Golgota

to miejsce pochówku Adama i Ewy. Tam zamęczono Syna Bożego Jezusa Chrystusa. Udział w cierpieniu miał Ojciec Bóg, Duch Święty i Maryja Wpółodkupicielka naszych grzesznych Dusz

to miejsce pochówku Adama i Ewy. Tam zamęczono Syna Bożego Jezusa Chrystusa. Udział w cierpieniu miał Ojciec Bóg, Duch Święty i Maryja Wpółodkupicielka naszych grzesznych Dusz

 

Największym wrogiem wiecznej egzystencji jest pycha. To ona spowodowała bunt Lucyfera, pierworodnego

syna Bożego.

Jak syn marnotrawny z połową aniołów został wygnany z nieba po walce o władzę.

Zbudował cywilizacyjny system, który  walczy z prawdą objawiona przez Boga.

System miało zwieńczyć NWO i synkretyczna religia wspólna dla wszystkich wierzących w transcendencję.

Walka z tym systemem, bez Boga w Trójcy, to kopanie się z koniem i jego intelektualnym osłami.

Najskuteczniejsza w tej walce jest szczera modlitwa płynąca z głębi duszy oddająca swą wolę Bogu.

Ten akt chrześcijanina umożliwia Mu optymalne działanie w naszym imieniu tu na Ziemi.

Akt ofiarowania wolnej woli należy odnawiać codziennie, bo po obudzenia ze snu, wolna wola wraca

do nas i znowu w modlitwie Ojcze nasz mamy co ofiarować Bogu.

Męczeństwo Jezusa, Króla Wszechświata, dało Mu psychiczny komfort i boski monopol zbawiania z łaski

tych co się ukorzą, żyją w łasce uświęcającej zgodnie z sakramentami, miłosiernie wybaczają bliżnim,

kochają i modlą się za swoich nieprzyjaciół.

Daje to Jezusowi  druzgocącą przewagę nad fanatykami, dewotami i wielkimi tego świata. 

Klasyk, kto będzie zbawiony,  to zbawienie zbója z sąsiedniego krzyża. Ten drugi świadomie unosząc

się pychą odrzucił pokorę i zbawienie choć i jego grzechy odkupił Jezus. 

To przykład postaw na małym sądzie Jezusa, po śmierci ciała, gdy wybieramy niebo albo piekło. 

Sprawiedliwi, co to nie zabijają i nie gwałcą i nie kradną, co nie kochają bliznich i Boga w Trójcy jedynego

czasem trafiają do czyśćca. 

Bóg w Trójcy to Bóg Stworzyciel. Jest Ojcem wszystkich ludzkich dusz. W innych religiach nie jest

uczczony bo odrzucają dogmat o Trójcy albo bóstwo Jezusa. Czyli jako ludzie mamy Jednego Boga Ojca

ale wierzymy w swoich fałszywych bogów jak muzułmanie, buddyści, hindusi itp.

Pierwsze spotkanie z Trójcą miał Abraham co opisał w swojej księdze Mojżesz

Rdz 18, 1-2 – Abraham „Pan ukazał się Abrahamowi pod dębami Mamre, gdy ten siedział u wejścia do

namiotu w najgorętszej porze dnia. Abraham, spojrzawszy, dostrzegł trzech ludzi naprzeciw siebie.

Ujrzawszy ich, podążył od wejścia do namiotu na ich spotkanie”.

Fałszywy ekumenizm uważa, że islam czci tego samego Boga, co katolicy, żydzi, protestanci i

prawosławni,. że odkupienie wszystkich grzechów tego świata, to automatyczne zbawienie wszystkich,

bez względu na wyznanie.

Czasem religia to tylko korumpowanie ofiarami złych demonów, by te nie atakowały ofiarodawców,

ale innych współwyznawców, sąsiadów, nieprzyjaciół.

Czyściec to nie zbawienie tylko poczekalnia do zbawienia, dla sprawiedliwych.

Usiłowanie zohydzenia Bogu Jego stworzenia jakim jest człowiek i sprowokowanie Go do fajerwerków

rodem z apokalipsy i filmów katastroficznych, to niewykonalne zadanie, bo Bóg stworzył nas dzieci Boże

i Jego dziedziców na Swój obraz i podobieństwo.

Bóg jest Miłością i sprawiedliwością. By zadośćuczynić sprawiedliwości potrzebna jest ofiara.

Rozumią to tylko Katolicy kościoła Rzymsko Katolickiego. 

Dlatego są niszczeni i mordowani przez sługi szatana i piekła, by nic nie mogło uratować grzeszników.

Pobyt duszy ludzkiej na ziemi w ludzkim ciele to jak dożywocie w celi więziennej. 

To jak żerowanie gąsienicy, która nie wie, że może dzięki łasce wiary stać się motylem żyjącym

w królestwie Jezusa już tu na ziemi, uwolniona od potrzeb zmysłów i gadżetów tego świata.

Łaska wiary to dar widzenia oczami duszy, że stworzenie, to hologram mający imitować 16 miliardowy

wszechświat, powstały według religii "teorii ewolucji" z niczego, którą porzucił nawet jej twórca Darwin.

Racjonalizm i poprawność polityczna obowiązująca także w nauce, mediach, kulturze,  zniewala intelekt

pysznych, kierujących się manią wielkości, chciwości pogardy dla słabszych.

Modlitwa dla nich to infantylizm ciemnego ludu. Bóg to genialny intelekt który można tylko przypisać osobie

To Bóg w trzech osobach, tworzących mentalna jedność w działaniu. Po inkarnacji Syna w łonie

Maryji Dziewicy, "pierwsze in Vitro", doświadczając jej miłości uczcił ją stając się Miłością.

Dlatego Jezus odkupił wszystkie grzechy świata od alfy do omegi. Pragnie jako Trójca zbawić wszystkie

dusze, ale większość z nich z ignorancji, pychy i własnego osądu, nie prosi o miłosierdzie, lecz z fałszywej

dumy, dobrowolnie wybiera piekło. 

Bóg mógłby w krótkim czasie dzięki Aniołom Stróżom nawrócić każdego człowieka pozwalając im na

konwersację.

Tylko Bóg i Anioł Stróż zna nasze myśli. Szatan może je tylko podrzucać w formie epitetów, przekleństw

i głupich pomysłów prowadzących do grzechu, przestępstw itp. 

Zamiast pogardy dla człowieka, szatan uczy nieświadomie, gardzić grzechem, tym co uwierzyli, co jest

przepustka do nieba i uświęceniem duszy.

Dlatego grzech jest tylko pomocą naukową w systemie doświadczania duszy i dowodem na istnienie

wolnej  woli, która jest solą w oku wszelkich dyktatorów, despotów i tyranów.

Łaska wiary to pokój duszy uwolnionej od pożądań i pragnień.

Bojażń Boża to nie lęk, tylko obawa, by swoim życie nie obrażać Boga i Jego przykazań.

Modlę się o uratowanie wszystkich dusz. Jest to apel do nieskończonego poczucia humoru Boga

by Ten z niego korzystał. Przykład biblijny na poczucie humoru z prorokiem Jonaszem

"Jonasza połknęła wielka ryba i wypluła na plaży. Gdy nie chciał iść do Niniwy i wylegiwał się pod krzakiem

gorczycy.  Bóg  posłał robaczka, by ten podgryzł korzeń krzaku i ten usechł i tak robaczek ocalił

Niniwę i jej mieszkańców przed losem Sodomy i Gomory"

Śmiech to broń masowego rażenia. Można nim zdołować każdego trolla na eioba.

pozdrowienia

Swistak