Dziennikarstwo z mistrzem

Chcecie się dowiedzieć, jak patrzy na dziennikarstwo Ryszard Kapuściński. Czym według niego jest ta profesja? Co to znaczy być prawdziwym dziennikarzem? To zachęcam do lektury.

 

„Dziennikarstwo to nie jest zawód dla cyników”- Ryszard Kapuściński

Ryszard Kapuściński to niewątpliwie wielki pisarz,dziennikarz i reporter. Człowiek, który dla tych właśnie gatunków dziennikarstwa zrobił bardzo wiele. Ponieważ oprócz znanego na całym świecie nazwiska zostawił swój warsztat pracy, swoje książki, reportaże, artykuły, zdjęcia, wspomnienia. Swoje dzieło życia. Swoją pasję pisania.

„W moim życiu wspomina mistrz spotkałem wielkich, cudownych dziennikarzy z różnych krajów i epok. Żaden z nich nie był cynikiem. Wprost przeciwnie, byli to ludzie, którzy bardzo szanowali własną pracę i traktowali ją bardzo poważnie; można powiedzieć- bardzo ludzcy ludzie”.

Zdaniem Kapuścińskiego dziennikarstwo nie jest zawodem dla cyników. Ponieważ cynicy są nieludzcy. Ta postawa według mistrza oddala nas od naszego zawodu. Oddala nas od ludzi i prawdziwego życia. Od problemów i istotnych spraw. Czyli od tego, co jest sednem dziennikarstwa i reportażu. 

Bowiem prawdziwi dziennikarze pracują z ludźmi, próbują zrozumieć ich życie, historię, ich emocje, uczucia, myśli. Żyją życiem swoich bohaterów. Ich problemami, Ciągle badają i odkrywają otaczającą ich rzeczywistość.

„Źródłem dziennikarskiego poznania uważa Kapuściński, są zazwyczaj inni. To inni nami kierują, przedstawiają nam swoje opinie, dla nas interpretują świat, który staramy się zrozumieć i opisać”.

Jego zdaniem „Wszystkie problemy związane z naszym zawodem, wartościami, jakie wyznajemy, z naszym twórczym charakterem, pozostają niezmienne. Jakiekolwiek odkrycie czy rozwój techniczny mogą przyjść nam z pomocą, ale nie mogą zająć miejsca i istoty naszej pracy, naszego poświęcenia, naszych studiów, naszych studiów, naszych odkryć czy poszukiwań”.

Według niego profesję dziennikarską charakteryzują trzy ważne czynniki tj. chęć poświęcenia części nas samych, nieustanne pogłębianie wiedzy oraz nietraktowanie jej jako sposobu na zrobienie fortuny. Dlatego dobrym dziennikarzem dla niego jest ten, kto hołduje tym właśnie wartościom. 

Odnosząc się do tego mistrz wskazuje, że dziennikarstwo to bardzo wymagający zawód, któremu dziennikarz musi poświęcić całą swoją energię, czas i uwagę. Samego siebie. Ponieważ dziennikarzem jest się przez 24 godziny na dobę. 

Dlatego jego zdaniem „Nie możemy po prostu zamknąć biura o czwartej po południu i zająć się innymi sprawami. Jest to praca, która wypełnia całe nasze życie”.

Nie można inaczej uprawiać tego zawodu, niż poświęcić mu się bez reszty. Każdej chwili życia. Bowiem bez pełnego zaangażowania i oddania nie można być dobrym w tym co się robi. Nie można być dobrym dziennikarzem. 

Według mistrza „Dziennikarstwo można praktykować w pełnej formie na kilku różnych poziomach. Na poziomie twórczym, jak to się dzieje w przypadku 99 procent dziennikarzy, ich praca nie różni się wiele od zwyczajnej pracy szewca czy ogrodnika.”

Drugi poziom dziennikarstwa to poziom kreacyjny, który wyróżnia się przede wszystkim tym, że podczas swojej pracy dziennikarz wkłada w nią cząstkę własnej osobowości i ambicji. Wymaga on zaangażowania całej duszy dziennikarza, poświęcenia i czasu.

W dziennikarskim fachu ważne jest zdaniem mistrza nieustanne pogłębianie wiedzy, uczenie się, poszerzanie horyzontów. Same zdolności nie wystarczą. 

 „Ciągła nauka i aktualizowanie wiedzy według Kapuścińskiego to conditio sine qua non”.

Kapuściński zwraca uwagę, że dziennikarstwo to nie jest zawód dla tych, którzy chcą dużo zarabiać. Ponieważ początkujący dziennikarze zdaniem mistrza są ubodzy, pracują za małe pieniądze i dopiero z wiekiem awansują.

Dlatego też dziennikarstwo to profesja dla ambitnych, twórczych i trzeźwo myślących ludzi. I wymaga od człowieka pasji, serca, duszy, wyobraźni. Co oznacza, że dziennikarze nie mogą bać się wyzwań, ciężkiej pracy, wytrwałości.

Ich praca będzie nagrodzona przez czytelników, widzów i słuchaczy, którzy swoich ulubieńców znają i cenią. 

Zdaniem Kapuścińskiego „Oni są uczciwymi ludźmi, którzy doceniają wartość naszej pracy i bardzo szybko zaczynają ją kojarzyć z naszym imieniem, wiedzą, że od tego imienia otrzymają dobry produkt. To jest moment, w którym człowiek przeistacza się w dziennikarza z ustabilizowaną pozycją.”

Zatem do piór dziennikarze.

Źródło:

Ryszard Kapuściński- „Rozmowy o dziennikarstwie”