Bóg

Naplujcie mi w twarz a pokocham was jeszcze bardziej, podepczcie moją godność a poproszę o więcej. Świecie cały, duży i mały, głupi i mądry, prosty i złożony KOCHAM CIĘ !!!

 

0ad20c8be0a6c02cbc2b1c991cbecfcd.jpg

Ten wiersz jest pewnego rodzaju podziękowaniem dla Księdza, kapłana, który wprowadził w moje życie światło, zaledwie małą iskierkę poruszającą góry i rozstępującą morze.

Bardzo wielu ludzi czytając ten artykuł poprostu go nie zrozumie, jednym uchem wleci a drugim wyleci. Ale te słowa dają wiele do myślenia, bowiem mają poruszyć góry.

Otóż kochani, wiele rzeczy, jak się wydaje zbędnych, niezrozumiałych, pomijanych ma głębie, za nimi kryje się ogrom doświadczeń, wiedzy - mądrości.

 

 

9b5cf73ac309134f63e343df703a5ffa.gif

 

 

 

 

ARS

 

Bóg

 

Bóg mi cierpieniem wiedzy,

Bóg mi ogniem gorącym,

Bóg mi miłością nieskończoną,

Bóg mi nektarem najznakomitszym,

 

 

 

 

Bóg mi Alfą i Omegą,

Bóg mi opoką i kłodą pod nogi,

Bóg mi mną i Tobą,

Bóg mi pyłkiem wszechświata,

 

Bóg mi dobrem i złem,

Bóg mi prostotą i złożonością,

 

 

 

Bóg mi słowem przemilczanym,

Bóg mi wzrokiem opuszczonym,

 

 

 

Bóg mi dźwiękiem pierwszym,

 

Bóg mi myślą porzuconą,

Bóg mi muzyką duszy i grzmotem ciała,

 

 

Bóg mi mądrością między wierszami,

Bóg mi wiarą bezwzględną,

 

 

Bóg mi przejściem i celem,

Bóg mi pustym słowem i zamkniętym uczuciem w okowach wylanego atramentu,

Bóg mi zwątpieniem trwałym i światłem białym,

 

 

 

 

Bóg mi Prawdą.

 

 

 

Bóg mi nie dobrem, lecz miłością-tą prawdziwą,

Bóg mi nie wartością, lecz miłością wieczną,

Bóg mi miłością, nie słowem niepojętym, lecz miłością,

Bóg mi miłością, nie wzorem pomijanym, lecz miłością,

Bóg mi miłością, nie pustką, lecz miłością-samym Bogiem.

 

 

Bóg mi mądrością smutną, bo niezrozumiałą.

Bóg mi Chrystusową wodą i krwią.

Bóg mi wzrokiem patrzącym przed siebie.

 

 

Miłość mi nie słowem napisanym, lecz istotą żywą.