Do młodych Polaków

Podczas wizyty u znajomych z Miechowa, którzy mają kontakty z Krakowem, stwierdzili oni z satysfakcją, że Polska obecna to rosyjsko-niemieckie kondominium pod żydowskim zarządem.

 

Polska to rosyjsko-niemieckie kondominium pod żydowskim zarządem

 

Podczas wakacyjnej wizyty u znajomych z Miechowa (woj. małopolskie) gospodarze, którzy mają silne kontakty z Krakowem, stwierdzili z satysfakcją, że Polska obecna to  rosyjsko-niemieckie kondominium pod żydowskim zarządem.

Z tej obecnej Polski uciekają w świat przed wyzyskiem młodzi Polacy, a w to miejsce przyjeżdżają Ukraińcy, Hindusi, Pakistańczycy, Chińczycy, Wietnamczycy, Grecy, Hiszpanie, Portugalczycy szukając tu szansy na pracę, biznes i lepsze życie. Obcokrajowcy przywożą ze sobą swoją organizację, kapitał i swoją kulturę, która wzbogaca polski folklor na razie miejski. W Programie Partii Dekalogu, który piszę od prawie dwudziestu lat, przewidywałem taką sytuację, co więcej, wychodziłem jej naprzeciw sugerując, że  gwałtowny napływ obcokrajowców do Polski jest realizacją głównego postulatu Konstytucji 3 Maja, która wzywała obcokrajowców do wolnego osiedlania się w Polsce. Trzeba było 300 lat oczekiwania, aż ten postulat zacznie się realizować.

Zamysł osiemnastowiecznej rdzennie polskiej elity powoli się realizuje i polscy Żydzi powoli zostają zmuszani do pracy dla azjatyckich kapitalistów Chińczyków, Hindusów, Japończyków, którzy dzięki posiadanym kapitałom ze swych ludnych krajów, zaczynają dominować biznesowo w Polsce. Tak to powoli to  rosyjsko-niemieckie kondominium pod żydowskim zarządem przekształca się w otwarty na światową kulturę kraj, do którego będą mogli wrócić bezpiecznie wygnani przez żydokomunę dawni Polacy.

Od prawie dwudziestu lat nawołuję do polsko-żydowskiego pojednania tłumacząc, że przez 1000 lat współżycia oba narody

mieszały się genetycznie oraz asymilowały swoje obyczaje i stworzyły unikalną polsko-żydowską kulturę, do której obecnie chętnie przyłączają się inne narody, widząc gościnność Polaków.

Trzeba być pewnym, że polscy Żydzi zostaną współgospodarzami Polski, jeżeli pogodzą się z Polakami i pomogą przywrócić Polsce dawną świetność. Inaczej w napływającym do Polski obcym etnicznie żywiole stracą znaczenie nie tylko polityczne ale także ekonomiczne.

I to będzie kres rosyjsko-niemieckiego kondominium pod żydowskim zarządem, które być może przekształci się w Polskę, której plan zarysowałem w Programie Partii Dekalogu dostępnym na portalu Eioba i w mojej książce zatytułowanej HISTORIA NATURALNA I ZMIANY KLIMATU dostępnej na portalu Researchgate.

Jakuszowice, 18 Sierpnia 2017 roku, 5:45             Bogdan Góralski