i usłyszał głos który mówił:
"Saul, Saul dlaczego prześladujesz mnie?"
Kiedy zrozumiał, że to Jezus mówi do niego pozwolił się ochrzcić, przyjął rzymskie imię Paulus,
i stał się gorącym zwolennikiem Jezusa.

 

Już w początkach chrześcijaństwa wystąpily odmienne zdania na temat zawartości oraz celu do którego
zmierzało chrześcijaństwo.
Ugrupownie w Jerozolimie identyfikowało się w dalszym ciągu jako Żydzi, 
i jako tacy uwazali, że członkowie muszą być obrzezani i stosować 
-mosaiska- (orygi.)  reguły czystości jako warunek przynależności 
do ugrupowania chrześcijan.
Natomiast Paul i Barnabas uważali, że chrześcijaństwo było otwarte dla wszystkich 
którzy pozwolili się ochrzcić.  

 

Paul w jednym ze swoich listów pisał: "Teraz nikt nie jest Żydem, Grekiem, niewolnikiem, wolnym,
mężczyzną czy  kobietą. Wszyscy są jedym w Jezusie"
Linia Paulusa zwyciężyła na spotkaniu apostolskim w Jerusalem około roku 50.
W początkach chrześcijaństwo rozprzestrzeniało się na środkowym wschodzie 
oraz Grecji.
Ale w miarę upływu czasu na chrześcijaństwo przechodzili ludzie którzy 
nie byli Żydami.
Paulus i Petrus podróżowali pomiędzy miastami, osadami i głosili nową religię.
Czynili to również pisząc listy do nowopowstałych ugrupowń, aby chwalić Jezusa.
Z centrum chrześcijaństwa jakim bylo Jerusalem nowa religia przenosiła 
się do innych ośrodków wschdniej części Imperium Rzymu jak: Antiokia, Efosos, Korint, Aleksandria.
Z tych miast nowa religia dotarła do .....Rzymu !!! 

 

cdn