Dlaczego trafiają na niewłaściwych partnerów?

Wiele książek i publikacji poświęconych jest tematyce łączenia się ludzi w pary, miłości, rozpadanie związków i nienawiści. Prawie wszyscy zastanawiają się dla czego, skoro było tak dobrze - skończyło się z tragicznym lub niesmacznym akordem. Jak do tej pory nikt w sposób sensowny nie potrafił wyjaśnić mechanizmów powodujących trwanie lub rozpad związku.

Z reguły obciąża się jednego lub obu partnerów zasługą za trwanie bądź winą za rozkład. Jest to jakby drobna cząstka prawdy, gdyż człowiek nie jest samodzielną i wyizolowaną komórką lecz tkwi w jednym wielkim organizmie jakim jest społeczeństwo, a to można z kolei porównać do organu w ciele człowieka.

Tak jak każda komórka i każdy organ musi współdziałać z innymi i podlegać ich wpływom gdyż inaczej organizm uległby samozagładzie. Normalną rzeczą jest że jedne komórki łączą się ze sobą inne obumierają jeszcze inne się rodzą - samo życie. Ale zdarzenia te nie przebiegają przypadkowo - wszystko jest podyktowane mechanizmem przyczynowo - skutkowym. Człowiek w czasie swego istnienia obserwował przyrodę i ludzi, wyciągał wnioski wreszcie odkrył tajemnicę, w jaki sposób natura funkcjonuje, kierując między innymi ludźmi i społeczeństwami. Poznanie i zastosowanie tego kodu umożliwia człowiekowi unikanie wielu pomyłek i racjonalne kierowanie swoim życiem.

W tej publikacji chciałbym Państwa zapoznać tylko z niewielkim wycinkiem rozbudowanego systemu zwanego Prawami Natury. Ale już ten niewielki fragment ułatwi z pewnością kontakty międzyludzkie i wzajemne dopasowanie się.

W przyrodzie istnieją dwie przeciwstawne siły: męska i żeńską aktywna i pasywna, plus i minus, siły te objawiają się we wszystkim co tylko istnieje we wszechświecie. Zakwalifikowanie człowieka rzeczy lub zjawiska do tego schematu zależy tylko od punktu odniesienia, jest to tzw. prawo względności powszechne w przyrodzie. Np. Ania jest aktywna jeśli ją porównamy do Basi ale jest pasywna w stosunku do Magdy. Ponadto należałoby sprecyzować do czego odnosi się wyżej wspomniana cecha ale będzie to wynikało już przy głębszej analizie stosunków międzyludzkich.

Jak zapewne Państwo pamiętają ze szkoły, plus z minusem przyciągają się, a ładunki jednoimienne odpychają się. Zasada ta funkcjonuje wszędzie, na wszystkich płaszczyznach bytu również i w sferze partnerskiej. Zgodnie z powyższym kobieta i mężczyzna powinni się stale przyciągać. Jednak życie wykazuje że siła tego oddziaływania jest różna w relacji mężczyzna - kobieta, poza tym zmienia się w czasie a często występuje odpychanie. Otóż trzeba sobie uzmysłowić iż organizm jest strukturą złożoną i skomplikowaną składającą się z olbrzymiej ilości plusów i minusów, które podczas funkcjonowania neutralizują się, zmieniają swoją biegunowość, podlegając cały czas promieniowaniu kosmicznemu oraz wpływowi najbliższego otoczenia.

Te „plusy i minusy" to nic innego tylko nasze cechy charakteru, predyspozycje, nawyki itp., które pod wpływem czynników zewnętrznych uaktywniają się bądź też pasywnieją. Powodują to wpływy naturalne jak również i sztuczne.

Mogą one być świadome lub nie świadome, mogą oddziaływać na intelekt bądź też na psychikę poprzez zmysły lub pośrednio przez bioplazmę. Z wpływami tymi oraz skutkami będę Państwa zaznajamiał w kolejnych publikacjach, a w tej zapoznam z systemem zgodności partnerskiej na podstawie przynależności osobnika do jednego ze znaków zodiaku pod jakim się urodził. Tradycyjne podejście zasadzało się właśnie na podziale znaków zodiaku na aktywne i pasywne co było ogromnym uproszczeniem i wprowadzeniem w błąd np. tradycyjnie Koziorożec jest w kwadraturze do Wagi i nie ma porozumienia a tymczasem Koziorożec jest aktywny w sferze organizacyjnej ale jest pasywny w sferze przetwarzania informacji. W relacjach z Wagą wystąpi konflikt i w jednej i w drugiej sferze ale nie jest to konflikt przyrodniczy tylko mentalny. Po prostu siła pasywna musi się poddać aktywnej, gdyż inaczej wystąpią nieporozumienia.

