Dlaczego tak ważne jest odpowiednie oznakowanie hal?

W każdym zakładzie lub hali zobaczyć można namalowane na ziemi, charakterystyczne linie. Ich obecność jest tak oczywista, że nieraz wręcz z tego powodu pomijana, a to błąd.

 

Czemu służyć ma takie oznakowanie powierzchni?

Podstawowe zasady

Dla nieświadomych tego faktu, cenną informacją może okazać się fakt, że wszystkie wymienione powyżej linie, znaki i inne wymalowane na posadzkach oznaczenia, nie są wymysłem właściciela danego obiektu, lecz, w określonych przypadkach, wymogiem, jaki stawia przed przedsiębiorcami zarówno polskie, jak i europejskie prawo. Nie bez powodu ciągi komunikacyjne są oznaczone na biało lub żółto, hydrantu można szukać przy żółtej kopercie, a także po znakach takich, odnajdziemy drogę ewakuacyjną. Wszystko ma być ujednolicone, jednoznaczne i czytelne dla wszystkich osób, które mogą znaleźć się w danym miejscu. Wciąż niektórzy czytelnicy mogą sobie jednak zadawać jedno pytanie: po co?

Efektywność pracy

To podstawowa kwestia, na której oczywiście zależy każdemu przedsiębiorcy. Niekiedy, szczególnie w dużych zakładach, pogodzenie różnego rodzaju prac na powierzchni hali lub magazynu jest zadaniem niezwykle trudnym logistycznie. W miejscu, gdzie pracuje kilkadziesiąt bądź też nawet kilkaset osób jednocześnie, przy czym część z nich porusza się pieszo, część przenosi towary, a jeszcze inni obsługują maszyny, nietrudno o chaos. Wymalowane na powierzchni ciągi komunikacyjne, miejsca odkładcze i inne komunikaty są więc tu podstawą do funkcjonowania takiego zakładu. Dzięki nim każdy wie, co i kiedy może zrobić, co gdzie odłożyć, gdzie i na co należy uważać. Organizuje to przestrzeń i pracę, zwiększa jej szybkość, efektywność, niweluje ryzyko popełnienia pomyłek.

Bezpieczeństwo

Plusy w tej sferze, jakie wynikają z dobrze oznaczonej hali produkcyjnej, są niejako konsekwencją opisanej powyżej efektywności pracy. Logicznym jest bowiem fakt, że tam, gdzie jej brak, panuje chaos, a tam, gdzie chaos, łatwo również o nieprzewidziane zdarzenia, czy wypadki. W niektórych przypadkach wykonanie oznakowanie poziomego w zakładzie produkcyjnym może nawet całkowicie wyeliminować wypadki przy pracy. Oczywiście trzeba liczyć się z tym, że przy specyfice niektórych zawodów, są one niemal wpisane w ich charakter i mogą się wydarzyć, lecz możemy zmniejszać ich prawdopodobieństwo. Duża ich część wynika bowiem właśnie z uchybień formalnych w organizacji pracy. Jeśli wózek widłowy zderza się z pieszym, to przyczyny z reguły należy szukać właśnie w tym. Odpowiednia organizacja pracy przy pomocy oznakowania poziomego to więc zwiększenie zarówno komfortu pracowników, jak i ich realnego poczucia bezpieczeństwa w miejscu pracy.

PR

To już wniosek nieco daleko idący, niewynikający bezpośrednio z samego malowania oznaczeń poziomych, lecz warty wspomnienia. Wszystkie nieprawidłowości organizacyjne, także związane z brakiem odpowiedniej logistyki w zakładzie, w tym także wypadki, negatywnie wpływają na wizerunek firmy. Jedno przykre wydarzenie, w którym ucierpi pracownik, a stanie się to dlatego, że zabrakło właściwych oznaczeń na terenie zakładu, może spowodować dla pracodawcy duże koszty nie tylko finansowe, ale też wizerunkowe. Sprawy w sądzie, odszkodowania – to wszystko może ciągnąć się nawet latami, a dostęp do tych informacji będą mieć wszyscy, także partnerzy, czy potencjalni klienci i pracownicy.

Nie warto umniejszać znaczenia odpowiedniego oznakowania hali i zakładu produkcyjnego. Nie warto też obawiać się tego, że taka usługa może być droga, gdyż koszty tego, co może się wydarzyć, gdy właściwego oznakowania zabraknie, mogą być znacznie większe – zarówno pod względem zdrowia i życia ludzkiego, jak i finansów oraz wizerunku firmy.