Dziesięć przykazań ANNO DOMINI MMXIV

Bóg modernizuje swoje przykazania !

 

 
 

Bóg zmodyfikował swoje 10 przykazań dopasowując je do wydarzeń obecnych.

Anno Domini MMXIV

 

 

Przykazania obowiązują głównie księży katolickich !
 
 
1) Nie będziesz miał arcybiskupów cudzych.......przed Episkopatem !
 
 
2) Nie będziesz wzywał biskupa swego nadaremno.........informując go o ostatnich
mowach Franciszka, bo te powodują u Jego Świątobliwości Biskupa ból zębów !
 

 

3) Pamiętaj, abyś dzień swięty swięcił .......twoim kropidłem!
Jeśli wykonujesz nim czynności rytmiczne to możesz przyśpiewywać
..........O When the saint..........go marchin ......in........
 

 

4) Czcij ojca i matkę swoją........rozważ jednak ten delikatny balans pomiędzy ojcem i matką,
bo to może być ten zwodny gender  czyhający  na twoją nieśmiertelną duszę.
 

 

5) Nie zabijaj ...........deskami drzwi twojej plebanii przed umierającym bezdomnym.
Jesli jednak umrze, to wnieś ciało do kaplicy i odpraw mszę uroczystą.
 

 

6) Nie cudzołóż,.....jeśli jednak to robisz, to zobowiąż bliźniego do zachowania waszego zbliżenia
jako tajemnicę spowiedzi swiętej ! Musimy tak czynić, bo prasa i internet nas ......prasują.
 

 

7) Nie kradnij..........dając cokolwiek Owsiakowi, bo to grzech ciężki !

 

 
8) Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu,........
pamiętaj jednak, że ksiądz Lemański nie jest twoim bliźnim
 
9) Nie pożądaj żony bliźniego swego .......jej mąż nie jest chroniony !!

 

10) Przykazanie dziesiąte nie było nigdy realizowane, bo przy jego realizacji
Swięty Kościół Katolicki przestałby istnieć.
Zachowuj się więc tradycyjnie tzn. bierz co się da, ile się da, i komu się da.
Jeśli grzesznik ośmieli się protestować, to natychmiast, oskarż go o atak
na Święty Kościół, Wartości Chrześcijańskie oraz Ojczyznę.
Po takiej ripoście grzesznikowi rura zmięknie, i odda ci wszystko co chcesz,
ku chwale Świętego Kościoła oraz dobrobycie jego bogobojnych kapłanów

 

Pozostaję z wami..............BÓG