Tak więc Waga powinna być podległa organizacyjnie Koziorożcowi, natomiast Koziorożec powinien podporządkować się i przyjąć do wiadomości iż Waga szybciej myśli i wyciąga słuszniejsze wnioski, nawiązuje szybko kontakty i wiedzie prym w dyplomacji. Przy rozpatrywaniu zależności należy uwzględniać poziom wiadomości i wykształcenia, ale nie ma on żadnego wpływu na funkcjonowanie cech i predyspozycji. Każdy z ludzi przynależący do jakiegoś znaku zodiaku jest w czymś lepszy czyli bardziej aktywny a w innej dziedzinie gorszy czyli bardziej pasywny. Cechy te uwzględniłem w opisie zamieszczonym poniżej łącznie z tabelką porozumienia pomiędzy znakami zodiaku czyli Główny kierunek działania

Baran - wykonawstwo czynu konkretnego
np. walka, przemieszczanie towarów, sadzenie drzew itp.

Byk - zabezpieczenie, przechowywanie, gospodarowanie materią grubą tzw. posiadacz
np. bank, ziemia, magazyn

Bliźnięta - przechowywanie i przekaż informacji praktycznej
np. dziennikarz, nauczyciel

Rak - przechowywanie i zabezpieczanie konkretnych uczuć
np. domatorstwo, kronika, pamiątkarstwo

Lew - organizator czynu konkretnego
np. stanowiska kierownicze przywódcze, reprezentacyjne

Panna - przetwarzanie i porządkowanie materii drobnej
np. gotowanie, sprzątanie przetwórstwo spożywcze i chemiczne

Waga - przetwarzanie idei w informację, nawiązywanie kontaktów harmonijnych
np. artyzm, pisarstwo

Skorpion - konkretyzacja i sterowanie uczuciami i emocjami
np. policjant, psychoanalityk

Strzelec - teoretyk czynu konkretnego
np. planowanie tras wycieczkowych, imprez rozrywkowych

Koziorożec - organizator przetwarzania i porządkowania materii i prawa
np. właściciel zakładu rzemieślniczego, planista w przedsiębiorstwie, technolog

Wodnik - twórca i propagator idei
np. anarchista, rewolucjonista, agitator, kolporter

Ryby - inspirator uczuć altruistycznych
np. inspirator utworzenia Domu Dziecka, Domu Późnej Starości

BARAN – aktywność, ruch, potrzeba, sukces, parcie do przodu, prostoduszność, szczerość, szybkość, krótkodystansowiec, konkurencja, niecierpliwość, potrzeba pokonywania przeszkód

BYK – dbałość o posiadanie, moje jest najważniejsze, gromadzenie, ogradzanie, zmysłowość, upartość, powolność, opieszałość, podkreślenie swojego trudu i wysiłku, dbanie o komfort.

BLIŹNIĘTA – potrzeba aktywnej komunikacji, ruch, ekspresja, pośpiech, gadatliwość, ciekawość, brak konkretów, brak pamięci długotrwałej, wpływowość, potrzeba ciągłych zmian, brak stabilności

RAK – silna potrzeba bezpieczeństwa, duże przywiązanie do rodziny, tradycji, potrzeba dużo uczuć, wrażliwość, empatia, przytulność, lubi przytulność, małe pomieszczenia, półmrok.

LEW – duma, pycha, silna potrzeba bycia docenionym, zauważonym, chwalonym, zarozumiałość, brak samokrytycyzmu, szczodrość, łaskawość, lubi luksus.

PANNA - Krytyka, uporządkowanie, dokładność, dbałość o zdrowie, pracowitość, dociekliwość, logiczne i trzeźwe myślenie, opanowanie, spokój, drobiazgowość, naukowiec, zdolności manualne, pedantyczność, spostrzegają z satysfakcją potknięcia innych, kontrola techniczna

WAGA - Dbałość o urodę, estetyka i higiena, optymizm, wdzięk osobisty, spokój, poczucie sprawiedliwości, artyzm, piękno, uprzyjemniane życia innym, lubi podróże, nieodpowiedzialność, lekkomyślność, pogoń za przyjemnościami, rozrzutność, szybkie zrażanie się trudnościami.

SKORPION - Seks, dotrzymywanie tajemnicy, zdecydowanie, energiczni i nieufni, dowcip i ironia, potrzebują motywacji i jasnego celu w życiu, bystrość i spostrzegawczość, wszechstronność, autorytatywni lubią niebezpieczeństwa i trudy, pamiętliwość, mściwość.

STRZELEC - Szczerość, radość życia, optymizm, koleżeńskość, wielkoduszność, łatwość nawiązywania kontaktów, podróżnicy, społecznicy, towarzyskość, otwartość i przestrzeń.

KOZIOROŻEC - Odpowiedzialność, wytrwałość, uczciwość, pracowitość, ambicja, konsekwentne postępowanie, cierpliwi, autorytatywni, prawomyślni

WODNIK - Ekscentryczność, wolność osobista, niekonwencjonalność, przyjacielskość, udzielanie rady i pomocy z dobrej woli, inteligencja, dociekliwość.

RYBY - Wrażliwość na krzywdę i nieszczęście, intuicja, pobłażliwość i wybaczanie (dla tego cierpią), lubią estetykę.

Posługiwanie się tabelką porozumienia partnerskiego polega na porównaniu swoich aktywnych cech z cechami aktywnymi partnera wyciągnięciu wniosków, kto w czym powinien wieźć prym a jeśli są jakieś cechy wspólne aktywne należy pójść na kompromis lub omijać drażliwe tematy czy dziedziny w których porozumienie wynosi 10-20 %. Np. jesteś Byk a Twój partner Lwem z tabelki wynika iż porozumienie jest tylko 10 %, ale jeśli zrozumiecie oboje że w gromadzeniu dóbr materialnych i zabezpieczaniu mienia Byk ma grać pierwsze skrzypce ale z kolei Lew potrzebuje oprawy aby błyszczeć oraz lubi być szczodry i ustala wspólnie jakiego rzędu kwoty mogą pójść na te cele — to w tym zakresie porozumienie może okazać się możliwe. Gorzej będzie z porozumieniem w zakresie lenistwa (śmiesznie to brzmi i aktywność w lenistwie !) ponieważ oboje jesteście w tej sferze aktywni i będą na tym tle ciągłe nieporozumienia chyba że to sobie uświadomicie i pójdziecie na ustępstwa odnośnie obowiązków i wypoczynku. Na to potrzeba jednak dużo rozmów i wyjaśnień i to z logiczną argumentacją nie zaś z nerwami i zawziętością. Do porozumiewania się pomiędzy ludźmi służy intelekt wyrażany najczęściej za pomocą mowy lub pisania. Rzadziej stosowane są inne formy porozumienia typu malarstwo, muzyka, wróżb, śpiew, czy pismo obrazkowe. Są to prymitywne i nie precyzyjne formy porozumienia pozostałość po czasach gdy, intelekt, logika i słowo nie było jeszcze w pełni wykształcone aby oddać w sposób precyzyjny treść przekazu. Poprzez muzykę czy obraz, człowiek przekazuje swoje wnętrze, to co go gryzie, niepokoi lub cieszy. Odczytywanie natomiast i odbiór jest bardzo różny u różnych ludzi i wywołujących najrozmaitsze reakcje psychiczne. Proszę sobie wyobrazić przekaz informacji z Rady Ministrów na temat podwyżki cen na benzynę i wyrażone jest to za pomocą muzyki. Przede wszystkim należałoby stworzyć alfabet muzyczny, nauczyć wszystkich reagowania na różne dźwięki itd. ale moi drodzy zjechalibyśmy do poziomu zwierząt porozumiewając się za pomocą dźwięków, zapachów, ruchów itp.

Dla zabawy i rozrywki można oczywiście i takimi formami się zajmować, ale na litość Boską nie wymagajcie od swojego partnera(ki) aby domyślał się co chciałeś/aś przekazać mu za pomocą dźwięku, westchnienia miny, telepatii itp. Wychodzą z tego często śmieszne i tragiczne pretensje, rozbijające trwałość porozumienia partnerskiego.Np. mężczyzna siedzi nad obiadem myśląc w danej chwili nad tym jak go szef wyrzucił z gabinetu, ma strasznie nie zadowoloną minę - kobieta obserwując go myśli „ale skopałam obiad, musi mu bardzo nie smakować". Stąd już tylko krok do sprzeczki, zakończonej kłótnią cichymi dniami itd.

Po to wykształciliśmy mowę na drodze ewolucji oraz pismo aby jak najprecyzyjniej się porozumiewać i należy tę umiejętność rozwijać, a odczucia i intuicje mężczyzny pełnią wyłącznie rolę pomocniczą gdyż te niosą informacje ogólne dotyczące wielu spraw a nie tej jednej konkretnej o którą nam chodzi. To jest dopiero początek porozumienia gdyż prócz surowego intelektu potrzebna jest miłość, uczucie aby porozumienie zaistniało.

Jeśli na partnerze będziemy usiłowali coś wymóc na zasadzie siły, nakazu, łub zakazu to będzie to tylko przemoc nigdy porozumienie.Informacja choćby najbardziej niewygodna dla partnera jeśli jest przekazana z miłością i uczuciem zaowocuje porozumieniem i odwzajemnioną miłością.

Generalizując sprawę porozumienie zależy przede wszystkim od intelektu połączonego z miłością.

TABELA POROZUMIENIA PARTNERSKIEGO

DANE W %

137fb81bf96709713301316c47b36631.jpg

Stopniując skuteczność porozumienia, w następnej kolejności idzie porozumienie poprzez działanie pojedyncze lub wspólne, dalej poprzez zabawę oraz religię.

LUB

  1. Intelekt z miłością
  2. Działanie
  3. Zabawa
  4. Religia i światopogląd
  5. Dyscypliną przymus, prawo
  6. Rewolucyjne przemiany, awantury
  7. Wyobrażeń, strachu, lęku
  8. Głębokich, niszczących transformacji przeobrażeń (bicie używanie siły fizycznej)

UWAGA:

Dla ludzi lub społeczeństw prymitywnych możliwość jakiegokolwiek porozumienia przybiera odwrotną kolejność.

Czyli inaczej jeśli przez rozum, przez logiczną argumentację nie można się z Tobą dogadać to pozostaje tylko przemoc lub zgodnie z punktami.

Należy jeszcze zrozumieć iż w tych samych dziedzinach czy cechach życia nie będzie zrozumienia między znakami pomimo że postępowanie, efekt będzie podobny np. Strzelec będzie wielkoduszny z powodu optymizmu jaki go przepełnia, a Ryby będą pobłażliwe i wyrozumiałe ale z litości, co będzie bardziej zrozumiałe dla Lwa którego wielkoduszność ma podłoże w dumie: „Będę dl niego wyrozumiały i wielkoduszny jeśli uzna moją wielkość, moją władzę, mogę się nad nim jedynie litować iż nie jest taki doskonały jak ja" stąd porozumienie w tej sprawie pomiędzy Strzelcem a Rybami jest 10 % pomiędzy Rybami a Lwem 20 % a pomiędzy Lwem a Strzelcem 90 % (gdyż nie ma w tej relacji pesymizmu i energia jest skierowana jest w tym samym kierunku).

Ponadto należy wziąć pod uwagę że jeśli ogólne porozumienie oscyluje w granicach 10-20 % to są to trudne związki i trzeba dużego samozaparcia bądź uległości jednego z partnerów aby związek przez długi czas się utrzymał.

Jeszcze wiele sposobów decyduje o trwałości powiązań lub ich braku, ale ja chciałbym zwrócić uwagę na dwa:

  1. Znak graniczny
  2. Ascendent

 

ZAKOŃCZENIE

Pomimo iż system wydaje się być lekko skomplikowany to i tak nie oddaje w całości, złożoności układów partnerskich.

Jest to ogólny zarys, tak jak wcześniej wspomniałem ułatwiający współżycie z innymi, jednakże gwarancją jakby prawidłowego funkcjonowania dwojga ludzi ze sobą jest ich poziom samoświadomości i fachowa indywidualna porada astrologa mającego dokładne dane zainteresowanych stron.
Ponieważ indywidualne porady są bardzo pracochłonne oraz kosztowne postaram się w miarę dostępny sposób rozszerzać zakres wiedzy dotyczącej się łączenia w pary, opierając się nie tylko na astrologii ale również numerologii, fizjonomii, psychologii itp., cały czas w kontekście Praw Przyrody.

Na zakończenie tego odcinka chciałbym przypomnieć o prostej prawdzie:

„Żeby wybierać, trzeba mieć wybór"

W związku z tym do porównań i przymierzaniu się do partnerstwa potrzeba mieć jakąś ilość kandydatów(tek) aby dopasować w miarę idealnie dwie połowy w jedną dobrze funkcjonującą całość.

Ponieważ biura matrymonialne pobierają słone opłaty w zamian nie oferując nic poza adresami kontaktem proponujemy czytelnikom ominięcie tych instytucji, pisząc do nas o swoich problemach partnerskich i nie zapominając o podaniu dokładnej daty i miejsca urodzenia (jeśli jest o tylko możliwe to godzinę urodzenia).

 

Źródło: http://www.milosc-zycia.pl//articles.aspx?id=11